Olaylara Müdahale Esasları 2015-2016 Final Sınavı

Olaylara Müdahale Esasları 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Özel güvenlik personelinin kontrolü sağlama görevi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Özel güvenlik personelinin olay yerine gelmesiyle birlikte olay yeri güvenli alan haline dönüştürülmelidir.
B
Suçun önlenememesi, tekrarlanması veya genişleme olasılıklarının olması halinde dahi merkezden ve genel kolluktan takviye kuwet istenmez, özel güvenlik görevlisi sayısı artırılır.
C
Olaya ilk giden ekibin destek kuwete ihtiyaç hissetmesi nedeniyle tedbir olarak beklemesi, o ekibin idari ve adli sorumluluğunu ortadan kaldırır.
D
Özel güvenlik görevlileri olay yerine giriş ve çıkışları kontrol altına alma yetkisine sahip değildir, bu ancak resmi kollukça yerine getirilebilir bir görevdir.
E
Özel güvenlik personelinin olay yerine gelmesi halinde dahi olay yerinin güvenliği genel kolluğun sorumluluğundadır.
Soru 2

Olaylara müdahale süresine etki eden faktörlerden olan görev bölgesindeki personel sayısı ve dağılımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Devriye hizmeti için gerekli ideal personel ve araç sayısını bilimsel olarak belirlemek mümkündür.
B
Suçun varlığı ve boyutu devriye personelini görevlendirmede belirleyici unsurlardan değildir.
C
Devriye bölgesi, alış veriş merkezlerinin yoğun olduğu bölgelerde genişlerken, konut alanlarında daralmaktadır.
D
Devriye personeli belirli bir mesai düzeni ile görevlendirilmez.
E
Bazen memurlar, polis misyonunu yerine getirmede teşkilatın becerisini kolaylaştırmak ve artırmak üzere farklı bölgelerde görevlendirilebilir.
Soru 3

Devriye çeşitleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Atlı devriyelerin caydırıcı fonksiyonunun oldukça zayıf olduğu söylenebilir
B
Bisiklet devriyesinin kontrol, gözetim ve diğer etkinlikleri yaya devriyeninki kadar kapsamlı ve verimli olabilir.
C
Motosikletli devriye her mevsim kullanılabilen bir devriye çeşididir.
D
Motosikletli devriyeler genelde dar arazilerde sunulan güvenlik hizmetlerinde rol oynamaktadır.
E
Bisiklet devriyesi yaygın bir şekilde kullanılan ancak maliyeti oldukça yüksek bir devriye modelidir.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi önleme aramasının yapıldığı önemli noktalardan biri değildir?

A
Duyarlı kapıdan (kapı detektörü) geçirilmek suretiyle
B
Sokakta dolaşmak suretiyle
C
Araçlarının fiziki olarak ve bazı özellik arz eden yer ve durumlarda elektronik güvenlik sistemleriyle
D
Çanta ve eşyalarının X-ray cihazı, el detektörü veya benzeri elektronik sistemler vasıtasıyla
E
Üstlerinin el detektörü vasıtasıyla
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi potansiyel sorun kaynağı olabilecek kişilerdendir?

A
Yaşlılar
B
işçi ve memur emeklileri
C
Çocuklar
D
Bilinen suçlular (eski hükümlüler)
E
ÜnI versite öğrencileri
Soru 6

Özel güvenlik görevlisinin bina kontrolleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
iş saati dışında, kuruluş ve işyerlerinde çalışan temizlik işçileri ve mesaiye kalan görevlilere izin verilmemelidir.
B
Kapılarının kilitli olup olmadığı normal gücün ötesinde kullanılan bir güçle denenir.
C
Sabotaj amaçlı kullanılan maddelerin bırakılabileceği (veya saklanabileceği) yerler (asansör boşlukları, tuvaletler ve çöp bidonları gibi) dikkatli kontrol edilir.
D
Anormal bir zamanda alışılmadık bir şekilde açık olabilecek iş yerlerine rastlanılması halinde özel güvenlik görevlisi tek çalışıyor olsa bile derhal içeri girip işyerinde hırsızlık vs. olup olmadığını kontrol etmelidir.
E
Devriye görevi esnasında yapılan bina kontrollerinde özel güvenlik görevlileri tarafından zemin kat pencereleri kontrol edilir.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi şüpheli araçların kontrolünde dikkatli ve duyarlı olunması gereken hususlardandır?

