Orta Çağ-Yeni Çağ Avrupa Tarihi 2015-2016 Final Sınavı

Orta Çağ-Yeni Çağ Avrupa Tarihi 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. İstanbul Latinlerin eline geçmiştir.
II. Epir, Trabzon ve İznik olmak üzere Bizans Devleti üçe ayrılmıştır.
III. Selçuklu Türkleri Antalya, Sinop ve Samsun gibi liman kentlerini ele geçirmiştir.
IV. Haçlı Seferinin sonucunda yukarıdakilerden hangileri gerçekleşmiştir?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi,1337-1453 yılları arasında gerçekleşen Yüzyıl Savaşları’nın sonuçlarından biri değildir?

A
Fransa nüfusu yarı yarıya azalmıştır.
B
Calais haricindeki tüm Kuzey Fransa, İngiliz işgalinden kurtarılmıştır.
C
Fransızlar’da, krala bağlı milli duygu oluşmaya başlamıştır.
D
Savoie ve Nice şehirleri, Fransa topraklarına katılmıştır.
E
1475 yılında Picquiny’de bir ateşkes imzalanmıştır.
Soru 3

I. Orta Asya’dan batıya gelen ilk Türk kavmidir.
II. En parlak dönemleri Atilla ile başlamıştır.
III. Doğu Roma imparatorluğumu vergiye bağlamışlardır.
Yukarıdaki bilgiler aşağıdaki devletlerden hangisine aittir?

A
Vandallar
B
Avrupa Hunları
C
Avarlar
D
Lombardlar
E
Gotlar
Soru 4

14. yüzyılda Macaristan’ın başına geçen hanedan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nemaniç
B
Arpad
C
Hohenstaufen
D
Capet
E
Anjou
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi İngiltere’nin 16. ve 17. yüzyıllarda kurduğu iktisadi amaçlı kurumlardan biri değildir?

A
Doğu Hindistan Kumpanyası
B
Royal Exchange
C
Kalmar Birliği
D
Virginia Company
E
Plymout Company
Soru 6

İmzalandığı 1648 yılından, 1815 Viyana Antlaşmasına kadar Avrupa kamu hukukunu temeli olan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ripon Antlaşması
B
Montpellier Antlaşması
C
Suza Antlaşması
D
Berwick Antlaşması
E
Vestfalya Antlaşması
Soru 7

1563-1570 yılları arasında yaşanan ve Avrupa tarihinde “Yedi Yıl Savaşları” olarak adlandırılan savaşlar hangi ülkeler arasında gerçekleşmiştir?

A
ispanya - Fransa
B
Fransa - Hollanda
C
İngiltere - Fransa
D
İsveç - Danimarka
E
İngiltere - ispanya
Soru 8

Fransa’da 16. yüzyılda görülmeye başlayan Protestanlara ne ad verilir?

A
Anglikan
B
Huguenot
C
Cizvit
D
Separatist
E
Püriten
Soru 9

İskandinavya bölgesinde 1665 yılında gerçekleşen “Lex Regia” ile aşağıdakilerden hangisi kastedilir?

A
Danimarka’da kral merkezli mutlak monarşiye geçişi sağlayan kraliyet kanunu
B
İskandinavya’da yaşanan büyük kıtlık
C
Lehistan ile İsveç arasındaki savaş
D
Asiller ve din adamlarını içeren konsey
E
Kalmar Birliği denilen İskandinavya ticaret kuruluşu
Soru 10

17. yüzyılın ikinci yarısında İskandinavya bölgesinin en güçlü devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A
Estonya
B
Danimarka
C
Finlandiya
D
İsveç
E
Letonya
Soru 11

Fransa’nın “Güneş Kral Çağı (1648-1697)” olarak adlandırılan dönemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Versailles Sarayı bu dönemde inşa edilmiştir.
B
Bu dönemde Fransa, Avrupa’nın en güçlü devleti konumundadır.
C
Kral, bu dönemde Tanrı’nın temsilcisi olduğunu ret ederek halka yaklaşmıştır.
D
Bu dönemde Fransa kralı olarak XIV. Louis vardır.
E
Ekonomik olarak güçlenen Fransa rakip devletleri paranın gücüyle kontrol etmeye çalışmıştır.
Soru 12

Aşağıdaki devletlerden hangisi 17. yüzyıl İtalya’sında yer almaz?

