Olaylara Müdahale Esasları 2015-2016 Vize Sınavı

Olaylara Müdahale Esasları 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi genel kolluğun olaylara müdahale hızının artırılması konusunda alınabilecek tedbirlerden biridir?

A
Araç bilgisayarı kullanılması
B
Kolluğun daha az çalıştırılması
C
Kolluğun fiziksel gelişiminin desteklenmesi
D
Kolluğun 20-35 yaş aralığından seçilmesi
E
Kolluğun hızlı koşabilmesini temin amacıyla düzenli olarak spor yapmasının sağlanması
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi “Yaralılarla İlgili Yapılan İşlemlerde Uyulması Gereken Genel İlkeler” arasında yer almaz?

A
Özel güvenlik personeli, kendini riske atmamalıdır.
B
Yaralı kişiye yiyecek, su veya ilaç verilmemelidir.
C
Olay yerinde bulunabilecek daha deneyimli bir kişinin müdahalesine her zaman olanak tanınmalıdır.
D
Yaralı kişinin üstü açılmalı ve çevredekilerden yardım istenmelidir.
E
ilk müdahale kapsamında yapılabilecek olanlar yapılmalı, bunun dışına çıkılmamalıdır.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi suç soruşturma aşamalarından inceleme aşamasına dâhil olan işlerden biri değildir?

A
Olay yerinin incelenmesi
B
Şüphelilerin doğrudan suçla ilgili olarak ifadelerinin alınması
C
Delillerin incelenmesi
D
Olay yerindeki iz ve delillerin korunması
E
Olay yerinin çevre güvenliğinin sağlanması
Soru 4

Olayın genel kolluğa ihbar edilme süresi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Vatandaşlar bazen polisi arayıp aramama konusunda kararsızlık ve kafa karışıklığı halini yaşarlar.
B
Şüpheliyi takip etmek veya yakalamaya çalışmak polisi aramak bakımından bir zaman kaybı yaratır.
C
Yaya ve araçlı devriyelerin olaylara hızlı bir şekilde müdahale edebilmesi için olayların polise zamanında bildirilmesi gerekir.
D
Vatandaşlar, polisi aramaya karar verdikten sonra olayı polise tam olarak anlatmada, polis ile iletişim kurmada hiçbir sorun yaşamazlar.
E
Vatandaşlar, genelde suçlarla ilgili polisi hemen aramamaktadır.
Soru 5

Olay yerine ilk gelen personelin görevleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Olay yerine ilk önce olayın özelliğine göre özel soruşturma ve uzman ekibi ulaşır.
B
Olay yeri incelemeleri genel kolluğa bağlı olarak hizmet veren olay yeri inceleme ekipleri tarafından gerçekleştirilmektedir.
C
Özel kolluk personeli meydana gelen olaylar karşısında ne yapması gerektiği konusunda önemli bir bilgi ve deneyim donanımına sahip olmalıdır.
D
Olayın özel güvenlik sorumluluk alanı içerisinde meydana gelmesi halinde ise olaya ilk müdahale edecek olan ise doğal olarak özel güvenlik personelidir.
E
Olay yerine en yakında bulunan ekip olay yerine ulaşır.
Soru 6

Olaylara müdahale süresi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Olaylara hızlı müdahale ile olayla ilgili iz, delil ve suçta kullanılan alet ve silahların yok olması, değiştirilmesi veya gizlenmesi arasında herhangi bir bağlantı bulunmamaktadır.
B
Yapılan çağrılara müdahale zamanı ile vatandaşların memnuniyeti arasında doğrudan bir ilişki bulunmamaktadır.
C
Olayın meydana gelişi ile vatandaşlar tarafından polise veya özel güvenlik personeline bildirimi arasında geçen süre olaylara müdahale süresini etkilemez.
D
Trafiğin yoğunluğu olaylara müdahale süresini etkilememelidir.
E
Sorumluluk bölgesinde görevli devriye ekip ve personelinin sayısı ve olay yerine yakınlığı olaylara müdahale süresini etkilemez.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik personelinin, yangın olaylarına müdahale ederken, yangınla ilgili itfaiyeye bilgi vermede açık ve net bir şekilde anlaşılma sağlanması gereken hususlardan biri değildir?

