Orhon Türkçesi 2017-2018 Final Sınavı

Orhon Türkçesi 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

G. J. Ramstedt'ten farklı düşünerek Altay dil birliğinden aynı zamanda dört dilin ortaya çıkmış olmasının mümkün olmadığı, Ana Çuvaşça ve Ana Türkçeyi de içine alan bir Çuvaş-Türk dil birliğinden bahsetmek gerektiği yönünde fikir öne süren Altayist aşağıdakilerden hangisidir?

A
K. H. Menges
B
J. G. Nemeth
C
Z. Gombocz
D
P. Aalto
E
N. Poppe
Soru 2

Ana Türkçe ve Ana Çuvaşça Dönemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Ana Türkçe dönemi z’li konuşanların dilini kapsar.
B
Miladın ilk yıllarından Türk dilli ilk yazılı belgelerin bulunuşuna kadarki dönemi kapsar.
C
I. Köktürk Kağanlığı’nı kapsar.
D
Bu dönemin kaynakları Çin, Bizans ve Bulgarlardan kalmıştır.
E
Ana Çuvaşça dönemi r’li konuşanların dilini kapsar.
Soru 3

Irk Bitig yazmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Doğu Türkistan'da bulunmuştur.
B
ilk kez Radloff tarafından yayımlamıştır.
C
Dokuzuncu yüzyıla ait olduğu tahmin edilmektedir.
D
Fal Kitabı anlamına gelir.
E
114 sayfalık hacimli bir eserdir.
Soru 4

Buda vaazlarının konu edildiği 'Nirvanasutra' adlı Budist kitabın Çinceden Türkçeye çevirilmesini sağlayan Köktürk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
TasparKağan
B
istemi Kağan
C
Köl Tigin
D
Bilge Kağan
E
Bumin Kağan
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi yalın durumda kullanılan sontakılardan biridir?

A
Ara
B
Kisre
C
Tegi
D
Adın
E
Ötrü
Soru 6

Begli bodunlı ifadesinde +lı... +lı ekinin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

A
isimden sıfat yapmak
B
Fiilden isim yapmak
C
Aynı yapıda iki fiilin art arda kullanımını sağlamak
D
Aynı yapı ve görevde iki sözcüğü bağlamak
E
isimden fiil yapmak
Soru 7

Aşağıdakilerin hangisinde geniz ünsüzü olan /i]/sesinin /g/sesi ile nöbetleşmesi görülür?

A
Ölsikig
B
Sıgıtçı
C
Tabışgan
D
Adgır
E
Yadag
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi yer zarflarından biri değildir?

A
+rA
B
+çA
C
+Dln
D
+gArU
E
+A
Soru 9

“100.000” sayısının Orhun Türkçesi’ndeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
On tümen
B
Biş tümen
C
Tokuz on
D
Tümen tümen
E
Bir tümen
Soru 10

Asıl eylemin başlangıcını ve eylemin amacını ifade eden zar-fiil aşağıdakilerden hangisidir?

A
-glnçA
B
-sAr
C
—gAM
D
-çA
E
-(y)U
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisinde geniş zaman ve şimdiki zamanın hikâyesi kullanılmıştır?

A
Yok boltaçı erti.
B
Katun yok bolmış erti.
C
İşig küçüg bertim.
D
Köl tigin bir kırk yaşayur erti.
E
Ariıg bilig anta öyür ermiş.
Soru 12

Türük bodun ölsikig
Yukarıdaki cümlede yer alan ekler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru verilmiştir?

A
Geçmiş zaman, birinci tekil kişi
B
Emir kipi, ikinci tekil kişi
C
Geniş zaman, ikinci tekil kişi
D
Şimdiki zaman, üçüncü tekil kişi
E
Gelecek zaman, ikinci tekil kişi
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi “isim ya da sıfat + yardımcı fiil” olan birleşik fiillerden biri değildir?

A
Yağı bol-
B
Kergek bol-
C
Yelü kör
D
Yok kış-
E
Bulun kıl-
Soru 14

Özel adlarla kurulan aşağıdaki tamlamaların hangisinde iyelik eki vardır?

A
Tabgaç kaganta
B
Ötüken yış
C
Yinçü ügüz keçe
D
Tokuz Oğuz begleri bodunı
E
Türük bodun
Soru 15

K(a )nin kood(u)p t(a)bg(a)çka y(a)na iç(i)kdi
Yukarıdaki cümlenin Türkiye Türkçesi’ndeki karşılığı aşağıdakilerin hangisidir?

A
Türk milleti (kendi) hükümdarını bulmayınca Çin’den ayrıldı.
B
Hükümdarını bırakıp Çin’e yine bağımlı hâle geldi.
C
Çogay (dağlarının) kuzeyinde Karakum’da oturur idik.
D
Çin hükümdarını bırakıp Türk’e bağımlı hâle geldi.
E
(O zaman) Türk milleti Çin’e tâbi idi.
Soru 16

Ölürteçik Türkçesindeki hangisidir?

A
Ölürse
B
Ölecek
C
Öldürecek
D
Ölüm
E
Ölüyor kelimesinin Türkiye karşılığı aşağıdakilerden
Soru 17

“tagut bodunug buzdum ogulin yutuzin yılkısin barımin anta aldım” cümlesine göre Tagut halkını bozguna uğratan kişinin ele geçirdiği hayvan türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Koyun
B
Deve
C
Keçi
D
At
E
Şahin
Soru 18

Ölteçi bodunug tirgürü ¡gittim bay kıİti m
Yukarıdaki cümlede sıfat görevini üstlenen kelime aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tirgürü
B
Igittim
C
Bay
D
Bodunug
E
Ölteçi
Soru 19

Aşağıdaki kelimelerin hangisinde belirtme durumu eki yoktur?

A
Katunug
B
Ülüg
C
Yılkısın
D
Süg
E
Özümin
Soru 20

(a)nça ol(u)r(u)r (e)rkli og(u)zd(u)nt(a)n kür(e)g k(e)lti.
Yukarıdaki cümlenin Türkiye Türkçesi’ndeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Düşmanımız çepeçevre ocak gibi idi.
B
Öylece durur iken Oğuz’dan misafir geldi.
C
Bu sözü işitip gece uyuyacağım gelmedi.
D
Öylece oturur iken Çin’den kaçak geldi.
E
Öylece oturur iken Oğuz’dan kaçak geldi.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x