Orta Çağ ve Yeni Çağ Türk Devletleri Tarihi 2018-2019 Vize Sınavı

Orta Çağ ve Yeni Çağ Türk Devletleri Tarihi 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Ahlat merkez olmak üzere Van, Erciş, Tatvan, Malazgirt, Muş ve Sason civarında 1100-1207 yılları arasında hüküm sürmüş beylik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sökmenliler
B
Candaroğulları
C
Mengücükler
D
Saltuklular
E
Artuklular
Soru 2

Danişmendliler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Danişmendliler Türkiye Selçuklularıyla birlikte Haçlılara karşı mücadele etmişlerdir.
B
Danişmendliler devrinde Hristiyan ve gayr-i müslimlerin kilise ve ibadethaneleri varlıklarını sürdürmüşlerdir.
C
Anadolu’nun sosyal, kültürel ve ilmi olarak gelişmesine Danişmendlilerin büyük katkıları olmuştur.
D
XIII. asrın ikinci yarısında Selçuklu veziri Sahip Ata Fahreddîn Ali’nin oğulları tarafından Karahisar (Afyon) civarında kurulmuştur.
E
Abbasi halifesi Müsterşid ile Büyük Selçuklu hükümdarı Sencer tarafından Emir Gazi’ye Melik unvanı tevcih edilmiştir.
Soru 3

Saltuklular Beyliği’nin merkezi aşağıdaki yerlerden hangisidir?

A
Erzurum
B
Ankara
C
Diyarbakır
D
Urfa
E
Tokat
Soru 4

Harran civarında Haçlılara karşı mühim bir zafer kazanarak, Kudüs Kralı Baudouin ile kardeşi Urfa Kontu Joscelin’i esir eden Artukluların Hısn-ı Keyfâ kolu hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nureddin Muhammed
B
İbrahim
C
Fahreddin Kara Arslan
D
Dâvud
E
Sökmen
Soru 5

Mengücük hükümdarlarından hangisinin döneminde Erzincan kenti Anadolu’nun en önde gelen ilim ve kültür merkezlerinden biri haline gelmiştir?

A
Kara Mehmet
B
Seyfeddin Bektimur
C
Zahireddin İbrahim
D
Fahreddin Behramşah
E
izzeddin Balaban
Soru 6

Saruhanoğulları Beyliği’nin merkezi aşağıdaki yerlerden hangisidir?

A
Manisa
B
Trabzon
C
Samsun
D
Antalya
E
Edirne
Soru 7

Canik bölgesi olarak adlandırılan yer aşağıdakilerden hangisidir?

A
Güneydoğu Anadolu
B
Marmara
C
Batı Akdeniz
D
Doğu Anadolu
E
Orta Karadeniz
Soru 8

Kütahya merkezli kurulan ve Batı Anadolu’dan Ege sahillerine kadar uzanan uc bölgelerinin Türkleşmesinde büyük rol oynayan beylik aşağıdakilerden hangisidir?

A
inançoğulları
B
Aydınoğulları
C
Germiyanoğulları
D
Saruhanoğulları
E
Karesioğulları
Soru 9

14 Mayıs 1277 tarihinde Konya’yı ele geçiren Karamanoğlu Mehmed Bey’in tahtta çıkardığı ve adına hutbe okuttuğu ‘Cimri’ adıyla da anılan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zünnun
B
Siyavuş
C
Abaka Han
D
Emir Taceddin
E
Ahmed Gazi
Soru 10

Çukurova bölgesinde kurulan ve Osmanlı-Memluk ilişkilerinden doğrudan etkilenen beylik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pervaneoğulları
B
Karesioğulları
C
Aydınoğulları
D
Ramazanoğulları
E
Menteşeoğulları
Soru 11

Büyük Selçukluların bir görevlisi olarak 1097-1128 yılları arasında Harezm’i idare eden Yeminü’d-din lakaplı kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Habeşi b. Altuntak
B
II. İsmail
C
Anuş-Tigin
D
Süleyman b. Muhammed
E
Togan Şah
Soru 12

Moğolların, Harezmşahlara saldırmasında etkili olan Otrar Hadisesi aşağıdaki Harezmşah hükümdarlarından hangisi döneminde yaşanmıştır?

