Organizasyonlarda Davranış 2018-2019 Vize Sınavı

Organizasyonlarda Davranış 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bilimsel Yönetim Yaklaşımının en bilinen ismi olan ________ aynı zamanda “Bilimsel Yönetimin ilkeleri” kitabının yazarıdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
H. Fayol
B
M. Weber
C
F. Taylor
D
H. Gantt
E
L. Urwick
Soru 2

I. Müşteri kapitali
II. Yapısal kapital
III. Parasal kapital
IV. insan kapitali
Yukarıdakilerden hangileri kapital türlerin toplamı ile entelektüel kapitali oluşturanlardır?

A
I ve IV
B
II ve III
C
I, II ve III
D
I, II ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 3

insan davranışları üzerinde çalışan temel disiplinlerden biridir. Bireylerin tutumları, kişilik özellikleri, algı, güdü ve davranışlarına odaklanırken insanı bir bütün olarak ele alır.
Yukarıda bahsedilen ve davranışı açıklamaya çalışan disiplin aşağıdakilerden hangisidir?

A
Psikoloji
B
Antropoloji
C
Kültür bilim
D
Yönetim bilim
E
Sosyoloji
Soru 4

Yönetici Yasin Bey karşılaştığı farklı durumları anlama ve bunlara uygun davranışlar geliştirmeye odaklanmaktadır. Farklı koşullardaki sorunlara farklı çözümler üretilmesi gerektiğini düşünmektedir.
Buna göre, Yönetici Yasin Bey'in benimsediği yönetim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yönetim ilkeleri Yaklaşımı
B
McGregor’un Y Kuramı
C
insan Kapitali Yaklaşımı
D
Durumsallık Yaklaşımı
E
Sistem Yaklaşımı
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi hemen hemen tüm bilimlerin paylaştığı dört amaçtan biri değildir?

A
Kontrol etmek
B
Tanımlamak
C
Anlamak
D
Ayrıştırmak
E
Yordamak
Soru 6

• Bir ihtiyaç tatmin edildiğinde yeni bir ihtiyaç ortaya çıkar.
• insan ihtiyaçları yüksek düzeyli ve düşük düzeyli olarak iki sınıfa ayrılabilir.
Yukarıdaki özellikler, aşağıdaki Motivasyon Teorisi çalışan bilim insanlarından hangisine aittir?

A
McClelland
B
Maslow
C
Herzberg
D
Alderfer
E
Vroom
Soru 7

I. Herzberg’in iki Faktör Teorisi
II. Vroom’un Beklenti Teorisi
III. Porterve Lavvler’ın Beklenti Teorisi
IV. Adams’ın Eşitlik Teorisi
Yukarıdakilerden hangileri motivasyon sürecini açıklayan İçerik Teorilerindendir?

A
Yalnız I
B
I ve IV
C
I,II ve IV
D
II, III ve IV
E
I,II, III ve IV
Soru 8

Temel motivasyonun süreci ________ ile başlar.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Tatmin
B
Duyularla hissetme
C
ihtiyaç
D
Doyma
E
Davranış
Soru 9

Faruk Bey bağlı olduğu şirkette 10 yıldır çalışmaktadır. Bu şirketten ayrılması durumunda kıdem tazminatı alamamaktan ve yeni bir iş bulana kadar geçen sürede ailesini geçindirememekten korkmaktadır. Bu nedenle, bu şirkette çalışmaya devam etmenin doğru olacağını düşünmektedir.
Yukarıda verilen bilgilere göre, Faruk Bey'in çalıştığı şirkete duyduğu bağlılık türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahlaki bağlılık
B
Devamlılık bağlılığı
C
Normatif bağlılık
D
Sosyal bağlılık
E
Duygusal bağlılık
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi psiko-sosyal motivasyon araçları arasında yer almaz?

A
Çalışmada bağımsızlık
B
Yükselme olanakları
C
Öneri sistemi
D
Sosyal uğraşlar
E
Yetkinlik temelli ücretlendirme
Soru 11

Mithat Bey kurum performansının sorumluluğunu üzerine alan, hayatındaki olayların kendi eylemlerinin sonucunda gerçekleştiğine inanan bir yöneticidir.
Yukarıdaki bilgiye göre, Mithat Bey’in liderlik özelliklerinden hangisi vurgulanır?

