Orta Asya Türk Tarihi 2017-2018 Vize Sınavı

Orta Asya Türk Tarihi 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Orhun Abideleri'nde yer alan “ayukı” teriminin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Barış
B
Hükümet
C
Savaş
D
Aile
E
Sülale
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Türk adına verilen mânâlar arasında yer almaz?

A
Deniz kıyısında oturan adam
B
Türemiş
C
Olgunluk çağı
D
Miğfer
E
Kuzeyden gelen beyaz adam
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Mete Han döneminde gerçekleşmemiştir?

A
ipek Yolu üzerinde hâkimiyet sağlanması
B
Astrahan Hanlığı'na son verilmesi
C
Tunghuların ağır bir yenilgiye uğratılması
D
Çin’in yıllık vergiye bağlanması
E
Sarı Nehir’in doğusunda bulunan Yen ve Tai ülkesi üzerinde kontrol sağlanması
Soru 4

Doğu Göktürk Hükümdarı Şi-pi Kagan’ın Yen-men kalesi kuşatmasını kaldırmasının esas nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kuzeydeki boyların isyan etmesi
B
Oğlu Shih-po-pi’nin isyan etmesi
C
Yoğun saldırılara rağmen kalenin burçlarından ele geçenin olmaması
D
Ağır kış şartlarının orduyu zayıflatması
E
Kardeşi ilteber Şad’ın yardıma gelmemesi
Soru 5

I. Göktürk Devleti hükümdarı Taspar Kagan’ın ülkenin batı tarafına “küçük kağan” olarak tayin ettiği kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hong
B
Börü
C
istemi
D
Siun
E
Ki-ok
Soru 6

Oğuzların X. yüzyılın ilk yarısında kurdukları devletin kışlık merkezi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yeni-kent
B
Taraz
C
Taşkend
D
Turfan
E
Hocend
Soru 7

Tarım Havzası’nın batısının Karlukların, doğu bölgesinin ise Uygurların hâkimiyetine geçmesi aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonucudur?

A
Sedan Savaşı
B
Talaş Savaşı
C
Puvatya Savaşı
D
Belencer Savaşı
E
Nihavend Savaşı
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Türgişlerin sefer düzenledikleri yerlerden biri değildir?

A
Maveraünnehir
B
Semerkand
C
Buhara
D
Kore
E
Belh
Soru 9

Uygur Kağanlığı hükümdarlarından Bögü Kağan ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kırgızları mağlup etmiştir.
B
Çin başkenti Luoyang’ı Tibetlilerin elinden kurtarmıştır.
C
Tun Bağa Tarkan tarafından öldürülmüştür.
D
Maniciliği resmî din olarak kabul etmiştir.
E
Tuvalıların Aldan Maadır olarak bilinen “60 Bahadır” isyanını bastırmıştır.
Soru 10

Terhin ve Şine-Usu yazıtları aşağıdaki devletlerden hangisi hakkında önemli bilgiler içermektedir?

A
ihşidler
B
Hazarlar
C
Avarlar
D
Uygurlar
E
Türgişler
Soru 11

Bizans İmparatoru III. Leon (717-741) zamanında Güney Kafkasya’ya girerek Hazar Denizi bozkırlarına kadar sokulan Araplara karşı Bizans’ın en güvenilir müttefiki durumundaki devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uygur Devleti
B
Ak Hun Devleti
C
Hazar Devleti
D
Babür Devleti
E
Altın Ordu Devleti
Soru 12

Caesar unvanı verilen Bulgar Hanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kardam
B
Asparuh
C
Tervel
D
Krum
E
Omurtag
Soru 13

Sabarlarda savaşçılığı, idareciliği ve güzelliğiyle meşhur Türk kraliçesi (hatun) aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tomris
B
Raziye
C
Huricihan
D
Boarık
E
Hatşepsut
Soru 14

Avar Hakanlığı’nın Avrupa’da 200 yıl kadar süren hâkimiyeti devrinde en mühim askeri teşebbüsü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kaşgar, Beşbalık, Kuça ve Turfan’ı ele geçirmek
B
Oğuz şehirlerinden Cend, Suğnak, Karnak ve Süt-kent’i kuşatmak
C
Çin başkenti Luoyang’ı kuşatmak
D
Moğolistan’ı ele geçiren Kitanları Ötüken bölgesinden çıkarmak
E
İstanbul’u kuşatmak
Soru 15

Avrupa Hun Devleti hükümdarı Rua’nın, Doğu Romalıların Hunların arkasından müttefik arama teşebbüslerinden vazgeçmeleri ve kendilerine sığınan Hunları iade etmelerini söylemek üzere İstanbul’a gönderdiği elçi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zemarkos
B
Bonnac
C
Esla
D
Vergennes
E
Paget
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Kubilay Kağan döneminin özelliklerinden biri değildir?

A
Çin’de ilk defa kağıt paranın (çav) basılması
B
Başkentin Orhun vadisindeki Karakorum şehrinden Çin’deki Han-balık şehrine taşınması
C
Yolların emniyetinin tesis edilerek posta teşkilatının yeniden düzenlenmesi
D
İdarî, malî ve ziraî alanda pek çok yeni düzenlemede bulunulması
E
Japonya’yı istila etmeye teşebbüs edilmesi
Soru 17

İlhanlı Devleti’nde eski Sâhib-dîvân Şemsu’d-dîn-i Cuveynî’nin idam edilme gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kırım Hanlığı’yla görüşmek
B
Kazan Hanlığı’yla görüşmek
C
Kin Devleti’yle gizlice yazışmak
D
Cengiz Han’ı zehirlemek
E
Abâkâ Han’ı zehirlemek
Soru 18

İslamiyet’in İlhanlı Devleti’nin resmi dini haline gelmesi hangi hükümdar zamanında gerçekleşmiştir?

A
Argûn Han
B
Bâydû Han
C
Abâkâ Han
D
Gâzân Han
E
Güyük Han
Soru 19

Moğolların, yazı kültürlerinin önemli bir kısmını aldığı Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A
Asya Hun Devleti
B
Gazne Devleti
C
Uygur Devleti
D
Karahanlı Devleti
E
Göktürk Devleti
Soru 20

İlhanlı tahtına oturan Sultan Olcaytu’nun gerçekleştirdiği ilk olay aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gâzân tarafından Tebrîz’de hapsedilen Memlûk elçilerini bir jest olarak Mısır’a göndermek
B
Ülkenin siyasi merkezini Yedisu bölgesinden Mâverâünnehir’e kaydırmak
C
Bizans imparatoruIV. Konstantinos ile on yıllık barış antlaşması imzalamak
D
Merkitler üzerine yürüyerek onları ağır bir yenilgiye uğratmak
E
Meriç Nehri kenarında Lebunium (Omurbey mevkiij'da karargah kurmuş olan Peçenek kuvvetleri üzerine baskın düzenlemek
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (4 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,75. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x