Orhon Türkçesi 2015-2016 Vize Sınavı

Orhon Türkçesi 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Philipp Johann Tabbert von Strahlenberg'in Tabula Polyglotta isimli tablosunda yer almaz?

A
Moğol-Mançu
B
Türk-Tatar
C
Yakut-Çuvaş
D
Tunguz
E
Fin-Ugor
Soru 2

Eski Türkçe Dönemi olarak adlandırılan dönem hangi yüzyılları kapsar?

A
V.-XII.
B
V.-XIII.
C
VII.-XII.
D
VII.-XIII.
E
IX.-XI.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Altayistikle ilgilenen bilim adamlarından biridir?

A
Şinasi Tekin
B
Fuad Köprülü
C
Ahmet Caferoğlu
D
Talat Tekin
E
Reşit Rahmeti Arat
Soru 4

Çuvaşça ve Moğolcadaki r sesinin aslî olduğunu, Türkçedeki z sesinin de bu aslî sesten türediğini ileri süren görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nerotizm
B
Lambdaizm
C
Sigmatizm
D
Zetasizm
E
Rotasizm
Soru 5

Türk dilinin tarihlendirilmiş en eski yazıtı ve tarihi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Çoyren Yazıtı- VII. yüzyıl
B
Yesünke Taşı-VI. yüzyıl
C
Bilge Kağan Yazıtı-VIII. yüzyıl
D
Köl Tigin Yazıtı- VIII. yüzyıl
E
Suci- IX. yüzyıl
Soru 6

Eski Türkçe dönemine ait olan, birbirinin devamı olmakla beraber, yan yana iki ayrı medeniyeti temsil eden tarihî Türk lehçeleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Köktürk Türkçesi- Uygur Türkçesi
B
Uygur Türkçesi- Karahanlı Türkçesi
C
Çağatay Türkçesi- Uygur Türkçesi
D
Köktürk Türkçesi- Karahanlı Türkçesi
E
Harezm Türkçesi- Karahanlı Türkçesi
Soru 7

Asya ve Avrupa'nın Kuzey ve Doğu Kısımları adlı eserin yazarı kimdir?

A
Ferdinand Johann Wiedemann
B
Nikolay Mihayloviç Yadrintsev
C
Saadet Çağatay
D
Wilhelm Ra dl off
E
Philipp Johann Tabbert von Strahlenberg
Soru 8

Orta Türkçe döneminin başlangıcından XV. yüzyıla kadar olan dönem içinde doğuda hâkimiyet süren Türk dili aşağıdakilerden hangisidir?

A
Osmanlı Türkçesi
B
Kıpçak Türkçesi
C
Harezm Türkçesi
D
Oğuz Türkçesi
E
Kırgız Türkçesi
Soru 9

Orhun alfabesinin kökeni hakkındaki aşağıdaki görüşlerden hangisi daha önce ileri sürülmemiştir?

A
Türk damgalarından ortaya çıkarılmıştır.
B
Ortaya çıkmasında Pehlevî alfabesi etkili olmuştur.
C
Hun alfabesinden faydalanılarak ortaya çıkarılmıştır.
D
Likya ve Kayra alfabelerinden ortaya çıkmıştır.
E
Aramî alfabesinden benzetilerek yaratılmıştır.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi vezir Tonyukuk'un kabul ettiği politikalardan biri değildir?

A
Ötüken bölgesinden ayrılmamak
B
Duvarlarla çevirili şehirlerde yaşamamak
C
Burkan dinine uzak kalmak
D
Göçebe hayata devam edip otlak ve suları izlemek
E
Lao-tse dinini kabul etmek
Soru 11

Bugut Yazıtı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Yazıtta Sogd alfabesi kullanılmıştır.
B
Köktürk Kağanlığı'nın yazışma dilini gösteren açık bir belgedir.
C
581'de dikilen bir yazıttır.
D
Köktürk Kağanlığı dönemine ait en eski anıttır.
E
Döneminde Köktürk Kağanlığı'nın yazışma dilinin Türkçe olduğu konusunda şüphe uyandıran bir kanıttır.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Orhun Yazıtlarındaki yazım kuralları arasında yer almaz?

A
Söz sonunda yer alan ünlüler her zaman yazılmaz.
B
Yazıtlarda bir noktalama işareti dışında noktalama işareti kullanılmamıştır.
C
Söz başı ve içinde genellikle a /e ünlüleri yazılmaz.
D
Tek heceli veya çok kısa sözler genellikle kendinden önce veya kendinden sonraki kelime ile bitişik yazılır.
E
ilk hecenin yuvarlak ünlüsünden sonraki hecelerde yuvarlak ünlüler genelde yazılmaz.
Soru 13

Buda vaazlarının konu edildiği Nirvanasutra adlı Budist kitabın Çinceden Türkçeye çevirilmesini sağlayan Köktürk hükümdarı kimdir?

A
Bilge Kağan
B
Köl Tigin
C
TasparKağan
D
Bumin Kağan
E
istemi Kağan
Soru 14

Köktürk Yazıtları üzerine Radloff ve Thomsen'in çalışmalarından yola çıkan ve bu alanda Türkiye'de yapılmış ilk çalışmaya sahip olan bilim adamı kimdir?

A
Necip Asım Yazıksız
B
Muharrem Ergin
C
Talat Tekin
D
Doğan Aksan
E
Hüseyin Namık Orkun
Soru 15

Orhun alfabesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Batı’daki Türkologlar tarafından runik diye de adlandırılır.
B
Orhun alfabesinde yer alan 8 ünsüzün ön ve art olmak üzere iki ayrı biçimi vardır.
C
Vilhem Ludwig Peter Thomsen alfabeyi tamamen çözmüş olan isimdir.
D
Türkçenin yazımı için Türkler tarafından kullanılmış bugüne kadar bilinen ilk alfabedir.
E
Ünlü işaretlerinin her biri farklı iki ünlüyü gösterir.
Soru 16

Çin'e karşı yapılan başarılı savaşlar sonucunda II. Köktürk Kağanlığı'nı kuran ve bu yüzden de İlteriş unvanını alan kişi kimdir?

A
Bilge Kağan
B
TasparKağan
C
Mukan Kağan
D
istemi Kağan
E
Kutlug Kağan
Soru 17

Türkiye Türkçesinde söz başında /v/ sesi bulunan üç sözcük Orhun Türkçesinde /b/'lidir.
Aşağıdakilerin hangisi bu üç sözcükten biridir?

A
ver-
B
sab
C
vazgeç-
D
varak
E
vur-
Soru 18

Aşağıdakilerin hangisinde geniz ünsüzü olan /il/sesinin /g/sesi ile nöbetleşmesi görülür?

A
yadag
B
adgır
C
sıgıtçı
D
ölsikig
E
tabışgan
Soru 19

Aşağıdaki ünsüzlerden hangisi Orhun Türkçesinde mevcuttur?

A
h
B
v
C
f
D
c
E
b
Soru 20

Orhun Türkçesinde soyut adlar türeten ek aşağıdakilerden hangisidir?

A
+DI
B
+IXg
C
-A
D
+IXk
E
-(x)g
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x