Orta Çağ ve Yeni Çağ Türk Devletleri Tarihi 2018-2019 Final Sınavı

Orta Çağ ve Yeni Çağ Türk Devletleri Tarihi 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Rükneddin Süleymanşah’ın 1202 yılındaki Gürcü seferine katılan ve Avnik yakınlarındaki savaşta esir düşen Mengücükler hükümdarı kimdir?

A
Melik ishak
B
Alaeddin Davudşah
C
Fahreddin Behramşah
D
Ahmedşah
E
Şahinşah
Soru 2

Aydınoğulları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Merkezi Birgi olmak üzere Aydın, İzmir ve Manisa çevresine hâkim olmuşlardır.
B
Yıldırım Bayezid, Karamanlıların kendisine karşı kışkırttığı beyliği Osmanlı hâkimiyetine almıştır.
C
İsa Bey, Venediklilerle yapılan eski antlaşmayı yenilemiştir (1371).
D
Eşrefoğlu Sefüddin Süleyman Bey tarafından kurulmuştur.
E
Gazi Umur Bey zamanı beyliğin en parlak devridir.
Soru 3

Harezmşahlarda Devlet Teşkilatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Hükümdar değişikliğine rağmen makamını çok uzun süre korumuş nüfuzlu vezirlere sahiptirler.
B
Orduya ait bütün idari işlere divan-ı arz bakardı.
C
Vezir, nizamü’l-mülk lakabını taşıyorsa, hükümdarın yanında oturmak ve beraber yemek yemek gibi imtiyazlara sahip olmuştur.
D
Harzemşahların askerî ve idare teşkilatı esas itibarı ile Büyük Selçuklulardan alınmıştır.
E
Kadıların azli ve nasbi hükümdar tarafından yapılırdı.
Soru 4

1335 yılından sonra Doğu Anadolu'daki Türkmenlerin yavaş yavaş kendi hakimiyet bölgelerinde güçlenmelerine yol açan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A
I. Kosova Savaşı'nın kazanılması
B
Moğol hakimiyetinin çökmesi ve Moğol Noyanlarının birbirleriyle çatışması
C
Şeyh Bedrettin isyanı'nın başlaması
D
II. Murad komutasındaki Osmanlı ordusunun Haçlı ordusunu Varna Savaşı'nda mağlup etmesi
E
Akkoyunlu Devleti'nin yıkılması
Soru 5

Akkoyunlu Uzun Haşan Bey’in devletin merkezini Diyarbekir’den Tebriz’e taşıması aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?

A
Taht kavgalarının
B
Timur Devleti’nin yıkılmasının
C
Gürcistan seferlerinin
D
Safevilerin güç kazanmaya başlamasının
E
Otlukbeli Savaşı’nın
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Akkoyunlu hükümdarı Hamza Bey’in dönemindeki gelişmelerden biridir?

A
Gürcistan üzerine başarılı bir sefer düzenlenmesi
B
Kara-Hıtaylar ile dostluk antlaşması imzalanması
C
Mardin’e saldıran Karakoyunlu İsfahan Bey’in mağlup edilmesi
D
Germiyanoğulları Beyliği’nin hâkimiyet altına alınması
E
Harezmşah Alâeddin Tökiş’in mağlup edilmesi
Soru 7

II. Bayezid’ın damadı olan ve Osmanlı merkezî yapılanma düzenini Akkoyunlu ülkesinde tatbik etmeye ve bu suretle yarı-bağımsız aşiret reislerinin siyasi gücünü kırmaya çalışan Akkoyunlu beyi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kutlu Bey
B
Hamza Bey
C
Tur Ali Bey
D
Göde Ahmet Bey
E
Pir Ahmet Bey
Soru 8

Akkoyunlu Kutlu Bey’in 1389’da ölümü üzerine Akkoyunlu topraklarına saldıran Erzincan Bey'i aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mabariz Han (Maberiz)
B
İskender
C
Cihan Şah
D
Kara Yusuf
E
Mutahharten (Mutaharten)
Soru 9

Şah İsmail’in yenilmezlik anlayışına büyük darbe vuran savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ridaniye Savaşı
B
Mercidabık Savaşı
C
Haçova Meydan Savaşı
D
Çaldıran Savaşı
E
Cerbe Savaşı
Soru 10

Şah I. Abbas zamanında imzalanan hangi antlaşma ile Azerbaycan, Dağıstan, Şirvan, Karabağ, Gence ve Bağdat Osmanlıların eline geçmiştir?