A
Araçların sadece plakasının kaydedilmesi yeterlidir.
B
Aracın camları ve çevrelerinde herhangi bir darbe veya parmak izi olup olmadığı gözden geçirilmelidir.
C
Aracın son kullanımda yaptığı hız araştırılmalıdır.
D
Aracın çalıntı olup olmadığının kontrolünün özel güvenlik görevlilerince yapılması gerekmez.
E
Aracın yeri, konumu ve yönü kaydedilmelidir.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi kalabalıkların genel nitelikleri arasındadır?

A
insanların kalıcı olarak bir araya gelmeleri veya bir arada bulunmaları söz konusudur.
B
Aynı amaç etrafında bir araya gelmişlerdir.
C
insanlar fiziki olarak bir yerde bulunur veya o yere yakın olurlar.
D
insanlar arasında işbölümü vardır.
E
insanlar arasında nispeten denetimli, bu nedenle de kayıtlanabilen bir etkileşme vardır.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi yüksek risk içeren durumlarda özel güvenlik görevlilerinde görülebilecek stres belirtileri ve tepkilerindendir?

A
Düşüncede dikkatin dağılması
B
Hareketlerde yavaşlık
C
Korkuya dayalı tepki verememe
D
Fiziksel aktivitelerde hızlanma
E
Farkında olma durumunda artış
Soru 10

İŞ yorgunluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Profesyonel özel güvenlik mesleğinin gereği olarak, üstlenilen sorumlulukların yerine getirilebilmesi için yeterli düzeyde eğlenmeyi, deşarj olmayı sağlayacak etkinlikleri içeren bir yaşam tarzı sürdürülmelidir.
B
Genelde hiçbir şeyin olmadığı sakin bölgelerde görev yapan özel güvenlik personeli daha hareketli ve yoğun çalışan genel kolluk personeline göre daha az iş yorgunluğu yaşar.
C
Görevli personel, iş yorgunluğundan kurtulabilmek için, görev bölgesi ve hizmet sunduğu insanlarla mesafeli olmalıdır.
D
iş yorgunluğu yaşayan personel alarm ve yardım çağrılarına önemsemeyerek cevap verir ve görev bölgesinde meydana gelen sıra dışı durumları fark etmez veya dikkate almaz.
E
iş yorgunluğu yaşayan özel güvenlik personeli hiç risk almaz, şüpheliye yaklaşırken dikkati en üst düzeyde olur.
Soru 11

Çevresindeki olaylar ve gelişmeler karşısında ileri derecede duyarsız ve ilgisiz davranan bir özel güvenlik personelinin içinde bulunduğu durumu ifade etmek için kullanılan tehdit algılama renk kodu hangisidir?

A
Mavi
B
Turuncu
C
Kırmızı
D
Siyah
E
Beyaz
Soru 12

Bazı durumlarda stresli olayların bir kısmı, sanki hiç olmamış gibi, memurların zihninden silinmiş olabilir. Özel güvenlik personeli olayla ilgili o anı hiç hatırlamaz, olmamış bir şey gibi düşünür.
Bu duruma ne ad verilir?

A
Stres
B
Farkında olma halinde yanılma
C
Duygusal yanılgı
D
Duyumsal çarpıtma
E
iş yorgunluğu
Soru 13

Bedeni kuwet kullanma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Bedeni kuwet, özel güvenlik personelinin kendisine karşı direnen kişilere yönelik olarak kullandığı beden gücünü ifade etmektedir.
B
Orta yoğunluklu bedeni kuwet diğer ifade ile yumuşak kontrol, bedeni kuwet kullanımının aşamalarından biridir.
C
Yüksek yoğunluklu bedeni kuwet (ölümcül müdahale) silah kullanımının aşamalarından biridir.
D
Özel güvenlik görevlisinin bir kimseye copla vurması bir bedeni kuwet kullanımıdır.
E
Bedeni kuwet temel anlamda bedeni gücün gerektiğinde başka bazı araçlar da kullanılarak karşı tarafa (direnen kişiye) uygulanmasıyla başlar.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi güç kullanma öncesi psikolojik hazırlık kapsamında yer alan konulardan biri değildir?

