Orhon Türkçesi 2017-2018 Vize Sınavı

Orhon Türkçesi 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Ural-Altay dillerinden biri değildir?

A
Macarca
B
Urduca
C
Fince
D
Mancu-tunguz
E
Ugorca
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Altay dillerinin akrabalığı konusunda çekimser kalan kişilerden biri değildir?

A
L. Ligeti
B
A. M. Şçerbak
C
J. Benzing
D
D. Sinor
E
K. Gr0nbech
Soru 3

G. J. Ramstedt’in bilimsel kimliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Japonca ve Çince dahil olmak üzere bütün Altay dillerine hakimdir.
B
Helsinki Üniversitesi'nden “Altay Dilleri Profesörü” unvanını almıştır.
C
ilk çalışmasını Fin-Ugor dilleri üzerine yapmıştır.
D
Moğol diyalektolojisi üzerine birçok çalışması bulunur.
E
Kumuk ve Nogay Türkçeleri üzerine çalışması bulunur.
Soru 4

Ana Altayca Dönemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Türk Dilinin bağımsız bir dil olması konusu açısından önem taşır.
B
Türk Dili tarihinde en erken dönemdir.
C
Türk, Moğol, Tunguz, Kore dilleri ve belki de Japon dilinin bu dönemde ortak olduğu kabul edilir.
D
Bu dönem için mahalli farklılıkların oluşturduğu diller, ağız seviyesinde düşünülmelidir.
E
Bu dönem için mahalli farklılıkların alt gruplar oluşturduğu var sayılmalıdır.
Soru 5

Orta Türkçe terimini ilk kez kullanan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
L. Johanson
B
C. Brockelmann
C
A. Röna-Tas
D
K. Gr0nbech
E
M. Erdal
Soru 6

I. Köktürk
II. Uygur
III. Karahanlı
IV. Çağatay
Yukarıdakilerden hangileri Eski Türkçe Dönemini kapsayan diller arasında yer alır?

A
I,II ve III
B
I,II ve IV
C
I,III ve IV
D
II, III ve IV
E
I,II, III ve IV
Soru 7

Bugüne kadarki bilgiler ışığında, Türk dilinin tarihlendirilmiş en eski yazıtı VII. yüzyıla ait __________ yazıtıdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Tonyukuk
B
Ongin
C
Yesünke
D
Kül Tigin
E
Çoyren
Soru 8

Günümüze kadar üzerinde en çok araştırma yapılan ve akrabalığı kesin olarak ortaya konulan dil ailesi, __________ dil ailesidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Ural-Altay
B
Hami-Sami
C
Hint-Avrupa
D
Çin-Tibet
E
Eskimo-Kızılderili
Soru 9

Türk dil ve diyalektlerine kaynaklık eden dil aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ana Uralca
B
Ana Moğolca
C
Ana Türkçe
D
Ana Altayca
E
Ana Çuvaşça
Soru 10

I- Köktürk Kağanlığı döneminde Köktürkler’den kalan en eski yazıtın adı ve yazıldığı dili ile ilgili aşağıdaki eşleştirmeleden hangisi doğrudur?

A
Bugut Yazıtı - Sogdça
B
Çoyr Yazıtı - Sogdça
C
Költigin Yazıtı - Türkçe
D
Bugut Yazıtı - Türkçe
E
Çoyr Yazıtı - Türkçe
Soru 11

A Grammar of Orkhon Turkic (Bloomington, 1968) adlı eser aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
M. Ergin
B
T. Tekin
C
H. N. Orkun
D
M. Erdal
E
E. Aydın
Soru 12

Orhun (Köktürk) harfli metinler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Yenisey yazıtları, irili ufaklı tabletlerdir.
B
Köktürk harfli ilk yazıt, Taryat yazıtıdır.
C
Uygur yazıtları, Soğd alfabesiyle yazılmıştır.
D
Doğu Türkistan yazmalarının en hacimlisi, Talaş yazmalarıdır.
E
Köktürk yazıtları, II. Köktürk Kağanlığı zamanında dikilmiştir.
Soru 13

Tonyukuk Yazıtı'nın kaç yılında, kim tarafından ve nerede bulunduğu ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

A
1888 - J. Aspelin - Abakan Bölgesinde
B
1889 - M. Yadrintsev - Orhun Irmağı kenarında
C
1892 - Heikel - Orhun ırmağı kenarında
D
1897 - F. Klementz - Tola Irmağı kenarında
E
1907 - A. von Le Coq - Doğu Türkistan'da
Soru 14

Yazıtlar üzerine ilk kez yayın yapan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
V. Thomsen
B
S. Y. Malov
C
W. Radloff
D
V. M. Nasilov
E
E. H. Parker
Soru 15

II. Köktürk Kağanlığı 745 yılında ,__________ tarafından yıkılmıştır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Karluklar
B
Basmıllar
C
Kırgızlar
D
Uygurlar
E
Kıtaylar
Soru 16

Orhun Türkçesinde 'ataçım-babacığım' ve 'begiçim-beyciğim' sözlerine ulanan ek aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fiilden sıfat yapım eki
B
Fiilden isim yapım eki
C
Fiilden fiil yapım eki
D
isimden fiil yapım eki
E
isimden isim yapım eki
Soru 17

Aşağıdaki kelimelerden hangisi fiilden isim yapım eki almıştır?

A
Edgü
B
Yaşıl
C
Kundin
D
Bağış
E
Tegre
Soru 18

Orhun Türkçesinde aşağıdaki hangi ünsüzler arasında nöbetleşme vardır?

A
k ~ g
B
b ~ v
C
ç~ş
D
g~g
E
ç ~ c
Soru 19

Orhun Türkçesi ile Türkiye Türkçesindeki Igl ünsüzü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Türkiye Türkçesinde de ikinci ve daha sonraki hecelerin başında bulunan bütün /g/’ler korunur.
B
Türkiye Türkçesinde birden fazla heceli sözlerin sonunda bulunan /g/’ler düşmez.
C
Orhun Türkçesinde birden fazla heceli sözlerin sonunda bulunan /g/’ler korunur.
D
Türkiye Türkçesinde Igl damak sesinin korunduğu alıngan, sürüngen gibi örnekler kılıcı anlamlı sıfat-fiillerdir.
E
Orhun Türkçesinde ikinci ve daha sonraki hecelerin başında bulunan /g/’ler korunmaz.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Orhun Türkçesi için alıntı bir kelimedir?

A
Lagzın
B
ilgerü
C
Kudug
D
Törü
E
Sab
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x