Orhon Türkçesi 2018-2019 Yaz okulu Sınavı

Orhon Türkçesi 2018-2019 Yaz okulu Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Louis Ligeti'nin Türk dilinin dönemlendirilmesi hakkındaki fikirlerinden hareketle, Çağatay Yazı Dili Devrinin ait olduğu dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A
İlk Türkçe
B
Ana Türkçe
C
Eski Türkçe
D
Orta Türkçe
E
Yeni Türkçe
Soru 2

________ , Tabula Polyglotta ifadesinin doğru anlamıdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Çok eşli liste
B
Çok dilli söz dağarcığı
C
Çok dilli tablo
D
Çok dilli tabela
E
Çok lehçeli sözlük
Soru 3

Çuvaşça'nın Altay Dilleri grubunda yer alması gerektiğini ve Türkçenin ana Türkçeden kopan bir kolu olduğunu ispatlayarak karşılaştırmalı Altay Dilleri araştırmalarının başlatıcısı olan bilim adamı kimdir?

A
Pentti Aalto
B
Matthias Alexander Castren
C
Gustaf John Ramstedt
D
Wilhelm Schott
E
Nicholas Poppe
Soru 4

Türk dilinin ilk dönemlendirme çalışmalarında Eski Türkçe ile Orta Türkçe dönemini ayırt eden husus aşağıdakilerden hangisidir?

A
Maniheizmin kabulü
B
Budizmin kabulü
C
İslâmiyetin kabulü
D
Cengiz istilası
E
Kavimler göçü
Soru 5

Köktürklerden kalma en eski yazıt olan Bugut Yazıtı aşağıdaki alfabelerden hangisiyle yazılmıştır?

A
İskit
B
Arap
C
Uygur
D
Köktü rk
E
Sogd
Soru 6

Günümüzde de Eski Türkçe’nin ilk ve temel gramer kitabı olma özelliği taşıyan çalışma kime aittir?

A
S. Y. Malov
B
V. M. Nasilov
C
L. Bazin
D
P. M. Melioranskiy
E
A. von Gabain
Soru 7

Nirvanasutra adlı Budist kitabın Çinceden Türkçeye çevirilmesini sağlayan Köktürk Hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bumin Kağan
B
Bilge Kağan
C
TasparKağan
D
Tonyukuk
E
İstemi Kağan
Soru 8

Satırların dizilişi bakımından yukarıdan aşağıya yazılmış yazıt aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çoyren Yazıtı
B
Tonyukuk Yazıtı
C
Köl Tigin Yazıtı
D
Bilge Kağan Yazıtı
E
Küli Çor Yazıtı
Soru 9

Orhun Türkçesindeki yadag sözcüğünün, Türkiye Türkçesindeki doğru karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ada
B
Yayık
C
Adak
D
Yaya
E
Yatak
Soru 10

Orhun Türkçesinde sekiz yegirmi sayısının Türkçe doğru karşılığı, aşağıdakilerden hangisidir?

A
18
B
28
C
160
D
410
E
820
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi diş ve diş eti ünsüzlerinden biri değildir?

A
/y/
B
/r/
C
/d/
D
/l/
E
/s/
Soru 12

Aşağıdaki ifadelerin hangisinde belirtme durumu eki kullanılmamıştır?

A
Kanın ölürtümüz
B
Sabimin edgüti eşid
C
İl tutsıkırğın bunta urtum
D
Temir kapıgka tegi süledim
E
Ol yıİkig alıp igittim
Soru 13

Köl Tigin Yazıtı güney yüzü 5 satırda geçen “Tabgaç bodun sabi süçig agısi yimşak ermiş süçig sabin yimşak ağın arıp ırak bodunug ança yagutir ermiş yagru kontukda kisre ahıg bilig anta öyür ermiş” ifadelerine göre Çin (Tabgaç) halkı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Çin halkı iyi ve bilge insanların ilerlemesine izin vermez.
B
Çin halkı tatlı sözlüdür.
C
Çin halkının ipek kumaşları yumuşaktır.
D
Çinliler diğer halkları tatlı sözler ve yumuşak ipek kumaşlarla kandırırlar.
E
Çin halkı yakınına gelen halk için kötülüğü o zaman düşünür.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Orhun Türkçesinde hücum etmeyeceğim anlamına gelir?

A
Tegmeyeyin
B
Tegmeçi men
C
Tegmeteçim
D
Tegmelim
E
Tegmesikmen
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Orhun Türkçesinde kişi zamirleri kullanılarak çekimlenen fiil, zaman ve kiplerinden biri değildir?

A
-mlş ekli geçmiş zaman
B
-Daçl ekli gelecek zaman
C
geniş ve şimdiki zaman
D
-çl ekli gelecek zaman
E
-sIK ekli gelecek zaman
Soru 16

Aşağıdakilerin hangisinde ŋ ~ g nöbetleşmesi yoktur?

A
Öltüg
B
Bodunug
C
Ölsikig
D
Bugug
E
Bardıg
Soru 17

“Olurttı” sözcüğünün Türkiye Türkçesindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gönderdi
B
Oldurdu
C
Öldürdü
D
Oturdu
E
Tahta oturttu
Soru 18

Aşağıdaki kelimelerin hangisinde “gelecek zaman eki” kullanılmıştır?

A
Uduz
B
Topulgalı
C
Kaltaçı biz
D
Sümüz
E
Tir men
Soru 19

Aşağıdaki kelimelerin hangisinde “zarf-fiil eki” kullanılmıştır?

A
Kışayın
B
Bulmayın
C
Ança
D
Çabışi
E
Kuzin
Soru 20

“illig bodun ertim ilim amtı kanı kimke ilig kazganur men tir ermiş” ifadesinde geçen birleşikfiil aşağıdakilerden hangisidir?

A
Geniş zamanın rivayeti, 3 tekil kişi
B
Belirsiz geçmiş zamanın hikayesi, 3 çoğul kişi
C
Belirli geçmiş zamanın hikayesi, 2 tekil kişi
D
Geniş zamanın hikayesi, 1 tekil kişi
E
Gelecek zamanın hikayesi, 3 çoğul kişi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x