A
Kendine güven
B
iç kontrol odağı
C
Duygusal tutarlılık
D
Başatlık
E
Kişisel doğruluk
Soru 12

Yöneticinin liderlik vasfına en cok ihtiyaç duyduğu yönetim işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Organize etme
B
Örgütleme
C
Planlama
D
Denetleme
E
Önderlik etme
Soru 13

• Verimliliği yüksek birimlerle, verimliliği yüksek birimlerdeki liderlerin davranışlarını karşılaştırma üzerine çalışmalar yapılmıştır.
• Liderleri; iş merkezli liderler ve çalışan merkezli liderler olmak üzere ikiye ayırmıştır.
Yukarıdaki özelliklere sahip liderlik yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Liderlik Matrisi Yaklaşımı
B
Yol - Amaç Liderlik Kuramı
C
Ohio Devlet Üniversitesi Liderlik Çalışmaları
D
Fiedler’in Durumsallık Kuramı
E
Michigan Üniversitesi Liderlik Çalışmaları
Soru 14

• Sözleri davranışlarıyla tutarlıdır.
• Öz-farkındalıkları güçlüdür.
• “Kendini bilmek” ilkesini esas alırlar.
Yukarıda özellikleri sayılan liderlik tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Paylaşılan
B
Ahlaki
C
Sahici
D
Karizmatik
E
Etkileşimsel
Soru 15

__________ liderler izleyenlerin değerlerine hitap ederek onları ahlaki konularda bilinçlendiren ve onları kurumlarında reform yapmak üzere harekete geçiren liderlerdir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Dönüşümcü
B
Etkileşimsel
C
Ahlaki
D
Sahici
E
Karizmatik
Soru 16

Fatma Hanım bulunduğu grupta alınan bir karar hakkında bazı şüphelerini dile getirmekten kaçınmaktadır. Görüş birliğini bozmak istememektedir. Bulunduğu grup farklı fikirleri hoş görmeyen, uyum gösterilmesini bekleyen bir gruptur.
Yukarıdaki durum, aşağıdaki grup süreçlerinden hangisi ile ilgilidir?

A
Sosyal hızlandırma
B
Uçlara kayma
C
Sosyal kaytarma
D
Grup düşüncesi
E
Dağılmış sorumluluk
Soru 17

Gruplarda üyelerin birbirinden davranışlarla ilgili beklentileri anlamına gelen yapısal özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aidiyet
B
Roller
C
Normlar
D
Değerler
E
Statü
Soru 18

Hakan Bey; kalite, verimlilik ve çalışma ortamını geliştirme yollarını tartıştıkları bir takımın üyesidir. Eskiden kalite kontrol çemberleri olarak adlandırılan bu takımda diğer üyelerle iş süreçleri ve yöntemler üzerine fikir ve önerilerini paylaşmaktadır.
Yukarıdaki bilgilere göre Hakan Bey’in üyesi olduğu takımın türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sanal takım
B
Kendi kendini yöneten takım
C
işlevler arası takım
D
Resmi takım
E
Sorun çözen takım
Soru 19

I. Performans ortamı sağlama
II. Çalışma öncesi
III. Takıma sürekli destek sağlama
IV. Takımı oluşturma ve biçim verme
Yukarıda verilen takım oluşturma ve geliştirme evrelerinin doğru sıralanmış hali aşağıdakilerden hangisidir?

A
I – II – IV – III
B
II – I – IV – III
C
II – IV – III – I
D
IV – I – III – II
E
IV – II – III – I
Soru 20

• Grubu küçültme
• Bireylerin performansını görünür kılma
• Üyelerin, gerek yapılan işin, gerekse kendi katkılarının anlam ve değer taşıdığına inanmalarını sağlama
Yukarıdaki önlemler aşağıdaki grup süreçlerinden hangisini önlemek amacıyla alınır?

A
Sosyal kaytarma
B
Radikalleşme
C
Grup düşüncesi
D
Sosyal hızlandırma
E
ittifak yanılsaması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x