Organizasyonlarda Davranış 2017-2018 Vize Sınavı

Organizasyonlarda Davranış 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi örgüt düzeyinden ziyade, daha geniş boyutta yönetimsel sorun teşkil eder?

A
Farklılıkları yönetebilme
B
Belirsiz bir ekonomi
C
Bilgi teknolojileri
D
Küreselleşme
E
Etik sorunlar
Soru 2

Örgütsel davranışı etkileyen bilimler ile örgütsel davranışı etkilediği alanla ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A
Psikoloji - Stres
B
Sosyal psikoloji - Liderlik
C
Yönetim bilimleri - Toplam kalite yönetimi
D
Antropoloji - Örgüt kültürü
E
Politik bilimler - Örgütsel iletişim
Soru 3

Örgütsel davranışın analiz düzeylerinden en geniş kapsamlı olanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Birincil
B
Grup
C
Örgüt
D
Birey
E
ikincil
Soru 4

Organizasyonlarda işe alımın ve ilerlemenin teknik beceriye ve yeteneğe göre yapılması, Weber’in bürokrasi modelinin aşağıdaki özelliklerinden hangisine işaret eder?

A
Bürokratik kaide ve kurallar
B
ileri bir iş bölümü
C
Merkezi bir otoritenin varlığı
D
Rasyonel bir personel yönetimi
E
Kayıtlı ve ayrıntılı bir dosyalama sistemi
Soru 5

İnsanların belirli şartlar altında nasıl davrandığını incelemesi, örgütsel davranışın aşağıdaki amaçlarından hangisine hizmet eder?

A
Düzenlemek
B
Kontrol etmek
C
Yordamak
D
Anlamak
E
Tanımlamak
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi motivasyonun süreç teorilerinden biridir?

A
Vroom'un Beklenti Teorisi
B
Maslow’un ihtiyaçlar Hiyerarşisi Teorisi
C
Herzberg’in iki Faktör Teorisi
D
Alderfer’in ERG Teorisi
E
McClelland’ın Başarı Güdüsü Teorisi
Soru 7

Adams’ın Eşitlik Teorisine göre, aşağıdakilerden hangisi eşitsizliği giderici bilişsel tavırlardan biri değildir?

A
Birey diğer kişinin katkı/kazanımını değiştirmeye çalışır.
B
Eşitsizliği yaşamayacağı işyerine geçmek için işten ayrılır.
C
Birey kazanımlarını değiştirir.
D
Birey diğer kişilerle kendisini kıyaslamayı bırakır.
E
Birey katkılarını değiştirir.
Soru 8

Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teorisine göre, aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A
Fizyolojik ihtiyaçlar - düşük düzeyli ihtiyaç
B
Kendini gerçekleştirme - yüksek düzeyli ihtiyaç
C
Güvenlik ihtiyacı - düşük düzeyli ihtiyaç
D
Sosyal ihtiyaçlar - düşük düzeyli ihtiyaç
E
Saygı ihtiyacı - yüksek düzeyli ihtiyaç
Soru 9

Çalışanın yaptığı görevin önem ve yoğunluk derecesine bağlı olarak ücret düzeyinin belirlendiği ücretlendirme rejimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ödül sistemi
B
Primli ücretlendirme
C
Yetkinlik temelli ücretlendirme
D
Kademeli ücretlendirme
E
Kara katılma
Soru 10

Motivasyon sürecinin son basamağı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tatmin
B
ihtiyaç
C
Uyarılma
D
Davranış
E
Dikkat
Soru 11

Liderin başarılı olmak için öncelikle lider olmayı istemesi gerektiği düşünüldüğünde başarılı liderin aşağıdaki özelliklerden hangisini taşıması gerektiği savunulur?

A
Kendine güven
B
Kişisel doğruluk
C
Başatlık
D
Yüksek enerji
E
iç kontrol odağı
Soru 12

Hayatlarındaki olayları şans ve kaderinden ziyade, kendi hareketlerinin sonucu olarak yaşadığını bilen liderin gelişmiş özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
iç kontrol odağı
B
Duygusal tutarlılık
C
Olgunluk
D
Kişisel doğruluk
E
Kendine güven
Soru 13

“Kendini bilmek” ilkesini esas alan ve öz benliğe uygun davranmayı savunan yeni liderlik tarzı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sahici liderlik
B
Etkileşimci liderlik
C
Ahlaki liderlik
D
Paylaşılan liderlik
E
Kendi kendini yönetebilme
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi çalışan merkezli liderlerin özelliklerinden biridir?

A
Kuralcıdırlar.
B
Yüksek ve gerçekçi amaçları vardır.
C
iş takviminin belirlenmesine önem verirler.
D
Çalışanları sürekli desteklerler.
E
Çalışanları açıkça amaca yönlendirirler.
Soru 15

“Diğerlerine etki ederek ortak amaçlara ulaşılmasını sağlamak” olarak tanımlanan davranış terimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Etkileme
B
Güç
C
Model olma
D
Liderlik
E
Politika
Soru 16

Grupların gelişme sürecinin en son basamağı aşağıdakilerden hangisidir?

A
icraat
B
ilke oluşturma
C
Oluşma
D
Fırtına
E
Dağılma
Soru 17

Saygı duyulan, güvenilen, onlar gibi olmak istenilen gruplara ne ad verilir?

A
Birincil grup
B
Çalışma grubu
C
Referans grubu
D
iç grup
E
Sosyal kategori
Soru 18

Çocuklar, AsyalIlar, engelliler gibi gruplar aşağıdaki sosyal grup türlerinden hangisine örnek oluşturur?

A
Dış grup
B
Sosyal kategori
C
ikincil grup
D
Referans grubu
E
Çalışma grubu
Soru 19

Çalışanların bir grup aktivitesi içerisindeyken, fiziksel veya zihinsel emeklerini geri çekme eğilimine ne ad verilir?

A
Sosyal hızlandırma
B
Seyirci etkileri
C
Uçlara kayma
D
Beraber hareket etme etkileri
E
Sosyal kaytarma
Soru 20

Grupların birbirinden farklılaşmasını sağlayan en temel iki yapısal özellikten biri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kenetlenmişlik
B
Üye çeşitliliği
C
Roller
D
Normlar
E
Statü
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x