Öğrenme Yönetim Sistemleri 2019-2020 Final Ünite 7 ve 8 Sınavı

Öğrenme Yönetim Sistemleri 2019-2020 Final Ünite 7 ve 8 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Hangisi bulut tabanlı bir tek oturum açma sistemidir?

A
LDAP
B
CAS
C
Clever
D
SAML
E
OAUTH2
1 numaralı soru için açıklama 
Seçeneklerde verilen tek oturum açma sistemlerinden Clever bulut tabanlı bir TOA sistemidir.
Soru 2

Hangisi hiyerarşik bir şekilde organize edilen bilgi listelerinin ağ üzerinden dağıtımı için kullanılan bir protokoldür?

A
SAML
B
SHIBBOLETH
C
LDAP
D
OAuth
E
Clever
2 numaralı soru için açıklama 
LDAP hiyerarşik bir şekilde organize edilen bilgi listelerinin ağ üzerinden dağıtımı için kullanılan bir protokoldür.
Soru 3

Hangisi endüstriyel standartlarda bir kullanıcı hesabı yetkilendirme protokolü olup uygulamaların bir HTTP hizmetinde kullanıcı hesaplarına sınırlı erişim elde etmesini sağlar?

A
Clever
B
CAS
C
OAuth2
D
SAML
E
LDAP
3 numaralı soru için açıklama 
OAuth2 endüstriyel standartlarda bir kullanıcı hesabı yetkilendirme protokolü olup uygulamaların bir HTTP hizmetinde kullanıcı hesaplarına sınırlı erişim elde etmesini sağlar.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi ÖYS’lerde yaygın olarak kullanılan endüstriyel standartlarda bazı kimlik doğrulama sistemlerinden biridir?

A
HTML
B
Clever
C
Scrap
D
PDF
E
RAID
4 numaralı soru için açıklama 
ÖYS’lerde yaygın olarak kullanılan endüstriyel ;standartlarda bazı kimlik doğrulama sistemleri; CAS, CLEVER, LDAP, SAML, OAUTH2, SHIBBOLETH olarak verilmektedir.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Kitlesel açık derslerden birisidir?

A
CAS
B
Clever
C
XAPI
D
SAML
E
MOOCs
5 numaralı soru için açıklama 
Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler (MOOCs)
Soru 6

ÖYS’lerin diğer bilgi sistemleri ile entegrasyonunda dikkat edilmesi gereken konular bağlamında __________ olmak üzere iki ana başlık çıkmaktadır.
Yukarıda cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
İçerik ve Kodlama
B
Uzaklık ve erişim
C
Klasör adı ve türü
D
Metin Düzenleyici ve Dosyalar
E
Güvenlik ve performans
6 numaralı soru için açıklama 
ÖYS’lerin diğer bilgi sistemleri ile entegrasyonunda dikkat edilmesi gereken konular bağlamında güvenlik ve performans olmak üzere iki ana başlık çıkmaktadır. ÖYS’lerde ve diğer bilgi sistemlerinde kişisel verilerin bulunduğu göz önüne alındığında entegre edilecek bilgi sisteminin kendisi ve ÖYS açısından güvenlik açığına neden olmaması son derece önemlidir
Soru 7

Bir uygulamanın kullanıcıların kimliğini doğrulamak amacıyla güvenilir bir yol sağlamak için Yale Üniversitesi tarafından oluşturulmuş bir kimlik doğrulama sistemine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A
CAS
B
TOA
C
Clever
D
LDAP
E
SAML
7 numaralı soru için açıklama 
CAS (Central Authentication CenterMerkezi Kimlik Doğrulama Merkezi): CAS, bir uygulamanın kullanıcıların kimliğini doğrulamak amacıyla güvenilir bir yol sağlamak için Yale Üniversitesi tarafından oluşturulmuş bir kimlik doğrulama sistemidir. Birçok uygulama ve sistemi entegre etmek için açık standartlar üzerine kurulmuştur. CAS, kurumsal tek oturum açma hizmeti sunmaya ek olarak açık ve iyi belgelendirilmiş bir protokoldür.
Soru 8

Endüstriyel standartlarda bir kullanıcı hesabı yetkilendirme protokolü olup uygulamaların bir HTTP hizmetinde kullanıcı hesaplarına sınırlı erişim elde etmesini sağlar.
Verilen tanım aşağıda hangisini kapsamaktadır?

A
OAUTH2
B
CLEVER
C
SERVER
D
PBYS
E
EBYS
8 numaralı soru için açıklama 
OAuth2 endüstriyel standartlarda bir kullanıcı hesabı yetkilendirme protokolü olup uygulamaların bir HTTP hizmetinde kullanıcı hesaplarına sınırlı erişim elde etmesini sağlar. OAuth2, kimlik doğrulamasını, kullanıcı hesabını barındıran servise devreder ve diğer sistemlerin kullanıcı hesabına erişmesine yetki vererek çalışmaktadır.
Soru 9

I. Yeni kayıt/kayıt yenileme
II. Çalışılan birim
III. Alınan ders/kredi bilgileri
IV. Çalışma yılı, kadro, derece ve idari görev bilgilerine erişim
Yukarıdaki seçeneklerden hangileri öğrenci bilgi sistemi veri kaynağına uygun kullanım örneğidir?

