Ortaçağ Felsefesi 1 2016-2017 Vize Sınavı

Ortaçağ Felsefesi 1 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Felsefe tarihinde “quadrivium”u düşünme pratiğine sokan isim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Thomas Aquinas
B
lonnes Scotus
C
Albertus Magnus
D
Rogerus Baco
E
Boethius
Soru 2

Augustinus’un memoria kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sadece insanda bulunan bir özelliktir.
B
Aklın Tanrıyla karşı karşıya kaldığı bir içsel mekândır.
C
Duyusal algı nesnelerinin imgelerinin toplandığı yerdir.
D
insanın geçmişi ile derinden ve etkili bir ilgisi olduğu için hafıza diye çevrilir.
E
Aklın nesnesiyle karşı karşıya geldiği yerdir.
Soru 3

Aşağıdaki ifadelerden hangisi Plotinos’un, Enneades adlı eserinde öne sürdüğü tezlerden biri değildir?

A
Bazı formlar ölümsüz karakterdedir.
B
Gerçekliğin maddi olan bir en yüksek formu vardır.
C
Bilmenin tecrübi formlarından çok zihinsel görüyü tercih etmek gerekir.
D
Görülebilir veya duyulanabilir olan şeylerden daha yüksek bir gerçeklik seviyesi bulunmaktadır.
E
Evren, özü gereği iyidir.
Soru 4

Augustinus’un Tanrı ile karşı karşıya kalınan yer olarak belirlediği, aynı zamanda Tanrı’nın yüceliğinin övülmesi için de bir zemin karakter olan mekan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Polymnia
B
Memoria
C
Euterpe
D
Metempsykhosis
E
Thalia
Soru 5

Augustinus’un hakikat anlayışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Tanrı hakikattir.
B
Hakikat imanın nesnesidir.
C
insan inanmak için hakikati bilmek zorundadır.
D
Hakikat insan aklında ortaya çıkar.
E
Akıl kendi başına hakikate ulaşmakta yetersiz kalır.
Soru 6

Augustinus’a göre aşağıdakilerden hangisi doğuştan beraberimizde getirdiğimiz şeyler arasında değildir?

A
Ölümsüz ruh
B
Bilinç
C
Ahlak yasası
D
Mutluluk
E
Seçme iradesi
Soru 7

Abelardus’un tümel anlayışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Aklın oluşturduğu iki tip kavrayış vardır.
B
Temel olarak her şey tikeldir.
C
Doğada, ilki duyular, İkincisi de anlama gücü diyebileceğimiz, soyutlama yapan yeti olarak ikili bir ayrımdan söz edebiliriz.
D
Tümeller, kavramlar olarak sadece zihnimizde bulunmaktadırlar.
E
Tek bir tümel tarafından imlenen bireysellerin tümü ortadan kalksa dahi tümel tümellik olarak karakterini kaybetmez.
Soru 8

Abelardus’a göre bir elmanın yuvarlaklık, yumuşaklık, lezzet gibi özelliklerini görmezden gelip sadece kırmızılık özelliği üzerine odaklanan biri aşağıdaki zihinsel etkinliklerden hangisini gerçekleştirmiş olur?

A
Analiz
B
Ayrımsama
C
Algılama
D
Soyutlama
E
Sentezleme
Soru 9

Hayatı hakkındaki en kapsamlı bilgiyi onunla 1079 yılında tanışan Rahip Eadmer adlı bir tarihçinin kaleme aldığı eserden elde ettiğimiz, İtalya’nın kuzeyindeki Aosta’da 1033 yılında Roma asilzadesi bir ailenin çocuğu olarak doğan Bec Manastırı’nın baş rahipliğini de yapan 1494’te aziz ilan edilen ortaçağ düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Thomas Aquinas
B
Abelardus
C
Anselmus
D
Albertus Magnus
E
Guillelmus
Soru 10

“İnsan kanatlı at, tek boynuz gibi pek çok gerçek dışı şey hakkında düşünebilir. Fakat bunların hiçbiri, düşüncede var oldukları için gerçeklikte de var olmayı başaramazlar.” Gaunilon’un bu sözleri aşağıdakilerden hangisine bir itiraz olarak dile getirilmiştir?

