Orta Asya Türk Tarihi 2015-2016 Vize Sınavı

Orta Asya Türk Tarihi 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Gök-Türk sosyal yapısında “urug” kavramının karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aileler birliği
B
Töre
C
Meclis
D
Devlet
E
Bakan
Soru 2

Asya Hun İmparatorluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Türklerin kurduğu ilk devlettir.
B
Orta Asya tarih sahnesinin ilk büyük imparatorluğudur.
C
Asya Hun imparatorluğu'nun güçlü durumu Mete'nin ölümünden sonra oğlu Chi-yü (M.Ö. 174-160) zamanında son bulmuştur.
D
Hun hükümdarı Ho-han-ye, devlet toplantısında ülkesindeki kötü durumdan kurtulmak için tek çarenin Çin'deki Han hanedanına bağlanmak olduğunu dile getirmiştir.
E
Adı bilinen ilk Hun hükümdarı (Şan-yü) Tou-man'dır.
Soru 3

Ak Hun Devleti’nin 557 yılında yıkılması sonucunda topraklarının büyük bir kısmı ile İpek Yolu’nun kontrolü aşağıdaki devletlerden hangisine geçmiştir?

A
Hazarlar
B
Avarlar
C
Gök-Türk
D
Memlükler
E
Asya Hun
Soru 4

I. Çin’i sürekli baskı altında tutmak
II. Çin’de dağınık halde yaşayan esir Türkleri kurtarmak
III. Orta Asya’da yaşayan ne kadar Türk varsa hepsini Gök-Türk devletine bağlamak
Yukarıdakilerden hangileri II.Gök-Türk Devleti’nde Kapgan Kağan’ın tahtta kaldığı yirmi dört yıl içinde izlediği politikanın temel esaslarını oluşturmaktadır?

A
YalnızI
B
Yalnızlı
C
İveli
D
II ve III
E
1,11 ve III
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Doğu Gök-Türk Devleti’nin yıkılmasını hazırlayan nedenlerden biri değildir?

A
Çin entrikaları
B
Kıtlık çıkması
C
Türk asıllı olmayan vezirler tarafından törenin bozulması
D
Sibir Hanlığı’nın saldırıları
E
Hanedan olmayan boyların topluca isyanı
Soru 6

821 yılında Ordu Balık’ı ziyaret eden Arap seyyahı Tamim İbn Bahr’e göre Uygur şehirli halkının bağlı olduğu iki din aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Musevilik ve Sihizm
B
Gök Tanrı ve Şamanizm
C
Maniheizm ve Gök Tanrı
D
Maniheizm ve Budizm
E
Budizm ve Cayinizm
Soru 7

Maniheizmi kendi halkına kabul ettirmek için çaba gösteren ilk ve tek Uygur hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tun Bağa Tarkan
B
To-lo-ssu Kağan
C
Bögü Kağan
D
Hu Tegin Kağan
E
A-ch’o Kağan
Soru 8

Şine-Usu Yazıtı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Tun Bağa Tarkan adına dikilmiştir.
B
Basmıllarla olan mücadele anlatılmaktadır.
C
Tarduş, Tölis ve Kırgız kavimlerinden söz edilmektedir.
D
Gök-Türk harfleriyle yazılmıştır.
E
Uygur Kağanlığı’na aittir.
Soru 9

X. yüzyıl başlarında Oğuzların Yeni-kent merkezli kurdukları devletlerinde hükümdarın taşıdığı unvan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Baskı
B
Tudun
C
Aygucı
D
Şad
E
Yabgu
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi 863’te Çin’e gelen Alp İnanç adlı Kırgız devlet adamının Çin İmparatorundan isteklerinden biri değildir?

A
Çin takvimini öğrenmek
B
Uygurlara taarruz ederek onları cezalandırma isteklerinin kabul edilmesi
C
Batı Sibirya ile Kafkasların kuzey bölgelerine göç etmelerine izin verilmesi
D
Her sene Çin’e elçi göndererek Çin’i gezmek
E
Budizm dinini öğreten klasik kitaplar verilmesi
Soru 11

VI. yüzyılın ortalarında Gök-Türklerin büyük bir hızla yükseldiği sırada Orta Asya’da onlara bağlı yaşayan dağınık Türk boylarının genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Töles
B
Semerkand
C
Hami
D
Karaşar
E
Taştık
Soru 12

Asparuh tarafından kurulan, 681’den itibaren Besarabya ile Dobruca’dan başka bütün Kuzey Bulgaristan’a, doğuda Karadeniz’e, güneyde Balkanların geçitlerine, batıda İsker nehrine kadar yayılan Bizans tarafından tanındıktan sonra Orta Avrupa’da faal bir rol oynamaya başlayan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karahanlılar Devleti
B
Tolunoğulları Devleti
C
Gazne Devleti
D
Tuna Bulgar Devleti
E
Memlûk Devleti
Soru 13

Almanların meşhur Nibelungen Destam’nda babacan, iyiliksever ve yüksek vasıflı bir hükümdar olarak tanımlanan Avrupa Hun hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Attila
B
Uldız
C
Oktar
D
Rua
E
Balamir
Soru 14

Doğu Avrupa’da ilk defa muntazam devlet kuran Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Türgişler
B
Hazarlar
C
Avarlar
D
Kıpçaklar
E
Peçenekler
Soru 15

626 yılında Sasaniler ile anlaşmalı olarak İstanbul’u kuşatan Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hazarlar
B
Sabarlar
C
Avarlar
D
Türgişler
E
Uygurlar
Soru 16

Timur gibi güçlü liderlerin dahi kendilerini kağan ilan etmekten çekinip, yanlarında Cengiz Kağan soyundan birini bulundurmak zorunda hissetmelerine, kaynaklarda ne ad verilir?

A
Darugacı
B
Nöker
C
Yam
D
Hanbazî
E
Payza
Soru 17

Çağatay Hanlığı’nda mali işlerden sorumlu görevli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Barsçı
B
Varlığ
C
Taştdâr
D
Bitikçi
E
Yasa Emiri
Soru 18

Muhammed Harezmşah’ın, Cengiz Kağan’a karşı bir meydan savaşında başarı kazanacağına inanmamasının esas nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ordusunun büyük oranda ücretli askerlerden oluşması
B
Ordusunun tamamına yakınının atlı askerlerden oluşması
C
Canbolatoğlu isyanının yaşanıyor olması
D
Şahkulu Ayaklanmasının güçlükle bastırılması
E
Karamanoğulları Beyliği’nden yardım geleceğine inanmaması
Soru 19

Tâbi krallıklarda yerel yöneticileri kontrol etmek için Moğollar tarafından kullanılan müfettiş, denetçiye ne ad verilir?

A
Kubçiri
B
Payza
C
Yam
D
Nöker
E
Damgacı
Soru 20

İpek Yolu üzerindeki Moğol egemenliğini ve bu egemenlik sayesinde tacirlerin rahat ve huzur içinde bir kere vergi ödeyerek Çin’den Doğu Avrupa’ya kadar ulaşmalarını ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Taştdâr
B
Jasak
C
Gulam
D
Pax-Mongolica
E
Tanma
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x