A
Yangın yerinde bulunan olası tehlikeler
B
Yangın söndürme araçlarının yeri
C
Yangın yerinin tam ismi ve adresi
D
Yangın yerine ulaşmayı sağlayacak en yakın rota veya erişim noktası
E
Varsa kaybolan hayvanların listesi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik personelinin, ağır suçlara müdahale ederken dikkat etmesi gereken hususlardan biridir?

A
Silahların kılıf kilidi açılır ve horoz kurulu bulundurulur.
B
Vakit geçirmeden genel kolluğa bilgi verilir ve yardım istenir.
C
ihtiyaç hissedilmesi halinde, sadece genel kolluktan destek kuvvet istenir.
D
Siren ve tepe lambası olay yerine yaklaşınca kullanılır.
E
Kıymetli araç, gereç ve “Yangında ilk Önce Kurtarılacak” eşyalar dışarıya çıkartılır.
Soru 9

Genel kolluğun olaylara müdahale hızının artırılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Günümüz şartlarında dahi şehre ait adres sorgulamaları ile şehir veri tabanı sorgulamaları bilgisayar ortamındaki şehir sayısal haritası üzerinde yapılamamaktadır.
B
Müdahale süresi ile suçlunun olay yeri veya yakınında yakalanma olasılığı arasında bir ilişki bulunmamaktadır.
C
Polis, suçlara müdahale ve önleyici önlemlere başvurmada bazen suçlar arasında öncelik sıralaması yapar ve bu sıralama daima vatandaşın öncelikleriyle birebir örtüşür.
D
Devriye hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde işlemesi ve polise yapılan çağrı ve ihbarlara zamanında müdahale edilebilmesi noktalarında, devriye ekip otolarının donanım özelliklerinin önemli bir etkisi bulunmamaktadır.
E
insan hayatına yönelik acil müdahale hizmetlerinde, farklı kurumlara ait acil yardım görevlilerinin birlikte hareket edememeleri nedeniyle çok ciddi sorunlar yaşanmaktadır.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi suçla ilgili tanımlanabilir tehlike çeşitlerindendir?

A
Batıl inançlar
B
Ahlak kuralları
C
Kişiler
D
Gelenek kuralları
E
Dini inançlar
Soru 11

Tehlike yaratan bir eşyanın ele geçirilmesi için bir kimsenin üzerinde ve eşyasında yapılan araştırmaya ne ad verilir?

A
Adli arama
B
Önleme araması
C
Koruma araması
D
Durdurma araması
E
idari arama
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi şüpheliyle karşılıklı görüşmenin ve gerektiğinde aramanın gerçekleşeceği yeri seçerken göz önünde bulundurulması gereken unsurlardandır?

A
Olası bir çatışmada çevrede yaralanabilecek insanların varlığı önem taşımaz, önemli olan görevin ifasıdır.
B
Bar, disko ve gece kulüpleri gibi yerlerde arama yapılması personel için risk taşıdığından bu yerlerde önleme araması yapılmamalı sadece suç sonrası delil araştırması yapılmalıdır.
C
Alternatif kaçış noktalarının bulunduğu yerlerden uzak durulmalıdır. Hedef kişi daraltılmış ve iyi aydınlatılmış bir alanda durdurulmalıdır.
D
Suçun yoğun olduğu yerlerde gece saatlerinde arama yapılmamalıdır.
E
Çevrede rehine olarak kullanılabilecek insanların bulunması suçlunun kaçmasına izin verilebilecek anlamını taşımadığından müdahale en kısa sürede yapılmalıdır.
Soru 13

Otomobil devriyesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Kişisel ve yakın (resmi olmayan) iletişimin sağlanabilmesi nedeniyle, otomobil devriyeleri halk tarafından çok yakın ilgili görür.
B
Devamlı hareket halinde bulunan suçlulara karşı caydırıcılığı zayıftır.
C
Vatandaşla yüzyüze teması sağlar.
D
Otomobil devriyesi, çoğu zaman halk ile sıkı bir ilişki ve iletişim içerisindedir.
E
Geniş alanları etkin bir şekilde gezme imkânı sağlar.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik devriye çeşitlerindendir?