A
Türüm teorisi
B
Ontolojik Tanrı kanıtlaması
C
Tanrı’nın varlığı
D
Kozmolojik Tanrı kanıtlaması
E
Teslis Öğretisi
Soru 11

Eriugena’ya göre Tanrı-dünya ilişkisi, en temelde, aşağıdakilerden hangisine karşılık gelir?

A
Birlik-çokluk ilişkisi
B
Sevap-günah ilişkisi
C
Ruh-beden ilişkisi
D
Doğa-insan ilişkisi
E
Varlık-yokluk ilişkisi
Soru 12

Eriugena’nın Periphyseon isimli eserinde aşağıdakilerden hangisi Tanrı’nın özünün, insanın en üstün özellikleriyle bile kavranamavacak yapıda olmasının sebeplerinden biri olarak gösterilir?

A
Tanrı’nın zamanda başlangıçsız olması
B
Tanrı’nın töz olması
C
Tanrı’nın özü itibariyle maddi bir yapı olması
D
Tanrı’nın yapısında madde ve ruhun kompleks biçimde iç içe olması
E
Tanrı’nın doğanın bir parçası olması
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Eriugena’nm Periphyseon başlıklı eserinde yaptığı doğa ayrımlarından biri değildir?

A
Yaratan ve yaratılmayan doğa
B
Ne yaratan ne de yaratılan doğa
C
Yaratılan veya yaratılmayan doğa
D
Yaratılan ve yaratmayan doğa
E
Yaratılan ve aynı zamanda yaratan doğa
Soru 14

Eriugena’ya göre Greklerin sıklıkla ousia (öz) anlamına gelecek şekilde kullandıkları kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Essentia
B
Füsis
C
Anaitios
D
Psykhe
E
Logos
Soru 15

Tanrı’nın yarattıklarından ve onların niteliklerinden yola çıkılarak anlaşılabileceğini savunan ve böylece yaratılandan yaratana doğru bir nitelik aktarımına dayanan disiplin aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pozitif ilahiyat
B
Doğal ilahiyat
C
Olumsuz ilahiyat
D
Negatif ilahiyat
E
Vahiy esaslı ilahiyat
Soru 16

Eriugena’nın imago dei olarak andığı şey aşağıdakilerden hangisine karşılık gelir?

A
Doğa Düzeni
B
insan bedeni
C
insan Ruhu
D
Tanrı
E
Yasa
Soru 17

Thomas Aquinas’ın varlık anlayışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Yaratılmış olanların varoluşları ile özleri özdeştir.
B
insan kısmen maddi, kısmen de ruhsal bir varoluşa sahiptir.
C
Tanrı’da potansiyel herhangi bir unsur bulunmadığından Tanrı fizik harekete tabi değildir.
D
Yaratılmış olan her varlık sınırlı ve belirlenmiştir.
E
Birbirinden farklı varoluşlar olduğu gibi birbirinden farklı pek çok form da vardır.
Soru 18

Thomas Aquinas bileşik varoluş (compositum) ifadesini aşağıdakilerden hangisine karşılık gelecek şekilde kullanmıştır?

A
Tanrı
B
Ruh
C
Akıl
D
insan
E
irade
Soru 19

Thomas Aquinas’ın pay alma (participio) anlayışı hakkında verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Pay almanın olduğu yerde, tamamlanmış ve kendisine benzeyenlerin nedeni olacak güçte bir varlık kabul etmek zorunludur.
B
Pay alma idea ile fizik nesne arasındaki ilgiyi kurar.
C
Pay alma yoluyla var olan her şey, aynı zamanda bir nedene bağlı olarak varlığa gelmiş demektir.
D
Pay alma edimi başlangıç itibariyle ilke’nin kendi dışına akması anlamına gelir.
E
Pay alma, evreni zorunlu-zorunsuz varlık diye ikiye bölen öğretileri geçersiz kılıp tüm varlıkları zorunlu hale getirir.
Soru 20

Thomas Aquinas’ın Tanrı’yı kanıtlarken izlediği beş yoldan birincisi Tanrı’yı kanıtlarken ağırlıklı olarak aşağıdaki kavramlardan hangisinden yararlanmaktadır?

A
Özgürlük
B
Ruh
C
Ereksellik
D
Zorunluluk
E
Hareket
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x