Orta Asya Türk Tarihi 2016-2017 Vize Sınavı

Orta Asya Türk Tarihi 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Gök-Türk Devleti’nde “oğuş” kavramının karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cenaze
B
Meclis
C
Bakan
D
Aile
E
Töre
Soru 2

Tabgaçların en parlak zamanı aşağıdaki hükümdarlardan hangisinin devrinde yaşanmıştır?

A
Ho-han-yeh
B
Tao
C
Siun
D
Ki-ok
E
Külüg Bağa
Soru 3

Göktürklerde şehzadelere ne ad verilir?

A
il
B
Ayukı
C
Tegin
D
Urug
E
Bodun
Soru 4

I. Göktürk Devleti hükümdarı Taspar Kağan ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kardeşinin oğlu Börü’yü ülkenin Batı tarafına “küçük kağan” tayin etti.
B
Chou hanedanı ile var olan dostluğu bozmadan, Ch’i hanedanı ile barış imzaladı.
C
Ağabeyinin oğlu işbara’yı ülkenin doğu tarafına tayin etti.
D
Emrinde daima hazır 100.000 kişilik süvari mevcuttu.
E
Budist tapınaklarını yıktırdı.
Soru 5

Ak Hun Devleti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Ak Hunlar, Eftalitler diye de bilinmektedir.
B
Mazdek isyanı (496) sonucunda yıkılmışlardır.
C
Firuz, Ak Hun kuvvetleri sayesinde Sasani tahtını ele geçirmiştir.
D
Ak Hunlar, Belh üzerinden Hindistan ve Afganistan’a yaptıkları akınlarda ilk olarak Kuşan prensleri daha sonra ise Gupta Devleti ile karşılaşmışlardır.
E
Ak Hun Devleti’nde V. yüzyıldan itibaren hükümdarlık Heftal denilen aileye geçmiştir.
Soru 6

840 yılında Ordu-Balık’ı ele geçiren boy/devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hazarlar
B
Avarlar
C
Kırgızlar
D
Türgişler
E
Ak Hunlar
Soru 7

Uygur Kağanlığı hükümdarlarından Bögü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Yarkend Hanlığı’na son vermiştir.
B
Çin başkenti Luoyang’ı Tibetlilerin elinden kurtarmıştır.
C
Maniciliği resmi din olarak kabul etmiştir.
D
Kırgızları mağlup etmiştir.
E
Tun Bağa Tarkan tarafından öldürülmüştür.
Soru 8

Oğuzların X. yüzyılın ilk yarısında kurdukları devletin kışlık merkezi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Turfan
B
Hocend
C
Taşkend
D
Yeni-kent
E
Taraz
Soru 9

1199’da Naymanları yenerek Kırgız bölgesini ele geçiren hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mete
B
Kapgan Kağan
C
Attila
D
Sulu
E
Cengiz Han
Soru 10

Tonyukuk komutasındaki Göktürk ordusunun 698 yılındaki Bolçu Savaşı’nda mağlup ettiği devlet/boy aşağıdakilerden hangisidir?

A
Türgişler
B
Kıpçaklar
C
Hazarlar
D
Sabarlar
E
Avarlar
Soru 11

Attila’nın, II. Balkan Seferi neticesinde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiştir?

A
Doğu Gotları kralı Ermanarik intihar etmiştir.
B
Tuna boyundaki Doğu Roma savunması çökmüştür.
C
Batı Roma imparatorluğu yıkılmıştır.
D
Got Kralı I. Alarik ve birlikleri mağlup olmuştur.
E
Got paralı askerlerinin komutanı Ganinas bozguna uğramıştır.
Soru 12

Abbasi Halifesi Halife Muktedir Billah’ın mektubunu İtil Bulgar Devleti hükümdarı Almış Han'a okumakla ve hediyeleri teslim etmekle görevli elçilik heyetinde yer alan meşhur alim aşağıdakilerden hangisidir?

A
ibn-i Faldan
B
ibn Battuta
C
Ebû Nasr Zevzeni
D
Hacı Zağanos
E
Dihyetü’l-Kelbi
Soru 13

Doğu Romalılara doğan güneşi göstererek, “güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar her yeri fethederim” diyerek Hun dış politikasının nihai hedefini belirten hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?

A
ilek
B
Asparuh
C
irnek
D
Dengizik
E
Uldız
Soru 14

Avar Hakanlığı’nın Avrupa’da 200 yıl kadar süren hâkimiyeti devrinde en mühim askeri teşebbüsü aşağıdakilerden hangisidir?

A
İstanbul’u kuşatmak
B
Çin başkenti Luoyang’ı kuşatmak
C
Moğolistan’ı ele geçiren Kitanları Ötüken bölgesinden çıkarmak
D
Kaşgar, Beşbalık, Kuça ve Turfan’ı ele geçirmek
E
Oğuz şehirlerinden Cend, Suğnak, Karnak ve Süt-kent’i kuşatmak
Soru 15

Bizans İmparatoru Romanos I. Lakapenos (920-944) döneminde Hazar-Bizans ilişkilerinin bozulmasındaki önemli neden aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hazarların Emevi hâkimiyetini tanıması
B
Hazar Hakanı Ziebel’in yıllık vergiyi ödememesi
C
Tuna’da bulunan en son Doğu Roma mevzisi ve bir pazar yeri olan Castra Constantia’ya Hazarların saldırması
D
Hazarların, Halife Harun Reşid ile işbirliği içerisine girmesi
E
Bizans’ın takip ve tazyik ederek ülkeden kovduğu birçok Yahudi’nin Hazar ülkesine sığınması
Soru 16

İlhanlı Devleti’nde Geyhâtû (1291-1295) zamanında uygulamaya konulan, ancak başarısızlıkla sonuçlanan kâğıt paraya ne ad verilir?

A
Febi
B
Kunçuy
C
Çâv
D
Tamgaç
E
Kelebek
Soru 17

Suriye’deki Moğol ilerleyişini 3 Eylül 1260 tarihinde ‘Ayn Câlût’ta durduran Memlûk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
izzüddin Aybek
B
Seyfeddin Kutuz
C
Nureddin Ali
D
Rukneddin Baybars
E
El-Eşref Halil
Soru 18

İlhanlı hükümdarı Sultan Olcaytu’nun en önemli başarısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ser-i Pûl Meydan Savaşı’nı kazanmak
B
Kazan Hanlığı’na son vermek
C
Gilan bölgesini ilk kez ilhanlı topraklarına katmak
D
Ülkenin siyasi merkezini Yedisu bölgesinden Mâverâünnehir’e kaydırmak
E
Kırım Hanlığı’na son vermek
Soru 19

Cengiz Han’ın 1219 yılında güçlü bir orduyla Hârezmşâhlar Devleti’ne karşı harekete geçmesinin önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Merkit beyi Tokta-beki’nin öldürülmesi
B
Cengiz Han’ın oğullarından Ögedey ve Çağatay’ın Celâleddin Hârezmşâh tarafından tutsak tutulması
C
Cengiz Han’ın oğullarından Cuci’nin Celâleddin Hârezmşâh tarafından tutsak tutulması
D
Moğol ticaret kafilesinin Hârezmşâhlar topraklarında Otrar’da saldırıya uğraması
E
Cacirat beyi Camuka’nın öldürülmesi
Soru 20

Yaptığı idari, içtimai ve askeri düzenlemelerle Moğolları tarihlerinde ilk kez düzenli bir teşkilata kavuşturan hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Möngke Han
B
Cengiz Han
C
Güyük Han
D
Ögedey Han
E
Kubilay Han
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x