Organizasyonlarda Davranış 2017-2018 Final Sınavı

Organizasyonlarda Davranış 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Çağımızda kadınların, göçmenlerin ve azınlıkların örgüt içindeki etkinliklerinin artırılmaya çalışılmasına karşılık gelen örgütsel davranış yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Örgütün uygun büyümesi
B
Çalışanların güçlendirilmesi
C
Kaliteye bağlanma
D
Öğrenen örgütler
E
Farklılaşmış işgücü
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi iş tatmininin temel boyutları arasında yer almaz?

A
iletişim kanalları
B
Yönetim politikaları
C
Ücret
D
Çalışma koşulları
E
Kariyer fırsatları
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Yol Amaç Kuramında öne sürülen, çalışanların önerilerini dikkate alan liderlik tarzlarından biridir?

A
Yönlendirici liderlik
B
Başarıya yönelimli liderlik
C
Katılımcı liderlik
D
Destekleyici liderlik
E
Otoriter liderlik
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi üyeleri takım becerileri üzerine eğitme ile ilgili bir yaklaşım değildir?

A
Çatışmadan kaynaklanan gerilimi yok sayma
B
Takımda kendi rolünü iyi anlama
C
Üyeler arası farklılığı kabullenme
D
Kişisel amaçlarla organizasyonun amaçlarını örtüştürme
E
Başkalarını ikna etme çabası gösterme
Soru 5

Tüm dünyanın birbirine entegre olması ile kültürel, sosyal, siyasal ve ekonomik birlikteliklerin önem kazanması, organizasyonun aşağıdaki dış çevre unsurlarından hangisine örnek teşkil eder?

A
Nitelikli işgücü
B
Küresel düzlem
C
Müşteri tercihi
D
Demografi
E
Finans
Soru 6

Teknolojideki değişme oranı, organizasyondaki en iyi yapıyı tayin eden temel faktördür. görüşü aşağıdaki kuramcı gruplarından hangisine aittir?

A
Emery ve Trist
B
Comte ve Durkheim
C
Burns ve Stalker
D
Marx ve Weber
E
LaWrence ve Lorsch
Soru 7

Mekanik organizasyon yapısı aşağıdaki yaklaşımlardan hangisini yansıtır?

A
insan ilişkileri yaklaşımı
B
Modern yaklaşım
C
Etkileşimci yaklaşım
D
Geleneksel yaklaşım
E
Çağdaş yaklaşım
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi ahlakçı davranış kalıpları içinde yer almaz?

A
Çıkarcıların fark edilmesi için çalışanı ödüllendirir.
B
Üstlerin verdiği yasa dışı ve ahlak dışı emirleri yerine getirir.
C
Kamu yönetiminin halka hizmet için var olduğu bilinciyle hareket eder.
D
işini en iyi biçimde yapar, yapanları destekler.
E
imkânlarını toplum yararına kullanır.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi bencil davranışlardan biri değildir?

A
Kendine bakma
B
Kendini koruma
C
Kendini beğenme
D
Kendini haklı görme
E
Kendine düşkünlük
Soru 10

Çalışanların güvenli bir iş ortamında sürekliliğinin etik değerler çalışması ve bunun sağlanmasını konu alan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aile
B
Paydaşlar
C
Tüketiciler
D
Toplum
E
Çalışanlar
Soru 11

Eylemlerin doğru ve tarafsız bir temelde gerçekleşmesi, iyinin maksimize edilmesine ve tarafsız dağıtım kurallarının izlenmesine bağlı etik teori aşağıdakilerden hangisidir?

A
Faydacılık
B
Adalet
C
Tarafsızlık
D
Hak
E
Bencillik
Soru 12

Parsons’ın AĞIL Modeline göre sistemin yaşamda kalabilme hakkı ve kabulü aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır?

A
Amaca ulaşma
B
Meşruluk
C
Bütünleşme
D
Strateji
E
Uyum
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Hofstede'nin çalışmalarında kullandığı kültürel değerlerden biri değildir?

A
Kısa Süreli Uyum
B
Güç Mesafesi
C
Yakın ilişki
D
Yaşam Kantitesi
E
Bireysellik ve Toplumculuk
Soru 14

Örgüt üyelerinin organizasyonlarına ait mitleri, sembolleri ve kahramanları kutladıkları özel olayları tanımlayan kültür öğesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Törenler
B
Hikâyeler
C
Süper Starlar
D
Semboller
E
Seremoniler
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Ouchi Modeline göre incelenen temel değerlerden biri değildir?

A
işgörenlere bağlılık
B
Karar verme
C
Kariyer gelişimi
D
Değişim
E
Değerlendirme
Soru 16

Alınacak bir kararda, hayata geçirilmesi düşünülen bir stratejide, politika veya değişimin planlanmasında katkı istemek aşağıdaki politik taktik tanımlamalarından hangisine aittir?

A
Koalisyon taktikleri
B
Baskı taktikleri
C
Akılcı ikna
D
Danışma taktikleri
E
Değiş - tokuş taktikleri
Soru 17

Çoğunlukla takipçilerin belli bir kişiye neredeyse sihirli güçler atfettikleri ve bir çeşit çekim yaratan güç türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karizmatik
B
Otoriterlik
C
Özdeşlik
D
Stratejistlik
E
Uzmanlık
Soru 18

Temizlik işçisi bulmak kolayken, röntgen teknisyeni bulmanın güç olması durumu aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır?

A
Politika
B
Otorite
C
Karizma
D
ikame edilemezlik
E
Güç
Soru 19

Amirin çalışanını istemediği bir yere göndermesi veya yerini değiştirmesi şeklinde örneklendirilebilecek güç kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ödüllendirici güç
B
Bilgi gücü
C
Meşru güç
D
Uzmanlık gücü
E
Özdeşlik gücü
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x