Muhasebe Yazılımları 2018-2019 Final Sınavı

Muhasebe Yazılımları 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

ERP geçiş sürecinin başarıyla tamamlanmasındaki en önemli aktör aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kullanıcılar
B
işletme Yönetimi
C
Sistemi Kuran Firma
D
Müşteriler
E
Muhasebe Personeli
Soru 2

işletmenin ekonomik sipariş miktarı 30.000 birim, sipariş tedarik süresi 5 gün, günlük satış miktarı veya günlük kullanım 1.500 birimdir, işletme sürekli olarak 1.000 birim emniyet stoğu bulundurmaktadır.
Bu bilgilere göre sipariş verme noktası kaç birimdir?

A
8.500
B
7.500
C
6.500
D
5.000
E
2.500
Soru 3

Bilgilerin genellikle rapor biçiminde kullanıcı ve karar vericilere iletilmesi ve çoğaltılması bilgi sisteminin hangi işlevini ifade etmektedir?

A
işleme
B
Kontrol
C
Geri Bildirim
D
Çıktı
E
Girdi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi veri işleme süreci bileşenlerinden biri değildir?

A
Araştırma inceleme
B
Raporlama Formatı
C
Zaman
D
Uzman Personel
E
Özel Yazılımlar
Soru 5

Tedarikçi seçiminde fiyattan çok tedarikçilerin işletme içi ve dağıtıma ilişkin performans göstergelerinin esas alınması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanmaktadır?

A
Ürün Geliştirme ve Ticarileştirme ile Tedarikçi Seçimi
B
Alternatifli Ortamda Tedarikçi Seçimi
C
Talep Yönetimi ile Tedarikçi Seçimi
D
Müşteri Hizmet Yönetimi ile Tedarikçi Seçimi
E
Performansa Göre Tedarikçi Seçimi
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi müşteri ihtiyaçlarına göre ürünleri ya da hizmetleri farklılaştırabilme yeteneğini işaret etmektedir?

A
Hedefleme Yönetimi
B
Genişleme Yönetimi
C
Öneri Yönetimi
D
Geri Kazanma Yönetimi
E
Ürün/Hizmet Kişiselleştirmesi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi bütünleşik tedarik zinciri modelinde yer almaz?

A
Müşteriler
B
Rakipler
C
imalatçılar
D
Dağıtıcılar
E
Tedarikçiler
Soru 8

Bir işletmenin zamanlı ve maliyet etkin bir şekilde işletme amaçlarını başarmak için, gerekli ürünleri ve hizmetleri edinmede üçüncü şahıslarla bağlantıda olma ya da sözleşmeler yapma sürecine ne ad verilir?

A
Anlaşma
B
Müzakere
C
Dağıtım
D
Karar Alma
E
Satın Alma
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi belirlenen amaçlara erişebilmek için gerçekleştirilecek eylemlerin gelecekteki başarı olasılığını ifade etmektedir?

A
işletme Performansı
B
Yatırım Kapasitesi
C
Veri yönetimi
D
Kapasite olanakları
E
Geribildirim süreçleri
Soru 10

Aşağıdakilerin hangisinde müşterileri elde tutmak finansal, sosyal ve yapısal ilişkilerden oluşan çok düzeyli ilişkileri gerektirmektedir?

A
Endüstriyel Pazarlama
B
Hizmet Pazarlaması
C
Kişisel Pazarlama
D
Değer Pazarlaması
E
Öncelikli Pazarlama
Soru 11

Müşteri merkezli bir işletme kültürü geliştirmeye odaklanılmasına ve bu kültürün özünü rakiplerden daha üstün değer yaratarak ve sunarak kârlı müşteriler kazanmaya ve elde tutmaya adanmaya ne ad verilir?

A
işbirliğine Dayalı CRM
B
Yönetimsel CRM
C
Stratejik CRM
D
Analitik CRM
E
Operasyonel CRM
Soru 12

Hataları elimine edebilmek için ürün muayenelerine (kontrolüne) odaklanmaya ne ad verilir?

A
Tedarikçi ilişkileri
B
Lojistik yönetimi
C
Önleme
D
Denetim Kontrol
E
Müşteri ilişkileri
Soru 13

Bir işletmenin dönem kârını, bu kârdan ödenecek vergilerin, ayrılan yedeklerin ve ortaklara dağıtılacak kâr paylarını ayrıntılı bir şekilde gösteren ve işletmenin hisse başına düşen kâr ile temettü tutarını gösteren tabloya ne ad verilir?

A
Kâr/Zarar (Gelir) Tablosu
B
Satışların Maliyeti Tablosu
C
Kâr Dağıtım Tablosu
D
Bilanço Tablosu
E
Fon Akım Tablosu
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi ödeme/tahsilat alt modülündeki işlevlerden biri değildir?

A
Yansıtma
B
Ekle
C
Değiştir
D
Çıkar
E
Kopyala
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi personel bordro alt modülüyle yapılan işlerden biri değildir?

A
Bordro ve muhasebenin bütünleştirilmesi
B
Kamu kurum ve kuruluşları için ihtiyaç duyulan raporların hazırlanması
C
iş tanımında yer alan eğitimler ile çalışanların aldığı eğitimlerin karşılaştırılması
D
Bordro sonuçlarının muhasebeleştirilmesi
E
Ücretlerin ödenebilmesi için banka ücret bilgilerinin yer aldığı bilgilerin hazırlanması
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi personel bordro alt modülü işlemlerindeki ek ödemeler arasında yer almaz?

A
Kıdem Tazminatı
B
Aile Yardımı
C
Vergi iadesi
D
Harcırah
E
ikramiye
Soru 17

Tüm işlemler sonucunda oluşan bilgilere ilişkin raporların ekran, yazıcı ve dijital ortamda alınabildiği modüne ad verilir?

A
işlemler Alt Modülü
B
Raporlar Alt Modülü
C
Hareketler Alt Modülü
D
Mali Tablo Tanımları Alt Modülü
E
Konsolide Mali Tablo Tanımları Alt Modülü
Soru 18

Muhasebe hesaplarına ait hareketler nereye kaydedilir?

A
Masraf Merkezleri
B
Harcama Talepleri
C
Tahsis Fişleri
D
Revizyon Fişleri
E
Muhasebe Fişleri
Soru 19

İşe alma alt modülündeki iş tanımları ile başvuru yapan adayların karşılaştırılmasına ne ad verilmektedir?

A
Aday Analizi
B
Personel Analizi
C
Kariyer Analizi
D
Uygunluk Analizi
E
Performans Analizi
Soru 20

İK modülündeki iş başvuru formlarının bir veri tabanı içinde toplanmasını ve bu veri tabanından ihtiyaca uygun adayların kolay yöntemlerle belirlenmesini, başvuru sonrasındaki görüşmelerin ve sonuçlarının takip edilmesini sağlayan alt modül hangisidir?

A
Personel Bütçesi
B
Organizasyon Şeması
C
Sicil Yönetimi
D
işe Alma
E
Performans Değerleme
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (4 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,75. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x