A
Köpekli devriye
B
Silahlı devriye
C
Deniz devriyesi
D
Tekne devriyesi
E
Silahsız devriye
Soru 15

Üst ve eşya aramaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Arama acil ve zorunluluk halleri dışında en az üç kişi ile yapılmalıdır.
B
Aramaya karşı kişi direndiği takdirde dahi üst ve eşya araması yapabilmek amacıyla güç kullanılamaz.
C
Üst aramasında aranan kişinin cinsiyeti ile arama yapacak kişinin cinsiyeti hiçbir şekilde göz önüne alınamaz.
D
Üst ve eşya araması, kişinin veya aracın ilk durdurulduğu yerde veya o yerin yakınında, mümkün olduğu kadar başkalarının göremeyeceği şekilde yapılır.
E
Aramada öncelikle eşya sonra kişiler aranmalıdır.
Soru 16

Sabit olarak araç durdurma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Araçların aranması işlemi özel kolluk tarafından yapılmalıdır.
B
Durdurma trafik yoğunluğunun çok olduğu saatlerde yapıldığı takdirde daha iyi sonuç verir.
C
Araç durdurmanın yapılacağı yerdeki hava koşullarının arama üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.
D
Durdurma, yolun en solunda yapılmalıdır.
E
Araç durdurma işlemi resmi özel güvenlik görevlileri tarafından veya bu personelin eşliğinde yapılmalıdır.
Soru 17

Önleme aramalarında yazılı karar ya da emir gerektirmeyen bazı haller de bulunmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu hallerden biridir?

A
Özel kişilere ait her türlü bina ve tesise giriş ve çıkışın belirli kurallara tâbi tutulduğu hâllerde, söz konusu tesislere girenlerin araçlarının aranması
B
Suçüstü halinde kaçmakta iken girdiği kapalı alanların aranması
C
Alışveriş merkezlerinin girişlerinde X-ray cihazından geçirilerek yapılan aramalar
D
Devletçe kamu hizmetine ayrılmış her türlü bina ve tesise giriş ve çıkışın belirli kurallara tâbi tutulduğu hâllerde, söz konusu tesislere girenlerin üstlerinin veya üzerlerindeki eşyanın aranması
E
Yol kesilerek yapılan araç aramaları
Soru 18

Devriye görevi öncesi hazırlık ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Devriye turu öncesi hazırlık psikolojik ve zihinsel hazırlık olmak üzere iki aşamayı içerir.
B
Devriye öncesi psikolojik hazırlık iki hususu içerir: Devriyenin dış görünüşü ve görevi esnasında taşıması gereken kişisel araç ve gereç.
C
Psikolojik hazırlık, devriye öncesi görev için istekli ve hazır olmayı ifade eder.
D
Devriye, görevini yaparken meslektaşları ve halk ile arasındaki mesafeyi korumalı, yakın temas ve ilişki içinde olmamalıdır.
E
Gerekli hallerde, amirler tarafından görev öncesi özel bilgilendirme toplantısı yapılması psikolojik hazırlık kapsamındadır.
Soru 19

Yaya devriyesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Yaya devriyeler, kamu daireleriyle iletişim ve işbirliğine giremezler. Bu görev savcılığa yüklenmiştir.
B
Motorize devriyenin yol açtığı olumsuzluklar ve sahip olduğu dezavantajları ortadan kaldırabilmek için yaya devriyeler yeniden kullanılmaya başlanmıştır.
C
Yaya devriyeler güvenlik hizmetleriyle vatandaşlar arasında bir köprü rolü üstlenmiştir.
D
Yaya devriyesi, motorize devriyeye göre potansiyel suçlu tiplerini hissedebilme ve tanıma yeteneğine daha az sahip olan bir grubu oluşturur.
E
Yaya devriye birçok gelişmiş ülkede artık kullanılmayan bir uygulama haline gelmiştir.
Soru 20

Devriye hizmeti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Devriye hizmeti ilk başlarda yaya olarak yapılmış, daha sonra atlı ve motorlu araçların hayatımıza girmesiyle birlikte motorize unsurları da içine almak suretiyle çok farklı şekillerde yapılmaktadır.
B
Devriye hizmeti özel güvenlik tedbirlerinin varlığını hissettirmek suretiyle vatandaşlara güven verir.
C
Devriye, yılın her günü gece vakti (güneşin batmasından 1 saat sonra doğmasından 1 saat önceki zaman dilimi) yerine getirilen bir görev ve hizmettir.
D
Üniformalı devriye hizmetinde birinci öncelik caydırıcılık ve önleyiciliktir.
E
Sivil devriye hizmetinde öncelik suç sonrası müdahale ile suç sanıklarının olay yeri veya yakınında yakalanmasıdır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x