Organizasyonlarda Davranış 2015-2016 Final Sınavı

Organizasyonlarda Davranış 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İnsanların belirli şartlar altında nasıl davrandığını inceleyen örgütsel davranış amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Anlamak
B
Düzeltmek
C
Yordamak
D
Kontrol etmek
E
Tanımlamak
Soru 2

Temel motivasyon süreci aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak sıralanmıştır?

A
Tatmin - ihtiyaç - Uyarılma - Davranış
B
ihtiyaç - Tatmin - Uyarılma - Davranış
C
Davranış - ihtiyaç - Uyarılma - Tatmin
D
ihtiyaç - Uyarılma - Davranış - Tatmin
E
Uyarılma - ihtiyaç - Davranış - Tatmin
Soru 3

Başarılı bir lider olmak için öncelikle lider olmayı istemek gerektiğini anlatan kişisel özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yüksek enerji
B
iç kontrol odağı
C
Kişisel doğruluk
D
Duygusal tutarlılık
E
Başatlık
Soru 4

Bir gruba üye olduktan sonra, grup üyesine başkaları tarafından tanımlanmış pozisyon veya mevki verilmesi, grubun aşağıdaki ödül türlerinden hangisini tanımlar?

A
Kenetlenme
B
Statü
C
Performans
D
Rol
E
Teşvik
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi iş dizaynının organizasyona katkılarından biri değildir?

A
Tepe yönetiminin etkisini azaltır.
B
Üretimi artırır.
C
Organizasyonun sorunlar yaşamasını engeller.
D
Problemlerin yaşanmasını azaltır.
E
Çalışanların olumlu davranış sergilemelerini sağlar.
Soru 6

Örgütsel davranış alanında organizasyon ve teknoloji ilişkisini açıklayan ilk ve temel araştırma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Charles Perrow
B
James Thompson
C
Woodward
D
Burns ve Stalker
E
Aston Grubu
Soru 7

Thompson’a göre organizasyonlarda bağımsız üniteleri bir araya getirerek, müşterilerin talebine göre oluşturulan teknoloji tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rutin
B
Yoğun
C
Aracı
D
Uzunlamasına bağlı
E
Rutin olmayan
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi iş karakteristikleri modelinde yer almaz?

A
Beceri çeşitliliği
B
Özerklik
C
Geri bildirim
D
Görevin önemi
E
Bölümlendirme
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi organizasyon ve yapıya göre örgütlenme yapı türlerinden biridir?

A
Dağınık
B
Büyütülmüş
C
Birleşik
D
Matriks
E
Fonksiyonel
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi iş etiğinde ahlakçı çalışanın temel davranışlarından biri değildir?

A
Çıkarcıların fark edilmesi için çalışmak
B
Bürokratik oyunlar oynamak
C
Açık ve dürüst iletişim kurmak
D
Üstlerin verdiği yasa dışı emirlere direnmek
E
imkânlarını kurum amaçları doğrultusunda kullanmak
Soru 11

Bir kişinin ya da grubun davranışlarına rehberlik eden, doğrunun veya yanlışın, iyinin veya kötünün sınırlarını oluşturan ilkelerin koduna ne ad verilir?

A
Kural
B
Standart
C
Ahlak
D
Etik
E
Kültür
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi etik davranışı şekillendiren örgütsel etkilerden biridir?

A
Medya
B
Etik kodlar
C
Yasalar
D
Değerler
E
Eğitim
Soru 13

“Herkes yapıyor.” veya “Anlamıyorlar.” diyerek davranışlarını mantıklı kılmaya çalışan bireylerdeki etik dışı davranışa ne ad verilir?

A
Çıkarcılık
B
Hassasiyetsizlik
C
Farklılık prensibi
D
Bencillik
E
Kendine düşkünlük
Soru 14

Parsons’ın sosyal sistemin kabul edilebilirliğini açıklayan fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bütünleşme
B
Amaca ulaşma
C
Adaptasyon
D
Meşruluk
E
Uyum
Soru 15

Örgüt içindeki her çalışma grubunun kendilerini diğer gruplardan ayıran ortak tutum ve değerlerini açıklayan kültür türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tekil kültür
B
Üst kültür
C
Çoğul kültür
D
Zayıf kültür
E
Alt kültür
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi iki farklı kültürün karşı karşıya gelerek kültür çatışması yaratmasına verilebilecek örneklerden biridir?

A
Şirket evlilikleri
B
işgücünün tek tipleşmesi
C
internetle iletişimin artması
D
Pazar koşullarının değişmesi
E
Planlı örgütsel değişme
Soru 17

Örgüt içinde paylaşılan değer ve inançlardan oluşan ve örgütün karşılaştığı sorunların çözümünde, örgütü doğru yolda düşünmeye ve davranmaya yönlendiren kalıplar olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Örgüt kültürü
B
Etik
C
iş çıktıları
D
Örgüt değerleri
E
Örgüt standardı
Soru 18

Örgütlerde önem taşıyan belli bir faaliyetin veya işlevin sadece belli bir alt birim tarafından yerine getirilmesi aşağıdaki koşul türlerinden hangisini ifade eder?

A
Örgüt içi merkeziliğini
B
Kaynak bağımlılığını
C
ikame edilemezliğini
D
Belirsizliği azaltma yeteneğini
E
Etkileme becerisini
Soru 19

Çatışmayı yönetirken izlenecek basamakların en son sırasında yer alan teknik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uygun çatışma yönetimi tepkisini vermek
B
Takip etmek
C
Uygun çözümleme taktiklerini seçmek
D
Çatışmanın analizini yapmak
E
Çözümleme tekniği uygulamak
Soru 20

Çatışmalarda her iki tarafın da isteğinin yerine gelmesi konusunda tatmin düzeyinin düşük olduğu çatışma sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kaybet - kaybet
B
Hükmetmek
C
Kazan - kaybet
D
Taviz vermek
E
Kazan - kazan
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x