Ortaçağ Felsefesi 1 2016-2017 Final Sınavı

Ortaçağ Felsefesi 1 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Felsefe ve ilahiyat arasında ilk kez belirgin bir ayrım yapan, bu ayrımı daha önce dile getiren filozofların aksine bunu düşünce eylemine de taşıyan ve böylece felsefenin ilahiyatın hizmetçisi olduğu yönündeki altı yüz yıllık anlayışı düzelten Ortaçağ filozofu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rogerus Baco
B
Aleksandr Haliensis
C
Bonaventura
D
Nicolaus Cusanus
E
Albertus Magnus
Soru 2

Bonaventura’ya göre, evrendeki her bir yaratılmış ile Yaratan arasındaki benzerliği anlamak için kullanılan kaynak aşağıdakilerden hangisidir?

A
Madde
B
Akıl
C
ilahi söz
D
Işık
E
Duyular
Soru 3

Thomas Aquinas’ın “imgelem” anlayışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
imgelem bazen adeta bir akıl gibi iş görür.
B
imgelem aktüel durumdaki duyulardan türeyen bir tür harekettir.
C
imgelem, insanın, işaret ettiği nesnelere ilişkin tavrını belirlemesine yardım eder.
D
imgelem insanın bireysel varoluşlara ilişkin ön-bilgisini ortaya çıkarır.
E
imgelem doğrudan hareket ettirici değil, hareket alıcı bir yapıdadır.
Soru 4

Rogerus Baco’ya göre, dünya üzerinde bilinmesi gereken en temel bilim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Matematik
B
Optik
C
Gramer
D
Fizik
E
Kimya
Soru 5

Albertus Magnus’a göre ilahiyat kökenini nereden alır?

A
Kilise
B
Akıl
C
ilahi ilkeler
D
Vahiy
E
Evren
Soru 6

Augustinus’un varlık ve bilgi anlayışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Tanrı, hakikatin kendisidir.
B
insan aklı, kendi başına bırakıldığında hakikate ulaştıran bir etkinlik gerçekleştirir.
C
Önce iman etmek, sonra da iman edileni anlamak için çaba göstermek gerekir.
D
Aklı terbiye eden imandır ve imanın nesnesi de hakikattir.
E
Aklın birincil ödevi olan bilmek, inanmaktan sonra gelmelidir.
Soru 7

Duns Scotus’a göre insanın en yüksek güçleri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Akıl ve irade
B
Akıl ve duyular
C
Dokunma ve duyma
D
Hissetme ve bilme
E
Kavrama ve düşünme
Soru 8

Duns Scotus bilgi anlayışında genel olarak hangi filozofun görüşlerini benimser?

A
Aristoteles
B
Thomas Aquinas
C
Platon
D
Augustinus
E
Anselmus
Soru 9

Duns Scotus, duyulama, imgeleme, anlama gibi eylemler vasıtasıyla elde ettiğimiz bilgiye ne ad verir?

A
Kesin olmayan
B
Kesin
C
insani
D
Dolaylı
E
Doğrudan
Soru 10

Duns Scotus’a göre “Tanrı vardır” yargısı ne tür bir yargıdır?

A
A priori
B
Analitik
C
Uygun
D
Sentetik
E
Akı İsal
Soru 11

Sigerus’a göre ayaltı dünyadaki yaratılanların özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Olumsuz olmaları
B
Akledilebilir olmaları
C
Görülmez olmaları
D
Olumsal olmaları
E
Zorunlu olmaları
Soru 12

Tümellerin adlar veya terimlerle özdeş olduklarını savunan Ockham’a göre terimler üç farklı biçimde olabilirler.
Aşağıdakilerden hangisine bu biçimler bir arada verilmiştir?

A
Zihinsel / Sözlü / Yazılı
B
Soyut / Somut / Özsel
C
Düşünsel / Somut / Nitel
D
Algısal / Somut / Zihinsel
E
Özsel / Algısal / Sözlü
Soru 13

“Her kuğu beyazdır” önermesindeki “ kuğu” ve “beyaz” kelimeleri, doğal veya uzlaşımsal bir şekilde belli bir nesneyi işaret ettikleri için Ockham’ın bu tür kelimelere verdiği ad aşağıdakilerden hangisidir?

A
Suppositio terim
B
Suppositio materialis
C
Kategorematik terim
D
Niteliksel terim
E
Sünkategorematik terim
Soru 14

Ockham’a göre bileşik olmayan bilgi kendi içinde ikiye ayrılır. Aşağıdakilerden hangisinde bu bilgiler bir arada verilmiştir?

A
Soyutlayıcı / Somutlayıcı
B
Tike/Tümel
C
Sezgisel / Soyutlayıcı
D
Özsel / Yapısal
E
Nitel / Nicel
Soru 15

Francisco Suarez’e göre bütün insan eylemlerinin biricik ölçütü ve kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Neden
B
Akıl
C
irade
D
Onur
E
Zihin
Soru 16

Francisco Suarez’in Tanrı kanıtlamasındaki en belirleyici kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Amaçsallık
B
Nedensellik
C
ilkesellik
D
Etkisellik
E
Üretilmişlik
Soru 17

Francisco Suarez’e göre, insandaki doğru akıl ile aşağıdakilerden hangisi aynı anlamdadır?

A
ilahi yasa
B
Doğal yasa
C
Ortak yasa
D
Gerçek yasa
E
Uzlaşımsal yasa
Soru 18

Francisco Suarez’in varlık terimi ile anladığı durum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cisimlerin gerçek yapısı
B
Cismin zorunlu görünüşü
C
Nesnenin uzlaşımsal durumu
D
Varlığın olumsal yanı
E
Şeylerin aktüel varoluşu
Soru 19

Thomas Aquinas’a göre insanın eylemlerinin ölçüsü ve kuralı olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Neden
B
ilke
C
Yasa
D
Zorunluluk
E
Amaç
Soru 20

Thomas Aquinas’ın Tanrı kanıtlama süreci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nedenden sonuca ilerleyen
B
Etkiden nedene ilerleyen
C
Nedenden etkiye ilerleyen
D
Amaçtan ilkeye ilerleyen
E
ilkeden nedene ilerleyen
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x