Orta Çağ-Yeni Çağ Avrupa Tarihi 2018-2019 Yaz okulu Sınavı

Orta Çağ-Yeni Çağ Avrupa Tarihi 2018-2019 Yaz okulu Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Gotların doğu koluna ne ad verilir?

A
Vizigotlar
B
Ostrogotlar
C
Avarlar
D
Vandallar
E
Franklar
Soru 2

14 yüzyılda papalar ikamet etikleri Roma'yı terk ederek Fransa'daki Avignon şehrinde oturmaya başladılar. Bunun sonucunda papalar Fransızlardan seçilmeye başlandı. Papanın Roma'dan ayrılmasından rahatsızlık duyan italyanlar bu olaya ________ adını verdi.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Pompeii kaderi
B
Fransız ihaneti
C
Petra tutsaklığı
D
Kolezyum darbesi
E
Babil esareti
Soru 3

“Hunlar Avrupa’nın demografik yapısını büyük ölçüde değiştirmiştir.” diyen bir tarihçi aşağıdakilerden hangisini buna kanıt olarak gösterebilir?

A
Derebeylerin ortaya çıkmasını
B
Hunların Kavimler Göçü'nü başlatmasını
C
Hunların Macaristan sahasını ele geçirmesini
D
Roma imparatorluğu’nun ortadan kalkmasını
E
Kilisenin etki alanını genişletmesini
Soru 4

IV. Haçlı Seferi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Pierre l’Ermite önderliğinde yapılmıştır.
B
Kudüs’ün, Eyyübilerden geri alınması için düzenlenmiştir.
C
Friedrich Barbarossa, I. Richard ve Philippe Auguste’nin önderliğinde gerçekleştirilmiştir.
D
Bizans imparatorluğu parçalanmış, başkenti yağmalanmıştır.
E
IV. Haçlı Seferi tüm Haçlı ordusunun esir düşmesiyle sonuçlanmıştır.
Soru 5

Hümanizma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Matbaanın gelişimini ile yaygınlık kazanmıştır.
B
İtalya’da ortaya çıkmıştır.
C
Fikir babası Froben’dir.
D
Antik dünyanın tanınmasını sağlamıştır.
E
HollandalI Erasmus ünlü hümanistlerdendir.
Soru 6

Reformun, İngiltere’de özel bir şekil alarak yarı-Protestan ve yarı-Katolik özellikleri birleştirmek suretiyle dönüştüğü akım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Anglikanizm
B
Rönesans
C
Katolik reformu
D
Lutherclik
E
Kalvincilik
Soru 7

Papayı Katolik kilisesinde reform yapmaya zorlayan konsil aşağıdakilerden hangisidir?

A
Konstanz Konsili
B
Pisa Konsili
C
İznik Konsili
D
Siena Konsili
E
Basel Konsili
Soru 8

10. yüzyılda, günümüz Fransa’sında yer alan Burgonya bölgesinde başlayan dini reform hareketine ne ad verilir?

A
Sistersiyen hareketi
B
Fransisken hareketi
C
Dominiken hareketi
D
Lüteryen hareketi
E
Cluny hareketi
Soru 9

Lex Regia'nın kabulünün Danimarka için anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kral merkezli mutlak monarşiye geçilmesi
B
Tarihsel rakibi İsveç'in üstünlüğünün kabul edilmesi
C
Kalmar Birliğinden çekilmesi
D
Protestanlıktan Katolikliğe geçilmesi
E
Cumhuriyet rejimine geçilmesi
Soru 10

İngilizlerin Kuzey Amerika'daki ilk koloni bölgelerine ne ad verilir?

A
James Fort
B
Plymouth
C
New England
D
Virginia
E
Elizabeth
Soru 11

Fransa’nın, İspanya ve Hollanda'ya karşı 1667'de başlattığı savaşlara ne ad verilir?

