Orta Çağ-Yeni Çağ Avrupa Tarihi 2018-2019 Final Sınavı

Orta Çağ-Yeni Çağ Avrupa Tarihi 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi İngiltere’de heterarşiyi oluşturan yedi krallıktan biri değildir?

A
Sussex
B
Essex
C
Sveyn
D
Wessex
E
Mercia
Soru 2

İngiltere ve Normandiya’yı tek bir idare altında birleştirmeyi başaran kral aşağıdakilerden hangisidir?

A
I. Henry
B
I. Edward
C
I. Richard
D
III. Henry
E
Yurtsuz John
Soru 3

İtalyan Rönesans’ından en fazla etkilenen Avrupa ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ceneviz
B
İngiltere
C
Venedik
D
Fransa
E
Prusya
Soru 4

Dönemin en önemli mimar ve sanatçılarını himayesine alarak Paris’in dışında Versay Sarayı’nı inşa ettiren kral aşağıdakilerden hangisidir?

A
I. Fransoa
B
IV. Henry
C
V. Henry
D
XIII. Louis
E
XIV. Louis
Soru 5

I. Savaş sonrası Nijmegen Antlaşması imzalanmıştır.
II. Fransa büyük bir toprak kazancı sağlamıştır.
III. Osmanlı imparatorluğu Belgrad ve Sırbistan’ı yeniden fethetmiştir.
IV. II. James tekrar İngiltere kralı olmuştur.
Dokuz Yıl Savaşları ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
1,1I ve IV
E
II, III ve IV
Soru 6

1397 yılında İsveç, Norveç ve Danimarka'nın ortak çıkarları doğrultusunda oluşturdukları birliğe ne ad verilir?

A
Kalmar Birliği
B
Kutsal Birlik
C
Hansa Birliği
D
Union Birliği
E
Urtrecht Birliği
Soru 7

Fransa Kralı XIV. Louis ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Mutlakiyetçi bir yönetim anlayışı izlemiştir.
B
Parlamentoyu kuvvetlendirmiştir.
C
Güneş Kral olarak adlandırılmıştır.
D
Merkantilist bir ekonomi anlayışı sergilemiştir.
E
Kendini Katolikliğin koruyucusu olarak görmüştür.
Soru 8

Fransa’nın 1667'de patlak veren, ispanya ve Hollanda'ya karşı yürüttüğü savaşlara ________ adı verilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Dokuz Yıl Savaşları
B
İntikal Savaşları
C
Seksen Yıl Savaşları
D
Otuz Yıl Savaşları
E
Yedi Yıl Savaşları
Soru 9

Kraliçe Elizabeth dönemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kendisi Protestan olmasına rağmen Katoliklere yaşam hakkı tanımıştır.
B
Osmanlı imparatorluğuyla ilişkiler kurulmuştur.
C
Royal Exchange ve İngiliz Doğu Hindistan Kumpanyası kurulmuştur.
D
45 yıl süren dönemi başarılarla doludur.
E
İngiltere’de mutlak monarşi kendini hissettirmeye başlamıştır.
Soru 10

ingilizler'in, Amerika'daki ilk koloni bölgelerine ________ adı verilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
New England
B
James Fort
C
Elizabeth
D
Plymouth
E
Virginia
Soru 11

Vestfalya Antlaşmasından sonra 11 yıl daha savaşan ülkeler aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
İspanya - İngiltere
B
Fransa - İngiltere
C
İsveç - Danimarka
D
İspanya - Osmanlı
E
Fransa - ispanya
Soru 12

Tarihe “ilk Dünya Savaşı” olarak geçen savaşa ________ adı verilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Lehistan Veraset Savaşları
B
Yedi Yıl Savaşları
C
Avusturya Veraset Savaşları
D
Otuz Yıl Savaşları
E
Dokuz Yıl Savaşları
Soru 13

18 yüzyıl Avrupası’nda “diplomatik devrim” adı verilen süreci başlatan ve hızlandıran antlaşmalar aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Küçük Kaynarca - II. Viyana
B
Westminster - Paris
C
Birinci Versay - Hubertusburg
D
Westminster - Birinci Versay
E
II. Viyana - Augsburg
Soru 14

I. Rusya
II. İngiltere
III. Fransa
IV. Avusturya
Yukarıdakilerden hangileri İspanya Veraset Savaşları’na katılan devletlerdendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I, II ve III
E
II, III ve IV
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa’da 18. yüzyılın sonlarına doğru gelişen modern sanayileşmenin sonuçlarından biri değildir?

A
Yerleşim alanlarının yakınına kurulan sanayi bölgelerinin alt yapı sorunlarına yol açması
B
Loncaların sayılarının giderek artması
C
Kömürün daha ekonomik ve kolay şekilde yüzeye çıkarılması
D
Yeni oluşan sanayi bölgelerinde salgın hastalıkların yayılması
E
Sanayileşmeye rağmen nüfusun büyük kısmının kırsal alanda yaşaması
Soru 16

Kuzey Savaşları (1700-1721) İle Avrupa siyasi arenasında bir güç haline gelen ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fransa
B
Prusya
C
Rusya
D
İsveç
E
Avusturya
Soru 17

Poltova Savaşı'nda (1709) yenilen İsveç Kralı XII. Şarl'ın sığındığı devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
İngiltere
B
Rusya
C
Osmanlı
D
Avusturya
E
Danimarka
Soru 18

1775’te Fransa'nın birçok bölgesi tahıl fiyatlarındaki artışı protesto eden köylü isyanları sonucu harabeye döndü. Fransız köylüler depolardaki buğdaylara zorla el koydu, isyanlar ancak krallığın asiler üzerine 25 bin asker göndermesiyle bastırılabildi.
Buna göre, yukarıda bahsedilen isyanlara ne ad verilir?

A
Arsuf Savaşı
B
Şanlı Devrim
C
Güller Savaşı
D
Hasting Savaşı
E
Un Savaşı
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi İspanya Veraset Savaşları'nın sonuçlarından biri değildir?

A
Yeni bir Avrupa devletleri sistemi başlamıştır.
B
Savaş sonrası Fransa'da ciddi bir mali kriz baş göstermiştir.
C
Fransa'nın, ispanya tahtı üzerindeki hak iddiası kabul edilmiştir.
D
Avusturya, Avrupa'nın en büyük devleti haline gelmiştir.
E
Hollanda kazanan cephede yer almasına rağmen, ekonomik iflasın eşiğine gelmiştir.
Soru 20

1389 yılında Bosna, Sırp ve Bulgar krallarının Osmanlı’ya karşı ittifak kurarak yaptıkları savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A
I. Kosova Savaşı
B
II. Kosova Savaşı
C
Niğbolu Savaşı
D
Varna Savaşı
E
Çirmen Savaşı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x