Orhon Türkçesi 2015-2016 Final Sınavı

Orhon Türkçesi 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Samuel E. Martin’in 1966 ve 1996 yıllarındaki çalışmaları ile Altay dilleri arasına giren dil aşağıdakilerden hangisidir?

A
Moğolca
B
Tunguzca
C
Japonca
D
Korece
E
Çuvaşça
Soru 2

Orta Türkçe terimini ilk olarak kullanan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aysu Ata
B
Andrés Róna-Tas
C
Annemarie von Gabain
D
Lars Johanson
E
Carl Brockelmann
Soru 3

I. Köktürk Kağanlığı kim tarafından kurulmuştur?

A
Bumın Kağan
B
TasparKağan
C
ilteriş Kağan
D
Muhan Kağan
E
Költigin Kağan
Soru 4

Orhun alfabesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Alfabede yer alan on ünsüzün art (kalın) ve ön (ince) olmak üzere iki biçimi vardır.
B
Yedi ünsüzde artlık-önlük (kalınlık-incelik) ayrımı yapılmaz.
C
Ünlü işaretlerinden her biri iki farklı ünlüyü gösterir.
D
Türkçenin yazımı için bugüne kadar Türkler tarafından kullanılmış ilk alfabedir.
E
Bu alfabeye “runik” denilmesinin nedeni, eski Sümer alfabesine benzemesi nedeniyledir.
Soru 5

Türkiye Türkçesinde söz başında /v/ sesi bulunan üç sözcük Orhun Türkçesinde /b/'lidir.
Aşağıdakilerin hangisi bu üç sözcükten biridir?

A
sab
B
vur-
C
varak
D
ver-
E
vazgeç-
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Orhun Türkçesindeki çokluk (topluluk) eklerinden biri değildir?

A
+(X)t
B
+1 Ar
C
+gUn
D
+An
E
+n
Soru 7

Türkiye Türkçesindeki 36 sayısının Orhun Türkçesindeki karşılığı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
tört altmış
B
tört kırk
C
altı kırk
D
altı otuz
E
tört otuz
Soru 8

Yön gösterme eki aşağıdaki ifadelerin hangisinde kullanılmıştır?

A
Birye tabgaç bodun yağı ermiş.
B
Yerigerü subıgaru kontı.
C
Anıg yablak ol.
D
Eg ilki togu balıkda sünüşdüm.
E
Üç kata tegzinti.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi iyelik eki almış isimlerden biri değildir?

A
inirjizke
B
yağısı
C
edgügke
D
bayırkuka
E
kunçuyuguz
Soru 10

Aşağıdakilerin hangisinde isimden zarf yapan ek almış bir kelime bulunmaktadır?

A
katıgdı
B
kurı
C
tug-
D
yır
E
buyruk
Soru 11

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde şimdiki zaman 1. tekil kişi eki ile çekimlenen bir fiil vardır?

A
Ölteçi men.
B
Yılpagut yagıltaçı siz.
C
İşig küçüg birür men.
D
Yanıgma yagıg kelürür ertim.
E
Kunçuylarnı kördüm.
Soru 12

“anta ahıg kişi ança boşgurur ermiş” cümlesindeki yüklemin ait olduğu birleşik zaman aşağıdakilerden hangisidir?

A
Geniş zamanın rivayeti
B
Geniş zamanın hikayesi
C
Şimdiki zamanın rivayeti
D
Bilinen geçmiş zamanın rivayeti
E
Gelecek zamanın hikayesi
Soru 13

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sürekli geçmiş zaman birleşik fiil çekimi vardır?

A
Yok boltaçı erti.
B
Adıglı tokuzlu art üze sokuşmış ermiş.
C
Katun yok bolacak erti.
D
Türük bodun atı yok bolu barmış erti.
E
Tün yime udısıkım kelmez erti.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi emir kipi ile çekimlenmiş fiillerden biri değildir?

A
eşidgil
B
kelzün
C
ölsik
D
bolçun
E
olurug
Soru 15

Biriye çugay yış tögültün yazı ^onayın tiser türk bodun ölsikig. cümlesinde bahsi geçen yön aşağıdakilerden hangisidir?

A
Güneybatı
B
Güney
C
Kuzeybatı
D
Kuzey
E
Batı
Soru 16

Türkiye Türkçesine “Dört taraftaki halkı hep kendime tabî ettim, düşmansız hale getirdim.” şeklinde çevrilebilen cümlenin Orhun yazıtlarında geçen karşılığı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Tört buluğda bodunka kop tabi kıİti m yağışız kıltım.
B
Tört buluğdaki bodunug kop baz kıltım yağışız kıltım.
C
Tört yirdeki bodunug kop tabi kıltım yağışız kıltım.
D
Tört buluğ bodunug baz kıltım yağı bolup kıltım.
E
Tört buluğdaki bodunka kop baz kıltım takı yağı11g kıltım.
Soru 17

İlteriş kağan boluyın birye tabgaçıg ör)re kıtahıg yırya oguzug üküş ök ölürti. cümlesine göre İlteriş Kağan'ın bulunduğu yerin kuzeyinde ve güneyinde sırasıyla hangi uygarlıklar bulunmaktadır?

A
Oğuzlar, Çinliler
B
Oğuzlar, Hıtaylar
C
Hıtaylar, Çinler
D
Hıtaylar, Oğuzlar
E
Çinliler, Hıtaylar
Soru 18

Türk bodun kanığın kodup içikdir) içikdük üçün tegri öl temiş erinç. cümlesine göre Tanrı’nın, Türk halkını cezalandırma nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Türklüklerini ve milletlerini kaybetmeleri
B
Kanları ve soylarını bozmaları
C
Tanrıya itaatsiz olmamaları
D
Kağanlarını bırakıp bağımlı hale gelmeleri
E
Yanlış işler yapmaları
Soru 19

“Biriki bodunua ot sub kılmadım.”
Yukarıdaki cümlede altı çizili olan bölümün Türkiye Türkçesindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kötülük yaptım.
B
Halka derman oldum.
C
Halkı birleştirdim.
D
Ateşe su döktüm.
E
Birbirine düşman etmedim.
Soru 20

“yegirmi yaşıma basmıl ıduk kut uguşum bodun erti arkış ıdmaz tiyin süledim.” cümlesine göre cümleyi söyleyen kişinin sefer yapmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Milletini toplaması
B
Basmıl Iduk Kut’un kervan göndermemesi
C
Soyunu yüceltmesi
D
Yirmi yaşına basması
E
Basmıllarla savaşmak istemesi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x