Organizasyonlarda Davranış 2016-2017 Final Sınavı

Organizasyonlarda Davranış 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Örgütsel davranışın fizik, kimya gibi fen bilimleri ile en belirgin ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Disiplinler arası nitelikte olması
B
Etkinliği ve kaliteyi artırmaya çalışması
C
Analiz düzeylerinin aynı olması
D
Çevrenin etkisine açık olması
E
Bilimsel yöntemi uygulaması
Soru 2

Herzberg’in İki Faktör Teorisine göre, aşağıdakilerden hangisi hijyen faktörlerden biridir?

A
Tanınma
B
Sorumluluk
C
Ücret yetersizliği
D
işi başarma
E
Çalışma
Soru 3

Aşağıdaki liderlik tarzlarının hangisi Ohio Devlet Üniversitesi Liderlik Çalışmalarının ortaya koyduğu tarzlardan biridir?

A
Orta yol lideri
B
Şehir kulübü lideri
C
Vurdumduymaz lider
D
Yapıyı harekete geçiren lider
E
Otoriter lider
Soru 4

Bir grupta grup düşüncesinin geliştiğini gösteren aşağıdaki belirtilerden hangisinde “grupta olmayanların zayıf, cahil, pazarlık edilemeyen kişiler olduğu” düşüncesi hakimdir?

A
Zihin bekçileri
B
Dışarıdakiler hakkında olumsuz kalıp yargılar
C
ittifak yanılsaması
D
Ayak uydurma baskısı
E
Yıkılmazlık yanılsaması
Soru 5

Emery ve Trist’e göre sakin ve rastlantısal çevre ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Amaçlar ve sorunlar basit, değişmesi kolay olmayan yapıyı ifade eder.
B
Çevreyi oluşturan faktörler kümelenmiştir.
C
Karmaşık ve dinamik bir ortamdır.
D
Dinamizme çevreyi oluşturan parçaların karmaşıklığı yol açmaktadır.
E
Çevreyi oluşturan parçaların birbirleriyle ilgili gruplar oluşturmasını ifade eder.
Soru 6

İşyeri merkezinden uzak bir mekânda, işyerindeki işçilerden ayrı yapılan ve ayrı mekânda çalışmaya yeni iletişim teknolojilerinin imkân verdiği çalışma şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Part - time çalışma
B
iş paylaşımı
C
Uzun zamanlı çalışma
D
Tele çalışma
E
Esnek çalışma
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi organizasyon -teknoloji ilişkisini araştıran çalışmalardan biri değildir?

A
Charles Perrovv’un Çalışması
B
Woodward Araştırması
C
James Thompson Çalışması
D
Aston Grubu Araştırması
E
Yol - Amaç Çalışması
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi organizasyonda merkezileşme sürecinde yer almaz?

A
Vasıfsız oldukları için astların hatalarına rastlanmaz.
B
Tüm operasyonlar için sıkı kontrol işlemi yürütülür.
C
iyi niteliklere sahip özel uzamanlar kullanılır.
D
Politika ve eylemde tek tiplik söz konusudur.
E
Kararlara katılma hakkı tanımak çalışanda çok önemli sonuçlar sağlar.
Soru 9

Etik davranışların kontrolünde ve yönetiminde en önemli konu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Liderlik
B
Güç
C
Kültür
D
Grup
E
Motivasyon
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Etik Davranış Modelinde birey düzeyli kavramlardan biridir?

A
Eğitim
B
Ahlaki değerler
C
Rol modelleri
D
Ödüllendirme
E
Ekonomi
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi etik koda sahip olmanın örgüte sağlayacağı yararlardan biri değildir?

A
Toplumda güven ve saygı oluşturmak
B
Ekonomiyi iyileştirmede tedbirler almak
C
iyi imaj ve üne kavuşturmak
D
Etik sorunları ve ikilemleri çözmek
E
Yönetici ve çalışanlara doğru davranışları göstermek
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi örgütlerde Etik Davranış Modeline göre kültürel etkilerden biri değildir?

A
Aile
B
Eğitim
C
Politika
D
Medya
E
Din
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi örgüt kültürünü yaratma ve yaşatma sürecinde yer alan önemli faktörlerden biridir?

A
Örgütün çevre ile olan deneyimi ve etkileşimi
B
işgören seçimi
C
Üst yönetimin tutum ve davranışları
D
Örgütsel toplumsallaşma
E
Örgütle karşılaşma
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi kuvvetli kültürün avantajlarından biri değildir?

A
Mevcut çevreye uyum sağlamada zorluklar yaratır.
B
Örgüt içerisinde durağanlık ve düzen sağlar,
C
Çalışanlar arasındaki istendik davranışların ortaya çıkmasını kolaylaştırır.
D
Örgütü diğerlerinden farklı kılar.
E
Çalışanların örgütleriyle bütünleşmelerini sağlar.
Soru 15

Örgüt içinde yer alan her çalışma grubunun veya çalışma takımının kendilerini diğer çalışma gruplarından ayıran ortak tutum ve değerleri vardır.
Yukarıdaki ifadede açıklanan bu farklı gruplara ne ad verilir?

A
Yüksek kültür
B
Gerçek kültür
C
ideal kültür
D
Karşıt kültür
E
Alt kültür
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi örgütsel toplumsallaşma modelinde yer almaz?

A
Örgüte girmeden önceki durum
B
Örgütle birleşme
C
Verim artışı
D
Değişim
E
Örğütle karşılaşma
Soru 17

Bireyin alacağı iki araba markası üzerinde karar verememesi, aşağıdaki çatışma şekillerinden hangisine verilebilecek örneklerden biridir?

A
Yaklaşma - yaklaşma
B
Yaklaşma - kaçınma
C
Kaçınma - kaçınma
D
Yaklaşma - uzaklaşma
E
Yaklaşma - süreç
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi A tipi kişiliğe verilebilecek örneklerden biridir?

A
Vurdumduymaz
B
Rahat
C
Neşeli
D
Sinirli
E
Gevşek
Soru 19

Farklı görevlerin nasıl yürütüleceği, hangi işlerde kimin sorumlu olacağının bilinmemesi, aşağıdaki çatışma türlerinden hangisine verilebilecek örneklerden biridir?

A
Yapısal çatışma
B
Değer çatışması
C
Çıkar çatışması
D
Süreç çatışması
E
Amaç çatışması
Soru 20

Hem okulunu seven ve başarılı olan hem de iyi iş bulmuş birinin yaşadığı çatışma aşağıdaki sonuçlardan hangisine verilebilecek örneklerden biridir?

A
Kaybet - kazan
B
Taviz
C
Kazan - kazan
D
Kaybet - kaybet
E
Kazan - kaybet
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x