Orta Çağ ve Yeni Çağ Türk Devletleri Tarihi 2018-2019 Yaz okulu Sınavı

Orta Çağ ve Yeni Çağ Türk Devletleri Tarihi 2018-2019 Yaz okulu Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Harezmşahlar Devleti’nde payitahttaki “kaza divanı”nın başına doğrudan doğruya hükümdar fermanı ile tayin edilen kişinin taşıdığı unvan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Akzü’l-kuzat
B
Muhzır
C
Başbakı Kulu
D
Asesbaşı
E
Hacegan
Soru 2

II. Murad döneminde Karakoyunlu hükümdarı Cihan Şah’a elçi olarak giderek Karakoyunluların Oğuzların Deniz Han kolundan geldiğini bizzat hükümdardan dinlediğini ileri süren Osmanlı tarihçisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tursun Bey
B
Enverî
C
Şükrullah
D
Âşık Paşazade
E
Neşrî
Soru 3

1071 Malazgirt zaferinin ardından Erzurum ve çevresinde hüküm süren Türkmen beyliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mengücükler
B
Hamitoğulları
C
Sökmenliler
D
Danişmendliler
E
Saltuklular
Soru 4

Dulkadirli Türkmenlerinin reisi Zeyneddin Karaca Bey, Memlûklu sultanının himayesinde, Eretna Devleti’nin elinden ________ alarak beyliği kurmuştur(1337).
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri doğru şekilde aşağıdakilerden hangisi tamamlar?

A
Emet’i
B
Ahlat’ı
C
Elbistan’ı
D
Tortum'u
E
Oltu’yu
Soru 5

Sultan yemeğe otururken, yemekten kalktığında veya abdest alacağı zaman, elini yüzünü yıkaması için ona leğen, ibrik tutan kimseye ne ad verilir?

A
Pandor
B
Bennak
C
Muhzır
D
Taştdâr
E
Martolos
Soru 6

Anadolu’da 1150 yılında yaptırılan Türk mimari sanatının ilk ve en değerli örnekleri arasında yer alan Bitlis Ulu Cami aşağıdaki beyliklerden hangisine aittir?

A
İnal Oğulları
B
Mengücükler
C
Artuklular
D
Sökmenliler
E
Dilmaç Oğulları
Soru 7

Celayirli Ahmet’in kardeşi Şeyh Ali’yle giriştiği taht mücadelesinde yardım istediği Karakoyunlu hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kara Mehmet
B
Berdi Hoca
C
Bayrom Hoca
D
Haşan Ali
E
İskender
Soru 8

Aydınoğulları beyliğinin en parlak devri hangi hükümdar zamanında yaşanmıştır?

A
Muzafferüddin Alişir Bey
B
Murad Arslan Bey
C
İzzeddin Bey
D
Ali Bey
E
Gazi Umur Bey
Soru 9

Akkoyunlu hükümdarı Kara Yülük Osman Bey ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sivas yakınlarında Kadı Burhaneddin’le giriştiği savaşı kazanmıştır.
B
1400 yılında Timur’un Anadolu seferine katılmıştır.
C
Hısn-ı Keyfa (Haşan keyf) şehrini ele geçirerek Eyyubî Devleti’ne son vermiştir.
D
Ankara savaşında bizzat bulunup, Osmanlı kuvvetlerinin solunda bulunan Süleyman Çelebi’yi bozguna uğratmıştır.
E
1407’de Memlûk Sultan’ına karşı isyan ederek emirliğini ilân eden Cekem’in isyanını bastırmıştır.
Soru 10

Fatih Sultan Mehmet, Trabzon Rum Devleti’ni hangi yıl fethetmiştir?

A
1455
B
1457
C
1459
D
1461
E
1463
Soru 11

Akkoyunlu Hanedam’mn dayandığı Oğuz Boyu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kınık
B
Avşar
C
Dodurga
D
Bayındır
E
Kayı
Soru 12

Selçuklularda uygulanan ikta geleneğinin bir devamı olarak, Safevilerde idarecilere veya askeri sınıfa tahsis edilen arazilere ne ad verilir?

A
Tuyul
B
Topçiyan
C
Mücerret
D
Hâkim
E
Tüfenkçiyan
Soru 13

1501 yılında yayınlanan Hülasatü'l-Tecarüb adlı eserin yazarı aşağıdakilerden
hangisidir?

A
Elfazü'l-Adviye
B
Muhammed Hüseyin Nurbahşî Bahaüddevle
C
Dara Şukuhi
D
Nureddin Muhammed
E
İmadeddin Muhammedşirazî
Soru 14

Osmanlılar ile Safevîler arasındaki “Çaldıran Savaşı” hangi yıl gerçekleşmiştir?

A
1506
B
1508
C
1510
D
1512
E
1514
Soru 15

Delhi Türk Sultanlığında İltutmuş’tan sonra başa geçen kadın hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tomris
B
Raziye
C
Hatice Begüm
D
Alemşah Begüm
E
Huricihan
Soru 16

Delhi Türk Sultanları Devri’nde posta işlerini büyük ölçüde düzenleyerek nizama sokan hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Alâeddin Kalaç
B
Muhammed Tuğluk
C
İltutmuş
D
Muizüddin Behram
E
Kutbeddin Aybek
Soru 17

Hindistan’da Farsça, Türkçe ve Hindu dilleri karışımından oluşan “Ordu Dili”nin gelişmesinde büyük etkisi olan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kayyum Nâsırî
B
Zahir Bigi
C
Farah Antun
D
Emir Hüsrev
E
Kasım Emin
Soru 18

Ekber döneminde yayınlanan (1579) Batılı tarihçilerin yanılmazlık buyrultusu dedikleri fetvanın en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ekber’in büyük oğlu Selim’i veliaht ilan etmesi
B
Ekber'in Hintli Müslümanların dini önderi haline gelmesi
C
Ekber’in AvrupalI devletlerden ekonomik yardım talebinde bulunması
D
Ekber’in Safevilere karşı çıkılacak seferi meşrulaştırması
E
Ekber’in Gülkende ve Bicapur şehirlerinin İran’a ait olduğunu kabul etmesi
Soru 19

I. Tac Mahal’in kubbesinin yapılması için mimar gönderilmesi
II. Kandehar’ın İran’dan geri alınması için yardım
III. Sumatra Seferi için maddi yardım
Yukarıdakilerden hangileri Şah Cihan’ın elçi göndererek Osmanlı Sultan’ı IV. Mehmet’ten istedikleri arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 20

Babür’ün, 1510 yılında Şah İsmail’i tebrik etmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şah İsmail’in doğum günü olması
B
Şah İsmail’in Özbek Şiban Hanı bozguna uğratması
C
Şah İsmail’in Bağdat’ı bir ilim merkezi haline getirmesi
D
Şah İsmail’in Osmanlıları yenmesi
E
Şah İsmail’in Harezmşahları yenmesi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x