Orta Çağ ve Yeni Çağ Türk Devletleri Tarihi 2015-2016 Final Sınavı

Orta Çağ ve Yeni Çağ Türk Devletleri Tarihi 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Danişmendliler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Danişmendliler’de kendi adına ilk para bastıran Danişmend Gazi’dir.
B
Emir Gazi’nin ölümüyle Danişmendliler’de duraklama dönemi başlamıştır.
C
Yağı-Basan Danişmendliler’in son kudretli hükümdarı olmuştur.
D
Türkiye Selçuklularıyla birlikte Haçlılara karşı mücadele etmişlerdir.
E
Beyliğin kurucusu Mehmed Bey’dir.
Soru 2

14 Mayıs 1277 tarihinde Konya’yı ele geçirdikten sonra Farsça konuşan devlet adamlarına ve Moğollara tepkisini göstermek için, Bundan böyle divanda, dergahta ve bargahta Türkçeden başka dil konuşulmaya...” diye başlayan fermanı ile hatırlanan Karamanoğulları beyi aşağıdakilerden hangisidir?

A
İbrahim Bey
B
PirAhmedBey
C
Karamanoğlu Mehmet Bey
D
Alaaddin Ali Bey
E
Kerimeddin Karaman Bey
Soru 3

1220 yılında gerçekleşen Otrar Hadisesi kimler arasında sorun oluşturmuştur?

A
Karamanoğulları ve Timurlular
B
Çinliler ve Karahanlılar
C
Danişmendliler ve Saltuklular
D
Safeviler ve Akkoyunlar
E
Moğollar ve Harezmşahlar
Soru 4

Karakoyunlu Cihan Şah ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
ilim adamlarını korumuş kendisi de Farsça ve Türkçe şiirler yazmıştır.
B
1447 yılında İsfahan’ı topraklarına katmıştır.
C
Karakoyunlu tahtına oturunca ilk iş olarak Gürcistan seferine çıkmıştır.
D
Artuklu Devleti’ne son vermiştir.
E
Herat’ı direniş görmeden ele geçirip kendi adına hutbe okutmuştur.
Soru 5

Akkoyunlu Uzun Haşan Bey’in devletin merkezini Diyarbekir’den Tebriz’e taşıması aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?

A
Otlukbeli Savaşı’nın
B
Timur Devleti’nin yıkılmasının
C
Gürcistan seferlerinin
D
Taht kavgalarının
E
Safevilerin güç kazanmaya başlamasının
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Akkoyunlu hükümdarı Uzun Haşan Bey'in, Osmanlı Devleti’ne karşı ittifak kurmaya çalıştıkları arasında yer almaz?

A
Karamanoğulları Beyliği
B
isfendiyaroğulları Beyliği
C
Trabzon Rum Devleti
D
Fransa
E
Venedik
Soru 7

Akkoyunlu tahttında 1403-1435 yılları arasında bulunan bey aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kara Yülük Osman Bey
B
Tur Ali Bey
C
Pir Ahmet Bey
D
Kutlu Bey
E
Uzun Haşan Bey
Soru 8

II. Bayezid’ın damadı olan ve Osmanlı merkezî yapılanma düzenini Akkoyunlu ülkesinde tatbik etmeye ve bu suretle yarı-bağımsız aşiret reislerinin siyasi gücünü kırmaya çalışan Akkoyunlu beyi kimdir?

A
Tur Ali Bey
B
Göde Ahmet Bey
C
Hamza Bey
D
Pir Ahmet Bey
E
Kutlu Bey
Soru 9

İngiliz ve HollandalI tüccarlara İsfahan’da temsilcilik açılmasına izin veren ve bunlara geniş kapitülasyonlar tanıyan Safevi hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şah Hüseyin
B
Muhammed Hüdabende
C
Şah İsmail
D
Şah I.Abbas
E
Şah Tahmasb
Soru 10

Safevilerde On iki imam Şiîliğini resmî mezhep ilan edip, ilk Şiî ezanı okutan kimdir?

A
Şah İsmail
B
Şeyh Cüneyd
C
I.Abbas
D
Şah Safi
E
I. Tahmasb
Soru 11

Selçuklularda uygulanan ikta geleneğinin bir devamı olarak, Safevilerde idarecilere veya askeri sınıfa tahsis edilen arazilere ne ad verilir?

A
Hâkim
B
Topçiyan
C
Şahseven
D
Tüfenkçiyan
E
Tuyul
Soru 12

Şah İsmail’in yenilmezlik anlayışına büyük darbe vuran savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ridaniye Savaşı
B
Mercidabık Savaşı
C
Haçova Meydan Savaşı
D
Çaldıran Savaşı
E
Cerbe Savaşı
Soru 13

Delhi Türk Sultanlığı’nda saray ve hükümdarı korumakla görevli olan askere ne ad verilir?

A
Kadı-i memalik
B
Haşem-i hâss
C
Berid-i münhî
D
Sadru’s sudur
E
Debir-i hâss
Soru 14

Delhi Türk Sultanlığında İltutmuş’tan sonra başa geçen kadın hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Huricihan
B
Raziye
C
Hatice Begüm
D
Alemşah Begüm
E
Tomris
Soru 15

Delhi Türk Sultanlığında devlet idaresinde etkin olan ve üyelerin çoğunun Türk subaylarından oluşan gruba ne ad verilir?

A
Kurultay
B
Toy
C
Kırklar
D
Divan
E
Tuyul
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Kutbeddin Aybek’in ölümüyle Hindistan Türk Sultanlığının ayrıldığı dört ana bölümden biri değildir?

A
Badaun bölgesinde Aybek’in damadı iltutmuş
B
Lahor’da Şah Süleyman
C
Yukarı Sind bölgesinde Aybek’in damadı Kabaca
D
Bengal’de Kalaçlardan Ali Bey
E
Delhi’de Aybek’in oğlu Ârâm Şah
Soru 17

Delhi’de patlak veren bir ayaklanmaya destek verdiği gerekçesiyle İngilizler tarafından Rangun’a sürülen ve orda 1862’de ölen Babür hanedanının son temsilcisi kimdir?

A
Ahmet Şah Bahadır
B
Şah Âlem
C
Evrengzib
D
II. Bahadır
E
Cihandar Şah
Soru 18

Gucerat hâkimi Bahadır Şah aşağıdaki devletlerden hangisinin saldırılarına karşı Osmanlı Devleti’nden, Hindistan’daki Müslümanlara yardım etmesini istemiştir?

A
Avusturya
B
Portekiz
C
Rusya
D
İtalya
E
Ceneviz
Soru 19

Tac Mahal ve Cuma Camii gibi önemli mimari eserlerin bulunduğu Babürlerin merkezi olan şehir aşağıdakilerden hangisidir?

A
Agra
B
Pencap
C
Bengal
D
Kabil
E
Lahor
Soru 20

Dârâ Şükûh’un Hinduizm ile İslam’ın esaslarının ayniyeti hakkında fikirlerinin yer aldığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nefahâtu’l- üns
B
Babürnâme
C
Mecma’ül-Bahreyn
D
Sefinetü’l-evliya
E
Tarikatü’l-hakikat
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x