A
Soğukkanlı olmak
B
içgüdülerine güvenmek
C
Uyanık olmak
D
Kararlı olmak
E
Dikkatli olmak
Soru 15

Günlük olağan özel güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi esnasında herhangi bir tehlike sinyalinin tespit edilmediği, göreve ilişkin risk algısının en düşük seviyede hissedildiği normal teyakkuz durumu ve çalışma prosedürü haline ne ad verilir?

A
Üst düzey risk
B
Emare
C
Düşük düzey risk
D
Risksiz alan
E
Orta düzey risk
Soru 16

Güç kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Gücün kullanıldığı yerde otorite yok olmaktadır.
B
Güç, diğer bireylerin davranışlarını, bireysel veya kolektif olarak kanalize etmek veya yönlendirmek özelliği bulunmayan bir kuwettir.
C
Bireyin veya grubun gücü, mutlaka fiziksel bir kaynaktan gelmelidir.
D
Başkalarını harekete geçirme bakımından etkisi olmayan bir durumdur.
E
Güç, başkalarında davranış değişikliği yapma oranıdır.
Soru 17

Tutanak ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Tutanak, konuya ilişkin mevcut durumu tespit etmek veya görevle ilgili olarak görülen, duyulan, konuşulan veya bizzat yerine getirilen çalışmaları açıklamak amacıyla düzenlenir.
B
Tutanak görev süresi haricinde ve görevle ilgisi olmayan herhangi bir konuda dahi düzenlenmiş olabilir.
C
Tutanaklar, yer ve zaman belirtilmeksizin de hazırlanabilir.
D
Tutanak, söz konusu olayın tarafı olan veya olayda hazır bulunan ilgili kişiler dâhil edilmeksizin düzenlenir.
E
Tutanak, söz konusu olayın tarafı olan veya olayda hazır bulunan ilgili kişiler karıştırılmaksızın sadece görevli tarafından düzenlenir.
Soru 18

Aşağıdaki ifadelerden hangisi not almada dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

A
Not alma işlemi inceleme yapıldığında veya incelemeden sonraki en kısa zamanda yapılır.
B
Notlar genelde el yazısıyla alınır.
C
Bazı durumlarda, ses kaydedici kullanmak suretiyle de not alınmaktadır.
D
Notlar daha sonra mutlaka daktilo edilerek imzalanmalıdır.
E
Not alma işlemi, hafızaya fazla güven veya konuyu önemsememe gibi nedenlerle hiçbir zaman ikinci plana itilmemelidir.
Soru 19

Müdahale sonucu yapılan yakalama, arama ve emanete alma işlemlerinde sonra, özel güvenlik personeli yakalanan kişiyi ve arama sonucu elde edilen eşyaları olay yerine gelen genel kolluğa teslim eder. Bu teslim işlemi yazılı olarak hazırlanan bir belge düzenlenerek yapılır.
Bu belgeye ne ad verilir?

A
Yakalama tutanağı
B
Zaptetme tutanağı
C
Olay tespit tutanağı
D
Arama tutanağı
E
Teslim tesellüm tutanağı
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi mesleki rapor yazımında uyulması gereken şekli kurallardan biri değildir?

A
Raporun sonuna, bitiş cümlesinden sonra tarih yazılır.
B
Rapor içerisinde rakam kullanılması gerektiğinde bu rakam parantez içinde yazı ile de yazılmalıdır.
C
Raporlar bilgisayar ortamında (veya belki daktilo ile) veya bazı istisnai durumlarda ise mürekkepli kalemle el yazısı ile yazılmalıdır.
D
Raporlar birden fazla sayfadan oluşuyorsa son sayfanın imzalanması yeterlidir, önceki sayfalarda herhangi bir imza vs. bulunmasına gerek yoktur.
E
Mesleki raporlar kâğıdın sadece bir yüzüne yazılmalıdır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x