A
I ve IV
B
Yalnız I
C
I ve III
D
I, II ve III
E
II, III ve IV
9 numaralı soru için açıklama 
Yeni kayıt/kayıt yenileme ve alınan ders/kredi bilgileri öğrenci bilgi sistemi veri kaynağına uygun kullanım örneğidir.
Soru 10

Clever tek oturum açma hizmetinin Türkiye’deki eğitim kurumları tarafından tercih edilmeme nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Açık kaynak kodu
B
Kullanım zorluğu
C
Performans sorunları
D
Yasal mevzuat
E
Yüksek maliyet
10 numaralı soru için açıklama 
Ülkemizdeki kullanıcı bilgilerinin korunmasına yönelik yasal mevzuat gereği kullanıcı bilgilerinin kullanıcıların izinleri dışında 3. Parti sistemlerde ve bulut ortamlarında paylaşılamadığından Clever, Türkiye’deki eğitim kurumları tarafından tercih edilmemektedir.
Soru 11

I. İstatistik
II. Yapay zeka
III. Makine öğrenmesi
Hangisi seçenekte veri madenciliğinin temelinde yatan unsurlar doğru olarak verilmiştir?

A
I
B
II
C
I-II
D
II-III
E
I-II-III
11 numaralı soru için açıklama 
Veri madenciliğinin temelinde istatistik, yapay zeka ve makine öğrenmesi yatar
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi bir gözlemin, ortalamaya ya da veri setindeki bütün noktaların ortasından geçtiği düşünülen hayali bir çizgiye (bağlanım çizgisi) ne kadar yakın olduğunu tahmin etmek olarak tanımlanmaktadır?

A
Açıklayıcı Analitik
B
Kümeleme
C
Öngörücü Analitik
D
Regresyon
E
Sınıflama
12 numaralı soru için açıklama 
Regresyon; bir gözlemin, ortalamaya ya da veri setindeki bütün noktaların ortasından geçtiği düşünülen hayali bir çizgiye (bağlanım çizgisi) ne kadar yakın olduğunu tahmin etmek olarak tanımlanabilir.
Soru 13

Öğrenenlerin kendi öğrenme süreçleri için, kendi ihtiyaçlarına uygun şekilde geliştirdikleri kişisel öğrenme ortamlarına ne ad verilir?

A
Akademik Analitik
B
Dağıtık Öğrenme Ortamları
C
Öğrenme Analitiği
D
Merkezileştirilmiş Öğretim Sistemleri
E
Sosyal Ağ Analizi
13 numaralı soru için açıklama 
Öğrenenlerin kendi öğrenme süreçleri için, kendi ihtiyaçlarına uygun şekilde geliştirdikleri kişisel öğrenme ortamlarını dağıtık öğrenme ortamları denir.
Soru 14

Öğrenenlerin kendi öğrenme süreçleri için,kendi ihtiyaçlarına uygun şekilde geliştirdikleri kişisel öğrenme ortamlarını ___________ ortamları olarak adlandırabiliriz.
Yukarıda cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
öğrenme analitiği
B
büyük veri
C
dağıtık öğrenme
D
veri madenciliği
E
Öngörü
14 numaralı soru için açıklama 
Öğrenenlerin kendi öğrenme süreçleri için,kendi ihtiyaçlarına uygun şekilde geliştirdikleri kişisel öğrenme ortamlarını dağıtık öğrenme ortamları olarak adlandırabiliriz.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi sayısal kesikli bir değişkendir?

A
Öğrenci sayısı
B
Öğrencinin kilosu
C
Öğrencinin saç uzunluğu
D
Öğrencinin cinsiyeti
E
Öğrencinin göz rengi
15 numaralı soru için açıklama 
Öğrenci sayısı; rakamlarla ifade edilen sayısal ve tam değerler aldığı için kesikli bir değişkendir.
Soru 16

Büyük veri ile ilgili depolanması, işlenmesi, aktarılması gibi kavramlar hangi özelliği anlatmaktadır?

A
Hacim
B
Büyüklük
C
Çeşitlilik
D
Hız
E
Doğruluk
16 numaralı soru için açıklama 
Hacim; büyük veri genellikle depolanması, işlenmesi, aktarılması, analiz edilmesi ve sunulması zor olan enformasyon miktarına sahiptir.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Chatti vd. (2014. öğrenme analitiklerinden ne? sorusunun cevaplarından birisidir?

A
Veri
B
Paydaşlar
C
Görevler
D
Yöntemler
E
Veri madenciliği
17 numaralı soru için açıklama 
Chatti vd. (2014. öğrenme analitikleri için dört boyutlu bir model önermişlerdir. Her bir boyut ne, kim, neden ve nasıl sorularını cevaplamaktadır. Ne? (veri, ortamlar, içerik)
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi büyük verinin özellikleri arasında yer almaz?

A
Hacim
B
Büyüklük
C
Hız
D
Doğruluk
E
Çeşitlilik
18 numaralı soru için açıklama 
Büyük verinin dört temel özelliği vardır: Hacim (volume), hız (velocity), doğruluk (veracity), çeşitlilik (variety). Doğru yanıt B seçeneğidir.
Soru 19

Toplanan verinin, öğretim kurumlarında pazarlama ve yönetim amaçları doğrultusunda kullanılması olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pazarlama analitikleri
B
Öğrenme analitikleri
C
Akademik analitikler
D
Maliyet analitikleri
E
Maliyet çözümleri
19 numaralı soru için açıklama 
Akademik analitik toplanan verinin, öğretim kurumlarında pazarlama ve yönetim amaçları doğrultusunda kullanılmasıdır. Doğru yanıt C seçeneğidir.
Soru 20

Öğrenme analitiği yapılırken yeniden olmasını nasıl sağlarım sorusu hangi seviyede sorulmalıdır?

A
Tanılayıcı analitik
B
Maddi analitik
C
Betimsel analitik
D
Yönerge Analitigi
E
Öngörücü analitik
20 numaralı soru için açıklama 
Öğrenme analitiği yapılırken yeniden olmasını nasıl sağlarım sorusu yönerge analitiği evresinde sorulmalıdır. Doğru yanıt D seçeneğidir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x