Orhon Türkçesi 2016-2017 Vize Sınavı

Orhon Türkçesi 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Orta Türkçe dönemi hangi yüzyılları kapsar?

A
V.-XX.
B
VI.-IX.
C
XI.-XV.
D
XIII.-XX.
E
IX.-XVI.
Soru 2

İlk Türkçe Dönemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Altay Dil Teorisini kabul etmeyenler için Türk dilinin ilk dönemidir.
B
Dönemin en önemli özelliklerinden biri daha sonra g'ye gelişecek olan *z foneminin bulunmasıdır.
C
r/ /z denkliği ortaya çıkmamıştır.
D
l/ /ş denkliği ortaya çıkmamıştır.
E
Çuvaşça dahil bütün Türk dillerinin ata dönemidir.
Soru 3

Gronbech’in çalışmasında Osmanlı, Azerî ve Türkmen Türkçeleri hangi alt grupta ele alınır?

A
Doğu Türkçesi
B
Batı Türkçesi
C
Güney Türkçesi
D
Kuzey Türkçesi
E
Kıpçak Türkçesi
Soru 4

Ana Türkçe ve Ana Çuvaşça Dönemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Ana Çuvaşça dönemi rîi konuşanların dilini kapsar.
B
I. Köktürk Kağanlığı’nı kapsar.
C
Bu dönemin kaynakları Çin, Bizans ve Bulgarlardan kalmıştır.
D
Miladın ilk yıllarından Türk dilli ilk yazılı belgelerin bulunuşuna kadarki dönemi kapsar.
E
Ana Türkçe dönemi zîi konuşanların dilini kapsar.
Soru 5

Türkçede ly-l olan ses Moğolca’da aşağıdaki seslerden hangisine denk değildir?

A
/j-/
B
/d-/
C
/y-/
D
/h-/
E
/n-/
Soru 6

'Asya ve Avrupa’nın Kuzey ve Doğu Kısımları' adlı eser ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Yakutça ve Çuvaşça’dan da bahsedilmiştir.
B
Yenisey Yazıtlarını tanıtmıştır.
C
Strahlenberg tarafından yazılmıştır.
D
Rusya tarihi ve kültürü hakkında bilgi verir.
E
1830 yılında Berlin’de basılmıştır.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Ural-Altay dil ailesinin ortak özelliklerinden biri değildir?

A
Sıfatlar isimlerden sonra gelir.
B
Ses uyumu vardır.
C
Gramatikal cinsiyet yoktur.
D
Sözcük yapımı eklerledir.
E
Fiil şekilleri zengindir.
Soru 8

Messerschmidt’in 'Sibirya Boyunca Keşif Seyahati' adlı eserinin ilk üç cildini Türkiye’de tanıtan isim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Saadet Çağatay
B
Ahmet Caferoğlu
C
Fuad Köprülü
D
Talat Tekin
E
Şinasi Tekin
Soru 9

Aşağıdaki ifadelerin hangisinde düzlük-yuvarlaklık uyumu yoktur?

A
üküş kıltım
B
türük bodunıg
C
ak adgırıg
D
barsar sen
E
tabgaç kaganka
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisinde “sahip, sahip olan” anlamından sıfat yapan bir ek vardır?

A
edgü
B
beglik
C
ellig
D
ağış
E
kergeksiz
Soru 11

Buda vaazlarının konu edildiği 'Nirvanasutra' adlı Budist kitabın Çinceden Türkçeye çevirilmesini sağlayan Köktürk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilge Kağan
B
TasparKağan
C
Bumin Kağan
D
istemi Kağan
E
Köl Tigin
Soru 12

Çin'e karşı yapılan başarılı savaşlar sonucunda II. Köktürk Kağanlığı'nı kuran ve bu yüzden de 'İlteriş' unvanını alan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
istemi Kağan
B
Mukan Kağan
C
TasparKağan
D
Kutlug Kağan
E
Bilge Kağan
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi ön damak ünsüzü değildir?

A
d
B
k2
C
y
D
g2
E
n
Soru 14

Orhun Yazıtları ile ilgili Türkiye’de yapılmış ilk katalog çalışması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Orhun Yazıtlarının Bugünkü Durumu
B
Orhun Mahkûkâtı ve Eski Türkler
C
Orhun Abideleri
D
Yenisey Eski Kırgız Yazıtlarının ilk Zikri
E
Moğolistan’daki Türk Anıtları Projesi
Soru 15

Aşağıdaki ses ya da seslerden hangisi |/| işaretiyle karşılanır?

A
İzi
B
/y1/
C
İşi
D
/nt/
E
/İt/
Soru 16

Bugut Yazıtı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Köktürk Kağanlığı dönemine ait en eski anıttır.
B
Yazıtta Sogd alfabesi kullanılmıştır.
C
Köktürk Kağanlığı'nın yazışma dilini gösteren açık bir belgedir.
D
581'de dikilen bir yazıttır.
E
Döneminde Köktürk Kağanlığı'nın yazışma dilinin Türkçe olduğu konusunda şüphe uyandıran bir kanıttır.
Soru 17

Orhun alfabesini çözüme kavuşturan Thomsen, Köktürk yazısının kökenini aşağıdaki hangi alfabeye bağlamıştır?

A
Kayra alfabesi
B
Likya alfabesi
C
Grek alfabesi
D
Aramî alfabesi
E
Run alfabesi
Soru 18

Aşağıdaki kelimeler arasında kullanılan işaretlerden hangisi yanlıştır?

A
ileri < ilgerü
B
sügüküg ~ sügüküg
C
bol > ol
D
bardıgız ~ bardıgız
E
adak > ayak
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi vezir Tonyukuk'un kabul ettiği politikalardan biri değildir?

A
Lao-tse dinini kabul etmek
B
Ötüken bölgesinden ayrılmamak
C
Göçebe hayata devam edip otlak ve suları izlemek
D
Burkan dinine uzak kalmak
E
Duvarlarla çevirili şehirlerde yaşamamak
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Orhun harfli yazıtlar hakkında bilgi veren isimlerden biri değildir?

A
Strahlenberg
B
Messerschmidt
C
N. Milesco
D
Alâüddin Atâ Melik Cüveynî
E
Aleksi Mihayloviç
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x