A
Amasya Antlaşması
B
Kasr-ı Şirin Antlaşması
C
Serav Antlaşması
D
Türkmençay Antlaşması
E
Ferhad Paşa Antlaşması
Soru 11

İngiliz ve HollandalI tüccarlara İsfahan’da temsilcilik açılmasına izin veren ve bunlara geniş kapitülasyonlar tanıyan Safevi hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Muhammed Hüdabende
B
Şah İsmail
C
Şah Hüseyin
D
Şah I. Abbas
E
Şah Tahmasb
Soru 12

Selçuklularda uygulanan ikta geleneğinin bir devamı olarak, Safevilerde idarecilere veya askeri sınıfa tahsis edilen arazilere ne ad verilir?

A
Tüfenkçiyan
B
Mücerret
C
Tuyul
D
Topçiyan
E
Hâkim
Soru 13

Delhi Türk Sultanlıklarında örfi davaların görüldüğü ve sultanın başkanlık yaptığı yargı organı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dîvân-ı Mezâlim
B
Dîvân-ı Pervane
C
Dîvân-ı istifa
D
Dîvân-ı Tuğra
E
Dîvân-ı Arz
Soru 14

Delhi Türk Sultanlıklarımda haber ve istihbaratın başında aşağıdakilerden hangisi vardır?

A
İane-i Cihadiyye
B
Berid-i memalik
C
Martolos
D
Sadru’s sudur
E
Kassam
Soru 15

Kutbeddin Aybek’in, sultan olduğu son dört yıllık dönemde ciddi bir akında bulunmamasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tepedelenli Alî Paşa Ayaklanması
B
İklim koşullarının elverişsiz geçmesi
C
Küçük Mustafa Ayaklanması
D
Ulaşım güzergâhlarının yetersiz olması
E
Gazne’den askeri yardım alamayacağının farkında olması
Soru 16

Delhi Türk Sultanlığında devlet idaresinde etkin olan ve üyelerin çoğunun Türk subaylarından oluşan gruba ne ad verilir?

A
Kırklar
B
Kurultay
C
Divan
D
Toy
E
Tuyul
Soru 17

Babürlüler Devleti hükümdarı Ekber’in saray şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nefî
B
Feyzî
C
Ruhî
D
Bakî
E
Nabi
Soru 18

Çağatay edebiyatına ait en değerli eserleri kaleme alan kişiler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Ali Şir Nevaî ve Babür
B
Matrakçı Nasuh ve Hümâyûn
C
İdrsi-i Bitlisi ve Ekber
D
Nefi ve Cihangir
E
Bağdatlı Ruhi ve Şah Cihan
Soru 19

Hümâyûn tahta çıktıktan bir süre sonra Afgan Sur kabilesinden Şir Şah Surî isyan etmiş, büyüyen isyan sonucunda Hümâyûn Hindistan’ı terk ederek aşağıdaki ülkelerden hangisine sığınmak zorunda kalmıştır?

A
Fransa
B
İran
C
İngiltere
D
Avusturya
E
Portekiz
Soru 20

I. Tac Mahal’in kubbesinin yapılması için mimar gönderilmesi
II. Kandehar’ın İran’dan geri alınması için yardım
III. Sumatra Seferi için maddi yardım
Yukarıdakilerden hangileri Şah Cihan’ın elçi göndererek Osmanlı Sultan’ı IV. Mehmet’ten istedikleri arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x