Ortaçağ Felsefesi 1 2015-2016 Final Sınavı

Ortaçağ Felsefesi 1 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Thomas Aquinas’a göre felsefedeki gerçek ilerleme aşağıdakilerden hangisiyle birlikte ortaya çıkmıştır?

A
Ruhun maddenin önüne geçirilmesiyle
B
Madde ile tözsel form arasındaki ayrımın farkına varılmasıyla
C
Tanrı varsayımının mutlak biçimde kanıtlanmasıyla
D
insanın sorumluluk sahibi bir ahlaki eyleyen olarak belirmesiyle
E
Antik Yunan düşüncesinden tam anlamıyla kopulmasıyla
Soru 2

Boethius’a göre aşağıdakilerden hangisi quadrivium kapsamında bulunan bilgi disiplinlerinden biri değildir?

A
Felsefe
B
Aritmetik
C
Geometri
D
Astronomi
E
Müzik
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Anselmus’un Ontolojik Tanrı Kanıtlamasını reddeden düşünürlerden biridir?

A
Immanuel Kant
B
Bonaventura
C
Rene Descartes
D
Fredrich Hegel
E
Wilhelm Leibniz
Soru 4

Tüm gerçekliğin bir ve ezeli-ebedi olan yetkin ve aşkın bir varlıktan zorunlulukla çıktığını öne süren metafizik öğretiye verilen adlardan biri değildir?

A
Südur
B
İII uminatio
C
Türüm
D
Proodos
E
Emanatio
Soru 5

(I) Thomas Aquinas’a göre soyutlama etkinliğinin gerçekleşebilmesi için, aklın, ayırdığı şeylerin birbirlerine bağlı bir varoluş sergilemediklerini anlaması zorunludur. (II) Eğer soyutlanması istenen form, bizzat kendi yapısı gereği bir tür maddeye gereksinim duyuyorsa ve ona dayanıyorsa o zaman soyutlama olanaksız hale gelir. (III) Sadece varoluşta birleşmiş olan nesneler soyutlanabilir. (IV) Soyutlama etkinliğinin, formun maddeden ve bütünün kısımdan soyutlanması şeklinde gerçekleştirilen iki türü vardır. (V) Soyutlama sonucunda ortaya çıkan kavramlar bilmenin aracı değil bilmenin nesnesidirler.
Yukarıda Thomas Aquinas’ın “soyutlama” etkinliği hakkında düşünceleri ile ilgili numaralandırılmış ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 6

Periphyseon adlı yapıtında insanı “Tanrı’nın zihninde ezeli ebedi bir şekilde biçimlenmiş belli bir zihinsel kavram” olarak tanımlayan filozof aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nicolaus Cusanus
B
Eriugena
C
Bonaventura
D
Francisco Suarez
E
İbn Rüşd
Soru 7

Rogerus Baco’nun tümel bir erdem olarak kabul edilmesi gerektiğini savunduğu bilgi disiplini aşağıdakilerden hangisidir?

A
Doğa Bilimleri
B
Matematik
C
Felsefe
D
ilahiyat
E
Ahlak
Soru 8

Bonaventura’ya göre madde ile zihinsel formun bir araya gelmesi aşağıdakilerden hangisini meydana getirir?

A
Birey
B
Ruh
C
Doğa
D
Canlı
E
Yaradılış
Soru 9

Boethius Dacus’un akılsal ilkeler bağlamında biçimlendirdiği yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Varlık
B
Bilim
C
Evren
D
ilahiyat
E
Din
Soru 10

Duns Scotus’a göre görme dediğimiz etkinliğin sezgisel bir özellik sergilemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
imgelem tarafından canlandırılan şeyleri de görebilmesi
B
Doğası itibariyle soyutlayıcı olması
C
Nesnesine şimdi ve burada (hic et nunc) ulaşabilmesi
D
Aktüel varoluş dünyasında bulunmayan şeylerle ilgili olması
E
Ruhun güçleri arasındaki formel ayrıma dayanması
Soru 11

Duns Scotus’a göre, doğal yasanın bilişsel ve ontolojik sınırlılıklarının üstesinden gelmek için Tanrı tarafından dikte edilen yasa aşağıdakilerden hangisidir?

A
Negatif yasa
B
Uzlaşımsal yasa
C
Akılsal yasa
D
Pozitif yasa
E
Doğal yasa
Soru 12

(I) Genel anlamda Aritotelesçi bilgi anlayışını kabul eder. (II) Tüm bilgilerimizin duyularımızdan kaynaklandığını savunur. (III) Duyularımız aracılığıyla elde ettiğimiz imgelerdeki maddi unsurlar etkin akıl tarafından soyutlanır. (IV) Fizik dünyadaki bireysel varoluşların tümü doğrudan doğruya akıl tarafından algılanır ve duyular tarafından kavranır. (V) Ona göre insanın en yüksek güçleri onun aklı ve iradesidir.
Yukarıdaki paragrafta Duns Scotus'un bilgi anlayışı ile ilgili numaralandırılmış ifadelerin hangisi yanlıştır?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 13

De Docta Ignorantia (Öğrenilmiş Cehalet) adlı eser aşağıdaki Ortaçağ düşünürlerinin hangisine aittir?

A
Guillelmus De Ockham
B
Francisco Suarez
C
Nicolaus Cusanus
D
Boethius Dacus
E
Sigerus De Brabant
Soru 14

Nicolaus Cusanus’un felsefesinde aşağıdaki kavramlardan hangisi Tanrı’ya karşılık gelecek şekilde kullanılmıştır?

A
Potentia ad Esse
B
imago Dei
C
Suppositio
D
Esse
E
Maksimus
Soru 15

(I) Nicolaus Cusanus'a göre insanın evrendeki yeri biriciktir. (II) insan melekler ile fizik dünya arasında yer almaktadır. (III) Cusanus'a göre insanın en önemli özelliği, aynı anda hem meddeyi, hem organik ve hayvani hayatı hem de akılsallığı kendinde barındırmasıdır. (IV) insan evrenin en yetkin bir şekilde yansımasıdır. (V) Aristotelesçi çelişmezlik ilkesini şiddetle savunarak evrendeki uyumu kanıtlamaya çalılşmıştır.
Yukarıdaki Nicolaus Cusanus'un savunduğu fikirler ile iligli numaralandırılmış ifadelerin hangisi yanlıştır?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 16

Ockhamlı William’a göre aşağıdakilerden hangisi, Tanrı’nın şeklen olumsuz ama anlamca olumlu sıfatlarından biridir?

A
Ölümsüzlük
B
Kanıtlanamazlık
C
irade
D
Yaratıcılık
E
Akıl
Soru 17

Öz-varoluş çatışmasını azaltmayı tercih edip, sorunu gerçeklikteki bir sorun olmak yerine daha çok biçimsel bir konu olarak görmeyi tercih eden filozoflara ne ad verilir?

A
Augustinusçular
B
Magnusçular
C
Scotusçular
D
Boethiusçular
E
Thomasçılar
Soru 18

Francisco Suarez’e göre Tanrı nasıl bir varlıktır?

A
Zorunsuz
B
Olumsal
C
Zorunlu
D
Uzlaşımsal
E
Gerçek
Soru 19

Francisco Suarez’e göre, mümkün varlığın aktüelleşmiş kısmı olan varlık aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zorunsuz
B
Zorunlu
C
Olumsal
D
Uzlaşımsal
E
Gerçek
Soru 20

Francisco Suarez’e göre insan eylemlerinin biricik ölçütü ve kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Doğa
B
Ruh
C
Akıl
D
irade
E
Yasa
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x