Muhasebe Yazılımları 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Muhasebe Yazılımları 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi, muhasebe defterlerine yapılan kayıtların doğruluğuna ilişkin analiz raporlarına örnek olarak verilebilir?

A
Bilanço
B
Mizanlar
C
Fon akım tablosu
D
Gelir tablosu
E
Satış analiz
Soru 2

Her işlem adımında ve karar desteğinde sistemin gereksindiği veri ve bilgiyi uygun yöntemlerle korumaya ne ad verilir?

A
Saklama
B
Geri bildirim
C
Kontrol
D
işleme
E
Çıktı
Soru 3

Özel yazılımların servis olarak sunulduğu bulut mimarisinin en üst kademesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
SaaS
B
laaS
C
PaaS
D
XBRL
E
XML
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi sanallaştırma katmanı bölümlerinden biri değildir?

A
Fiziksel veri merkezi
B
istemci cihazlar
C
Güvenlik duvarları
D
Ağ yapısı
E
Fiziksel sunucular
Soru 5

Sistem için gerekli üç temel bileşen aşağıdakilerden hangisinde tam ve doğru olarak verilmiştir?

A
Girdi-işleme-Çıktı
B
Girdi-Veri saklama-Çıktı
C
Kontrol-işleme-Çıktı
D
Veri derleme-Veri saklama-Çıktı
E
Girdi-Kontrol-Çıktı
Soru 6

ERP sistemine bağlantı kurabilen bilgisayarlara ne ad verilir?

A
Grup
B
Rol
C
Veri Girişi
D
Terminal
E
Sistem işletmeni
Soru 7

Fiyatların yükseldiği dönemde, dönem kârının fiktif olarak daha yüksek hesaplanmasına neden olan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tartılı ortalama
B
Gerçek maliyet
C
Hareketli ortalama
D
ilk giren ilk çıkar
E
Son giren ilk çıkar
Soru 8

Firmanın adı, unvanı, adres bilgileri ve kullanıcı tanımları gibi temel düzeyde tanımlamalar ERP sistemlerinde hangi bölümden gerçekleştirilir?

A
Kasalar
B
Diğer işlemler
C
Faturalar
D
Alım-Satım Tanımları
E
Sistem işletmeni
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi ERP sisteminin güncellenmesinin işletmeye olumsuz etkilerinden biridir?

A
işletmede aksama olmaması
B
Yazılım maliyetinin düşük olması
C
Zaman kaybını engellemesi
D
Hazırlık süreci gerektirmemesi
E
Yavaş çalışması
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin temel amacıdır?

A
Üretim yapma
B
istihdam sağlama
C
Kâr sağlama
D
Stok tutma
E
Yatırım yapma
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi satış ve hasılat işlemleri aşamalarından biri değildir?

A
ihtiyaçların belirlenmesi
B
Kredi onayı
C
Stok kontrol
D
Faturalama
E
Siparişin alınması
Soru 12

Genellikle ilgisiz olarak görülen çok büyük hacimlerdeki verilerden anlamlı örnekleri ya da bilgileri seçip ayıran süreçleri destekleyen CRM’de yararlanılan teknolojik yazılım aşağıdakilerden hangisidir?

A
E-posta
B
Veri madenciliği
C
Karar destek sistemleri
D
Veri ambarı
E
Veri tabanı yönetimi
Soru 13

Bir işletmenin yapması gereken faaliyetlerin tümünü kendi bünyesinde gerçekleştirmeyip; asıl faaliyet alanı dışındaki faaliyetleri, bu konudaki uzmanlaşmış olan işletmelere bırakmasına ne ad verilir?

A
Tedarik zinciri
B
Satın alma
C
Dış kaynak kullanımı
D
Stok yönetimi
E
Envanter yönetimi
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi ERP sistemlerinin kısıtlarından biridir?

A
iş sistemlerini basitleştirme
B
iş süreçlerinde iyileşme
C
Arka planda yürütülen işlemlerin otomasyonu
D
Ürün teslim süresinde kısalma
E
Personelin geri dönüşü
Soru 15

Bir nesnenin karmaşık üç boyutlu tasarımının yapılmasını sağlayan bağımsız tasarım sistemine ne ad verilir?

A
PDM
B
MES
C
CAD
D
SCEM
E
CRM
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi, finans alt modülünden elde edilmektedir?

A
Fiili yükleme miktarı
B
Genel gider bilgileri
C
Teminat raporları
D
Gider dağılımları
E
Maliyet merkezleri
Soru 17

Özellikle küçük ölçekli işletmelerde İK yönetimi modülünün tasarlanıp kullanılmasını etkileyen en önemli iki unsur hangisidir?

A
Risk ve personel
B
Maliyet ve doğal kaynaklar
C
Maliyet ve personel
D
Maliyet ve risk
E
Maliyet ve girişimci
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi bir KKP sistem yazılımına örnek olarak verilemez?

A
LOGO
B
Oracle
C
SAP
D
Microsoft Axapta
E
Microsoft Access
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi İK modülünde karşılaşılan sorunlardan biridir?

A
Nasıl çalışacağı ile ilgili uyarlama hataları yapılması
B
Raporlama ve analiz olanağı yaratması
C
Birimler arası bütünleşmeyi sağlaması
D
Sistematik iş akışı oluşturması
E
Hızlı bir raporlama sürecinin olması
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi genel muhasebe-hareketler-muhasebe fişleri alt modüllerinden biridir?

A
Cari hesap fişleri
B
Kredi kartı fişi
C
Harcama talebi
D
Fatura girişi
E
Döviz girişi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x