A
Savoy Dükalığı
B
Ceneviz Cumhuriyeti
C
Venedik
D
Toskana Grandüklüğü
E
Roma imparatorluğu
Soru 13

XVIII. yüzyılın ilk çeyreğinde İsveç’e karşı oluşturulan kuzey ittifakında yer alan devletler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
İngiltere, Danimarka, Rusya
B
Hollanda, Lehistan, Rusya
C
Danimarka, Lehistan, Rusya
D
Fransa, Rusya, Lehistan
E
Prusya, Hollanda, Danimarka
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Utrecht Antlaşmasıyla bitirilen “Veraset Savaşları”nın sonuçlarından biri değildir?

A
ispanya tahtı üzerinde Fransa’nın hak iddiası kabul edilmiştir.
B
Yeni bir Avrupa devletleri sistemi başlamıştır.
C
Avusturya savaştan en fazla toprak kazanan devlet olmuştur.
D
Hollanda kazanan cephede yer almasına rağmen, ekonomik iflasın eşiğine gelmiştir.
E
Fransa, Avrupa’daki etkisini kaybetmeye başlamıştır.
Soru 15

1702-1714 yılları arasındaki “Veraset Savaşları” hangi Avrupa ülkesindeki kral veraset sorunundan kaynaklanmıştır?

A
Fransa
B
Hollanda
C
ispanya
D
Avusturya
E
İngiltere
Soru 16

Veraset Savaşlarında ve Osmanlıya karşı Zenta Savaşında Avusturya adına büyük zaferler kazanan komutan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Marlborough
B
Jean-Baptiste Colbert
C
Demirbaş Şarl
D
Prens Eugen
E
OlI ver Cromwell
Soru 17

Avrupa’da daha önce kurulmuş olan ittifaklar sistemini değiştiren Westminster Antlaşmasını, İngiltere 1756 yılında aşağıdaki devletlerden hangisiyle imzalayarak diplomatik devrimi başlatmıştır?

A
Rusya
B
Prusya
C
Fransa
D
Avusturya
E
ispanya
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi 18. yüzyılın ikinci yarısındaki Rusya için söylenemez?

A
Rusya’daki Alman etkisi azaltılır.
B
Rusya’da nüfus artışı görülür.
C
Rusya, bu dönemde içe dönük bir politika izlemiştir.
D
ilk Rus ünI versitesi, 1755’de Moskova’da kurulur.
E
Bu dönemde, Rusya’da ekonomik bir canlanma görülür.
Soru 19

İlk Dünya Savaşı olarak da adlandırılan Yedi Yıl Savaşları (1756-1763) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Savaş, Prusya’nın saldırısı ile başlamıştır.
B
Prusya’ya karşı Avusturya-Fransa-Rusya ittifakı kurulmuştur.
C
Prusya’nın gayretlerine rağmen Osmanlı Devleti bu savaşta tarafsız kalmıştır.
D
Rusya’nın taht değişikliği nedeniyle savaştan çekilmesi savaşın sonucunu belirlemiştir.
E
Prusya kazandığı zaferle Avrupa’nın en güçlü devleti olmuştur.
Soru 20

1770-1774 tarihleri arasında Rusya’nın, Doğu Avrupa’da güçlenmesinin önüne geçebilmek için aşağıdaki devletlerden hangisinin taksimi kabul edilmiştir?

A
Lehistan
B
Osmanlı Devleti
C
İsveç
D
Macaristan
E
Avusturya
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x