Muhasebe Yazılımları 2016-2017 Final Sınavı

Muhasebe Yazılımları 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Stok yönetimi modülünde aşağıdaki hususlardan hangisi öncelikli olarak yer almalıdır?

A
Asgari stok seviye kontrolü
B
ABC yöntemine göre stokları sınıflandırma
C
Stok kartları aracılığıyla takip
D
Azami stok seviye kontrolü
E
Tedarik süresi tanımlama
Soru 2

Verilerin anlam taşıyan bir niteliğe dönüşmelerine ne ad verilir?

A
Sembol
B
Grafik
C
Kavram
D
Bilgi
E
Simge
Soru 3

Firmada ERP sistemine bağlantı kurabilen bilgisayarlara ne ad verilir?

A
Sistem bilgisayarları
B
Terminaller
C
Programlayıcılar
D
Gruplar
E
işletmenler
Soru 4

Basit olarak işletim sistemleri, depolama sistemleri ya da ağ yapılarında bir fiziksel kaynağın sanal olarak bölümlere ayrılması ve birden fazla kaynak olarak kullanılabilmesi temeline ne ad verilir?

A
Yazılım
B
Teknik yazılım
C
Donanım
D
Bulut Bilişim
E
Sanallaştırma
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi ERP ortamında satış ve hasılat işlemleri süreçleri arasında yer almaz?

A
Kredi onayı
B
Kredi tutarı
C
Siparişlerin hazırlanması ve sevkiyatı
D
Siparişlerin alınması
E
Faturalama
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi ERP sistemlerinde karşılaşılan problemlerden biridir?

A
Personelin geri dönüşü
B
iş süreçlerinde iyileşme
C
Ürün yeniliklerine müşteri katkısının artması
D
Kuruluşun ortakları ile uyumlu olması
E
Kaynakların etkin ve verimli kullanılması
Soru 7

Ürünleri üretmek ve hedef pazara en iyi hizmet edecek şekilde gerekli olan esnekliğin sağlanması ve yönetilmesini kapsayan yönetim şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Müşteri hizmet yönetimi
B
Talep yönetimi
C
Müşteri ilişkileri yönetimi
D
imalat akış yönetimi
E
iadelerin yönetimi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel pazarlamanın amaçlarından biri değildir?

A
Tek satış üzerinde odaklanma
B
Ürün özellikleri üzerinde odaklanma
C
Müşteri hizmetleri üzerinde az durma
D
Genellikle tüm müşteriler üzerinde eşdeğer biçimde odaklanma
E
Uzun dönemli bakış açısı
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi ilişkisel pazarlamanın amaçlarından biri değildir?

A
Satış hacmi yoluyla kârlılık
B
Müşteri kazanma
C
Müşteri geliştirme
D
Müşteri elde tutma
E
Müşteri tatmini
Soru 10

İşlem hacmine göre ya da sıklığına göre belli zaman aralıklarında yapılması gereken işlem, ERP ortamında yapılan satış ve hasılat işlem süreçleri arasında hangisinin kapsamında yer alır?

A
Siparişlerin sevkiyatı
B
Mutabakat
C
Siparişlerin alınması
D
Siparişlerin hazırlanması
E
Tahsilat
Soru 11

Tedarikçilerin seçimi ve onlarla geliştirilecek ilişkilerin düzenlenmesine ne ad verilir?

A
Dış kaynak kullanımı
B
Envanter yönetimi
C
Satış yönetimi
D
Satın alma
E
Tedarikçi yönetimi
Soru 12

Bir işletmenin veri tabanına doğrudan kayıt olabilen tedarikçi aşağıdaki faaliyetlerden hangisini gerçekleştiremez?

A
Adreslerini güncelleyebilir.
B
Kendi ürünleri hakkında bilgi yükleyebilir.
C
e-ihalelere girme yetkileri vardır.
D
Hesapları hakkında bilgi edinemezler.
E
iletişim bilgilerini güncelleyebilir.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi genel muhasebe-ana kayıtlar alt modüllerinden biri değildir?

A
Kasa kartları
B
Hesap kartları
C
Muhasebe bağlantı kodları
D
Projeler
E
E-beyannameler
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi küçük ölçekli işletmelerde insan kaynakları yönetimi modülünün tasarlanıp kullanılmasını etkileyen unsurlardan biridir?

A
Satış faaliyetleri
B
Üretim faaliyetleri
C
Maliyet ve risk unsuru
D
AR-GE faaliyetleri
E
Muhasebe ve finansal faaliyetler
Soru 15

Muhasebe hesaplarına ilişkin hareketler aşağıdakilerden hangisiyle muhasebe sistemine kaydedilir?

A
Müşteri kartları
B
Banka kartları
C
Cari hesap kartları
D
Muhasebe fişleri
E
Stok fişleri
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Cari hesap kartları alt modülleri arasında yer alır?

A
Ana kayıtlar alt modülü
B
Cari hesap iletişim bilgileri alt modülü
C
Ödeme/tahsilat raporları alt modülü
D
Cari hesap raporları alt modülü
E
Çek/senet raporları alt modülü
Soru 17

Bir hesap döneminde oluşan para akımını kaynakları ve kullanılış yerleri ile gösteren tabloya ne ad verilir?

A
Nakit akış
B
Fon akım
C
Kâr dağıtım
D
Gelir
E
Bilanço
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi İK modülünün, işletmelerde rasyonel olarak İK süreçlerinin gerçekleşmesini mümkün kılan özelliklerinden biri değildir?

A
işletme içi ve dışı eğitim faaliyetleri düzenlenebilmesi
B
işletmede çalışanların her türlü verisinin saklanabilmesi
C
Kariyer planlarının yapılabilmesi
D
Ücretlerin yönetilebilmesi
E
Üretim planlamasının yapılabilmesi
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi İK yönetimi modülünün içindeki fonksiyonlar arasında yer alır?

A
Bütçe işleri
B
Mali tablolar
C
Özlük işleri
D
Finansal işler
E
Promosyon işleri
Soru 20

Personel sayısı çok olan büyük ölçekli işletmelerde tanımlanan personel hedefleri doğrultusunda, bu hedeflerin personel bazında hangi oranda gerçekleştiğini ifade eden modül aşağıdakilerden hangisidir?

A
Personel bordro alt modülü
B
Sicil yönetim alt modülü
C
Personel değerleme alt modülü
D
Kariyer planlama alt modülü
E
Eğitim alt modülü
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x