Organizasyonlarda Davranış 2016-2017 Vize Sınavı

Organizasyonlarda Davranış 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bilgi, tecrübe ve yaratıcılığı kapsayan entelektüel sermaye türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Birikim sermayesi
B
Müşteri sermayesi
C
Yapısal sermaye
D
insan sermaye
E
Güç sermayesi
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi H. Fayol’un öne sürdüğü yönetici fonksiyonlarından biri değildir?

A
Organize etme
B
Planlama
C
Kontrol
D
Değer biçme
E
Yürütme
Soru 3

Çağımızda kadınların, göçmenlerin ve azınlıkların örgüt içindeki etkinliklerinin artırmaya çalışılmasına karşılık gelen örgütsel davranış yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çalışanların güçlendirilmesi
B
Örgütün uygun büyümesi
C
Farklılaşmış işgücü
D
Öğrenen örgütler
E
Kaliteye bağlanma
Soru 4

Organizasyonlarda işe alımın ve ilerlemenin teknik beceriye ve yeteneğe göre yapılması, Weber’in bürokrasi modelinin aşağıdaki özelliklerinden hangisine işaret eder?

A
ileri bir iş bölümü
B
Rasyonel bir personel yönetimi
C
Merkezi bir otoritenin varlığı
D
Kayıt ve ayrıntılı bir dosyalama sistemi
E
Bürokratik kaide ve kurallar
Soru 5

Bir örgütün karlılığının yapılan işin en iyi biçimde nasıl yapılacağını bilmekle gerçekleştiğini söyleyerek yönetim bilimine katkı sağlayan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Frank
B
Gilbreth
C
Emerson
D
Taylor
E
Fayol
Soru 6

Organizasyonel bağlılık düzeyini etkileyen aşağıdaki faktörlerden hangisi demografik ve çalışma hayatına ilişkin faktörleri kapsar?

A
Bireysel özellikler
B
Çalışma ortamı
C
Rolün özellikleri
D
işin özellikleri
E
iş deneyimi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi iş tatmininin temel boyutları arasında yer almaz?

A
Kariyer fırsatları
B
Çalışma koşulları
C
iletişim kanalları
D
Ücret
E
Yönetim politikaları
Soru 8

Adams’ın Eşitlik Teorisine göre, aşağıdakilerden hangisi eşitsizliği giderici bilişsel tavırlardan biri değildir?

A
Birey kazanımları değiştirir.
B
Birey katkıları değiştirir.
C
Birey diğer kişilerle kendisini kıyaslamayı bırakır.
D
Birey diğer kişinin katkı/kazanımını değiştirmeye çalışır.
E
Eşitsizliği yaşamayacağı işyerine geçmek için işten ayrılır.
Soru 9

Çalışanın yaptığı görevin önem ve yoğunluk derecesine bağlı olarak ücret düzeyinin belirlendiği ücretlendirme rejimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Primli ücretlendirme
B
Ödül sistemi
C
Kademeli ücretlendirme
D
Kara katılma
E
Yetkinlik temelli ücretlendirme
Soru 10

Aşağıdaki örgütsel bağlılık öncüllerinden hangisi devamlılık bağlılığına aittir?

A
Biriken kazanımlar
B
Yükümlülük algılama
C
Kişisel değerler
D
Karşılanan beklentiler
E
Çalışma koşulları
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi olumlu karizmatik özelliklerden biridir?

A
Kişiselleştirilmiş güç yönelimi olması
B
Bilginin kontrol altında tutulması
C
ideolojiye kendini adamanın vurgulanması
D
Kişisel kimliği vurgulaması
E
Merkezi otorite vurgusu yapması
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Yol Amaç Kuramında öne sürülen, çalışanların önerilerini dikkate alan liderlik tarzlarından biridir?

A
Otoriter liderlik
B
Katılımcı liderlik
C
Destekleyici liderlik
D
Yönlendirici liderlik
E
Başarıya yönelimli liderlik
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi liderlik çalışmalarında öne sürülmüş durumsal yaklaşımlardan biri değildir?

A
Ohio Devlet Üniversitesi Liderlik Çalışmaları
B
House’un Yol Amaç Kuramı
C
Fiedler’in Kuramı
D
Bilişsel Kaynaklar Kuramı
E
Liderin Yerine Geçen Unsurlar Kuramı
Soru 14

“Kendini bilmek” ilkesini esas alan ve öz benliğe uygun davranmayı savunan yeni liderlik tarzı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Paylaşılan liderlik
B
Sahici liderlik
C
Etkileşimci liderlik
D
Ahlaki liderlik
E
Kendi kendini yönetebilme
Soru 15

Liderlik matrisi düşünüldüğünde, insanlara duyduğu ilginin ve üretime duyduğu ilginin yüksek olduğu liderlik tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Otoriter lider
B
Şehir kulübü lideri
C
Takım liderliği
D
Vurdumduymaz lider
E
Orta yol lideri
Soru 16

Sınırların çizildiği, sorumlulukların netleştiği takım oluşturma evresi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çalışma öncesi
B
Performans ortamı sağlama
C
Takıma sürekli destek sağlama
D
Çevreyle uyumu sağlama
E
Takımı oluşturma ve biçim verme
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi üyeleri takım becerileri üzerine eğitme ile ilgili bir yaklaşım değildir?

A
Takımda kendi rolünü iyi anlama
B
Üyeler arası farklılığı kabullenme
C
Kişisel amaçlarla organizasyonun amaçlarını örtüştürme
D
Başkalarını ikna etme çabası gösterme
E
Çatışmadan kaynaklanan gerilimi yok sayma
Soru 18

Çalışanların bir grup aktivitesi içerisindeyken, fiziksel veya zihinsel emeklerini geri çekme eğilimine ne ad verilir?

A
Uçlara kayma
B
Sosyal kaytarma
C
Seyirci etkileri
D
Beraber hareket etme etkileri
E
Sosyal hızlandırma
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi organizasyonlarda karşımıza çıkan takım türlerinden biri değildir?

A
Sorun çözen takımlar
B
Sanal takımlar
C
işlevler arası takımlar
D
Referans olan takımlar
E
Kendi kendini yöneten görev takımları
Soru 20

Bir gruba veya grup üyesine gerek toplumda gerekse grup içinde başkaları tarafından sosyal olarak tanımlanmış görece pozisyon veya mevki olarak tanımlanan davranış terimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Statü
B
Rol
C
Unvan
D
Norm
E
Değer
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x