Orta Asya Türk Tarihi 2016-2017 Final Sınavı

Orta Asya Türk Tarihi 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Türk kelimesini aynı soydan gelen ve aynı dili konuşan toplulukların genel adı olarak ilk defa kullanan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Türgişler
B
Hazarlar
C
Uygurlar
D
Avarlar
E
Göktürkler
Soru 2

VIII.-IX. yüzyıllarda hâkimiyet sahasını batı ve kuzey yönünde genişleterek Doğu Avrupa’nın en büyük devleti haline gelen Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hazarlar
B
Babürlüler
C
Uygurlar
D
Eyyûbiler
E
Memlükler
Soru 3

1246 yılında toplanan Moğol kurultayında Ögedey tarafından veliaht tayin edilen Şiremün’ün yerine Güyük’ün “büyük han” seçilmesinde etkili olan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Külüg Bağa
B
Hüseyin Baykara
C
Terken Hatun
D
Töregene Hatun
E
Tuda Mengü
Soru 4

Terhin ve Şine-Usu yazıtlarında aşağıdaki devletlerden hangisi hakkında çok mühim bilgiler içermektedir?

A
Türgişler
B
Avarlar
C
Uygurlar
D
ihşidler
E
Hazarlar
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Gâzî Zahîrüddîn Muhammed Babür’ün eserlerinden biri değildir?

A
Şecere-i Türk
B
Vekâyi
C
Aruz Risalesi
D
Mübeyyen
E
Dîvân
Soru 6

Altın Orda Devleti’nde uygulanan yurt sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Yurt sahibi gerektiği zaman yurdun ölçülerine göre tamamen teçhiz edilmiş belirli sayıda asker gönderecekti.
B
Yurtlar babadan oğula geçebilecek şekilde ırsî mülkiyetti.
C
Yaylak, kışlak, otlaklardan oluşan yurtların gerek sınırları, gerekse de yöneticileri han tarafından belirleniyordu.
D
Yurt sahibi yurdun ölçülerine göre vergi ödeyecekti.
E
Han’ın yurtlara el koyma ya da sahibini değiştirme hakkı vardı.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Yıldırım Bayezid ile Timur arasında cereyan eden ve Ankara Savaşı ile sonuçlanan mücadelenin nedenleri arasında yer almaz?

A
Anadolu Beylerinin Şikâyeti
B
Erzincan Emirliği Meselesi
C
Sivas’ın Timur Tarafından Alınışı
D
Canberdi Gazali isyanı
E
Karakoyunlu Kara Yusuf ve Sultan Ahmet Celayiri’nin Bayezid’a sığınması
Soru 8

Moskova’dan Delhi’ye Doğu Türkistan’dan İstanbul’a kadar uzanan coğrafyayı bir idare altında toplamayı başaran ilk Müslüman hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?

A
II. Murat
B
Tolunoğlu Ahmet
C
Timur
D
I. Bayezid
E
Alparslan
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Kırım Han’ı Mengli Giray’ın döneminde gerçekleşen önemli gelişmelerden biridir?

A
Sumatra Seferi'nin düzenlenmesi
B
Kırım hanlarının Osmanlı seferlerine katılması
C
Baba Zünnun isyanı'nın yaşanması
D
Küçük Kaynarca Antlaşmasının imzalanması
E
Ruslar’ın Kırım’a saldırıp Bahçesaray’ı ele geçirmesi
Soru 10

Ortaçağ’ın en büyük ticaret merkezlerinden biri olan Altın Orda şehri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Saray
B
Nippur
C
Susa
D
Ekbatana
E
Abidos
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Altın Orda hükümdarı Berke Han döneminde gerçekleşen gelişmelerden biri değildir?

A
Rus knezlikleri üzerindeki Altın Orda hâkimiyetinin artması
B
Altın Orda’nın hâkim olduğu bütün topraklarda “darugalık” adı verilen yeni bir teşkilat kurulması
C
Kulikovskaya Muharebesi'nin gerçekleşmesi
D
Ülkede nüfus sayımı yapılması
E
Nogay Mirza’nın Bizans üzerine başarılı bir sefer düzenlemesi
Soru 12

Şahruh’un oğlu büyük astronom ve matematikçi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ekber Şah
B
Miranşah
C
Uluğ Bey
D
Ebu Said
E
Cihangir Şah
Soru 13

Ebu’l Hayr Han’ın 1457 yılında otoritesinin sarsılmasına neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir?

A
Oğuzların merkezi Yeni-kent olan bir devlet kurması
B
Kalmukların (Oyratlar) Doğu Deşt-i Kıpçak’a gelmesi
C
Togan-Temür’ün Pekin’i terk ederek Moğolistan’a gelmesi
D
Argun Han’ın hükümdarlığının büyük han Kubilay Kağan tarafından tasdik edilmesi
E
Ülkenin siyasi merkezinin Yedisu bölgesinden Mâverâünnehir’e kayması
Soru 14

1918 yılında kurulan Birleşik Kafkasya Hükümeti’nin en önemli mensubu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sahalar
B
Şorlar
C
Dolganlar
D
Tuvalılar
E
Kumuklar
Soru 15

Kazan Hanlığı’nın yıkılmasından sonra İdil boyu Tatarlarından Hıristiyan olanlara ne ad verilir?

A
Martolos
B
Cerahor
C
Mücerret
D
Kreşin
E
Lakta
Soru 16

Tuvalıların halen canlı bir şekilde anılarında yaşattıkları büyük isyanları aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eski Bahadır
B
Son Bahadır
C
Yenisey Bahadır
D
Asi Bahadır
E
60 Bahadır
Soru 17

Hokand Hanlığı’nda hükümdarlar “han”, devlet de “hanlık” olarak adlandırılmaya başlaması hangi hükümdar zamanında gerçekleşmiştir?

A
Hacim Han
B
Sübhan Kulu Han
C
ilbars Han
D
II. Abdullah Han
E
Âlim Han
Soru 18

XVI. yüzyılda Rus Çarlığı’nın, Kazan Hanlığı’nı yıkıp güneye doğru inmesi ve önüne çıkan Müslüman kitleleri öldürmesi üzerine Nogayların elçiler göndererek yardım istedikleri Hanlık / Devlet aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Hokand Hanlığı ve Karahanlı Devleti
B
Kırım Hanlığı ve Osmanlı Devleti
C
Yarkend Hanlığı ve Eretna Devleti
D
Hive Hanlığı ve Gazneli Devleti
E
Hokand Hanlığı ve Harezmşahlar Devleti
Soru 19

Türkistan Hanlıklarında güvenlik açısından ordunun önünde ve arkasında öncü ve artçı birlikler gönderilirdi. Çoğu zaman, bilgi toplamak için düşman hattına casuslar gönderilir, bazen de bu casuslar düşman bölgesini yakından tanıyan yerli birini ordugâha sorgulamak için getirirdi.
Yukarıdaki durum aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

A
Dil Tutma
B
Han Oyunculuğu
C
Altın Beşik Efsanesi
D
Kasım Han’ın Temiz Yolu
E
Yedi Yargı
Soru 20

Medreseler inşa ettirerek Kaşgar şehrinin “Buhara-yı Sâni (İkinci Buhara, Küçük Buhara) olarak isimlendirilmesinde etkili olan Yarkend Hanlığı hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Toktamış Han
B
Kebek Han
C
Barak Han
D
Abdurreşid Han
E
Algu Han
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x