A
Otuz Yıl Savaşları
B
Dokuz Yıl Savaşları
C
Seksen Yıl Savaşları
D
İntikal Savaşları
E
Yedi Yıl Savaşları
Soru 12

Dokuz Yıl Savaşları’nı sona erdiren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Utrecht Antlaşması
B
Savoy Barışı
C
Pirene Antlaşması
D
Vestfalya Antlaşması
E
Ryswick Barışı
Soru 13

Karşı Reform süreci ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Özellikle Cizvit tarikatı karşı reformun uygulanmasına karşı çıkmıştır.
B
Karşı Reform sürecinde ilk adımı Papa III. Paulus atmıştır.
C
“Katolik Reformu” olarak da adlandırılmıştır.
D
Trento Konsili’nde kilise dogmaları ve kilisenin yapması gereken reformlar ele alınmıştır.
E
Karşı Reform süreci, Avrupa ülkelerinde iç savaşlara neden olmuştur.
Soru 14

Avrupa devletlerinin büyük bir kısmının katıldığı Otuz Yıl Savaşları'nın (1618-1648) başlamasının ana nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kutsal Roma-Germen imparatorluğu’nun parçalanması
B
Fransa-ingiltere rekabeti
C
Katolik-Protestan mücadelesi
D
İspanya’nın İngiltere ile mücadelesi
E
İngiltere’nin Amerika siyaseti
Soru 15

Un Savaşı adı verilen isyan hangi ülkede meydana gelmiştir?

A
Prusya'da
B
Fransa'da
C
İngiltere'de
D
İspanya'da
E
Rusya'da
Soru 16

1748-1755 yılları arasında Avrupa’da barış ve diplomatik arayış döneminin yaşanmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
İngiltere ve Fransa’nın Avusturya Veraset Savaşları (1740-1748) yüzünden karşı karşıya gelmesi
B
1741’de çariçe ilan edilen Elizabeth’in saltanatı devrinde Rusya’nın devlet politikası olarak Alman etkisini kırmak istemesi
C
Avusturya Veraset Savaşları’ndan sonra İngiltere’nin ticarî etkisini artırmak istemesi
D
Fransa’nın kurmak istediği ittifakta Lehistan, İsveç, Prusya ve Osmanlı imparatorluğu’nun yer almasının planlanması
E
Avusturya Veraset Savaşları’nın Avrupa’da mali bir krize yol açması
Soru 17

İlk Dünya Savaşı olarak da adlandırılan Yedi Yıl Savaşları (1756-1763) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Prusya kazandığı zaferle Avrupa’nın en güçlü devleti olmuştur.
B
Savaş, Prusya’nın saldırısı ile başlamıştır.
C
Prusya’nın gayretlerine rağmen Osmanlı Devleti tarafsız kalmıştır.
D
Rusya’nın taht değişikliği nedeniyle savaştan çekilmesi savaşın sonucunu belirlemiştir.
E
Prusya’ya karşı Avusturya-Fransa-Rusya ittifakı kurulmuştur.
Soru 18

XVIII. yüzyılın ilk çeyreğinde İsveç’e karşı oluşturulan kuzey ittifakında yer alan devletler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Hollanda - Lehistan - Rusya
B
Prusya - Hollanda - Danimarka
C
Danimarka - Lehistan - Rusya
D
Fransa - Rusya - Lehistan
E
İngiltere - Danimarka - Rusya
Soru 19

Kazanan cephede olmasına rağmen, iflasın eşiğine gelerek İspanya Veraset Savaşlarından zararla ayrılan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Avusturya
B
Hollanda
C
İngiltere
D
Prusya
E
Fransa
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi İspanya Veraset Savaşları’nın sonuçlarından biridir?

A
Kutsal Roma-Cermen imparatoru I. Joseph’in varis bırakmadan ölmesi
B
İspanya üzerinde tek bir devletin hâkimiyet kurması
C
Fransız ihtilali’ne giden sürecin temellerini atması
D
İngiltere, Fransa ve Avusturya’nın savaştan büyük kârla ayrılması
E
Fransa’nın Avrupa’daki nüfuz alanını artırması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x