A
il Arslan
B
Kutbeddin Muhammed
C
Kızıl Arslan
D
Anuş-Tigin
E
Alâeddin Muhammed
Soru 13

Harezmşahlar devletinde verilen emirlere riayetle ve vergi vermekle mükellef geniş halk kitlelerine ne ad verilir?

A
Mezalim
B
Amir
C
Melik
D
Ra’iya
E
Yuluk
Soru 14

Alâeddin Muhammed, Halife En-Nâsır’ın adını hutbelerden kaldırıp onun yerine Seyyid Alâülmülk-i Termizî isminde meşhur bir seyyidi halife ilan etmek suretiyle aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?

A
Haçlı Seferleri’nin Anadolu üzerindeki etkisini kırmak
B
Bağdad’a karşı girişeceği askerî bir harekâta meşrutiyet sağlamak
C
Yönetimle halkın yakınlaşmasını sağlamak
D
Atabeylerin zararlı faaliyetlerini sonlandırmak
E
Gulam Sistemi’ni geniş sınırlarda uygulamak
Soru 15

XII. yüzyılda Seyhun ötesi bozkırlarda yaşayan Türk göçebelerinin İslamlaşmasında önemli rol oynayan ünlü Türk dervişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zenbilli Ali Efendi
B
Celalettin Hızır
C
Ahmet Yesevi
D
Molla Fenari
E
ibni Baytar
Soru 16

Celayirli Ahmet’in kardeşi Şeyh Ali’yi ağır bir mağlubiyete uğratan Karakoyunlu hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kara Mehmet
B
Bayrom Hoca
C
Berdi Hoca
D
İskender
E
Haşan Ali
Soru 17

Şahruh, Karakoyunlara karşı Selmas yakınlarında kazandığı zaferden sonra (1429) kendilerine bağlı kalmak şartıyla Karakoyunlu topraklarını Kara Yusuf’un oğulları arasında paylaştırmasındaki esas amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Anadolu’da kendisiyle birlik içinde olan güçlü bir devlet oluşturmak
B
Danişmendliler ile arasında güçlü bir tampon bölge oluşturmak
C
Safeviler ile arasında güçlü bir tampon bölge oluşturmak
D
Şahruh, Akkoyunlu Kara Yülük Osman Bey’e karşı bölgede kendi emirinde bir güç kurmak
E
Kara Yusuf’un oğulları arasında rekabet yaratarak devletin zayıflamasını sağlamak
Soru 18

1334-1335 yılları arasında Anadolu’yu gezen ve bu sırada Erzurum’un Karakoyunlu ve Akkoyunlu çekişmesiyle harap hale geldiğini anlatan seyyah aşağıdakilerden hangisidir?

A
Evliya Çelebi
B
ibn-i Batuta (ibn Battuta)
C
Busbecg(Busbacg)
D
Markopolo
E
PolonyalI Simeon
Soru 19

Karakoyunlu hükümdarı İskender Bey ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Şirvan üzerine sefer düzenledi.
B
Bitlis ve yöresini tamamıyla zapt etti.
C
Kardeşi olmadığı için taht mücadelesi yaşamadı.
D
1423 yılında Ahlat’ı kuşattı.
E
Şeyh Kendi mevkiinde yapılan savaşta Akkoyunluları ağır bir yenilgiye uğrattı.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Karakoyunluları meydana getiren önemli Türkmen aşiretlerinden biri değildir?

A
Döğer
B
Uyrat
C
Alpavut
D
Sa’dlı
E
Duharlı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x