Ortaçağ Felsefesi 1 2018-2019 Final Sınavı

Ortaçağ Felsefesi 1 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki ifadelerden hangisi Plotinos’un, Enneades adlı eserinde öne sürdüğü tezlerden biri değildir?

A
Gerçekliğin maddi olan bir en yüksek formu vardır.
B
Görülebilir veya duyulanabilir olan şeylerden daha yüksek bir gerçeklik seviyesi bulunmaktadır.
C
Bilmenin tecrübi formlarından çok zihinsel görüyü tercih etmek gerekir.
D
Bazı formlar ölümsüz karakterdedir.
E
Evren, özü gereği iyidir.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Anselmus’un Ontolojik Tanrı Kanıtlamasını reddeden düşünürlerden biridir?

A
Rene Descartes
B
Bonaventura
C
Immanuel Kant
D
Wİlhelm Leibniz
E
Fredrich Hegel
Soru 3

Boethius’un Aristoteles’in birincil ousia kavramına karşılık gelecek şekilde kullandığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Substantia
B
Essentia
C
Logos
D
Füsis
E
Natura
Soru 4

Periphyseon adlı yapıtında insanı “Tanrı’nın zihninde ezeli ebedi bir şekilde biçimlenmiş belli bir zihinsel kavram” olarak tanımlayan filozof aşağıdakilerden hangisidir?

A
Francisco Suarez
B
Eriugena
C
Nicolaus Cusanus
D
Bonaventura
E
ibn Rüşd
Soru 5

Thomas Aquinas’ın “imgelem” anlayışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
imgelem, insanın, işaret ettiği nesnelere ilişkin tavrını belirlemesine yardım eder.
B
imgelem bazen adeta bir akıl gibi iş görür.
C
imgelem doğrudan hareket ettirici değil, hareket alıcı bir yapıdadır.
D
imgelem insanın bireysel varoluşlara ilişkin ön-bilgisini ortaya çıkarır.
E
imgelem aktüel durumdaki duyulardan türeyen bir tür harekettir.
Soru 6

Felsefe ve ilahiyat arasında ilk kez belirgin bir ayrım yapan, bu ayrımı daha önce dile getiren filozofların aksine bunu düşünce eylemine de taşıyan ve böylece felsefenin ilahiyatın hizmetçisi olduğu yönündeki altı yüz yıllık anlayışı düzelten Ortaçağ filozofu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nicolaus Cusanus
B
Bonaventura
C
Aleksandr Haliensis
D
Rogerus Baco
E
Albertus Magnus
Soru 7

Albertus Magnus’a göre ilahiyat kökenini nereden alır?

A
Vahiy
B
Evren
C
Kilise
D
ilahi ilkeler
E
Akıl
Soru 8

Bonaventura’ya göre, evrendeki her bir yaratılmış ile Yaratan arasındaki benzerliği anlamak için kullanılan kaynak aşağıdakilerden hangisidir?

A
ilahi söz
B
Akıl
C
Duyular
D
Madde
E
Işık
Soru 9

Duns Scotus, duyulama, imgeleme, anlama gibi eylemler vasıtasıyla elde ettiğimiz bilgiye ne ad verir?

A
Kesin olmayan
B
Dolaylı
C
Kesin
D
Doğrudan
E
insani
Soru 10

Duns Scotus’a göre, doğal yasanın bilişsel ve ontolojik sınırlılıklarının üstesinden gelmek için Tanrı tarafından dikte edilen yasa aşağıdakilerden hangisidir?

A
Negatif yasa
B
Akı İsal yasa
C
Pozitif yasa
D
Uzlaşımsal yasa
E
Doğal yasa
Soru 11

Duns Scotus bilgi anlayışında genel olarak hangi filozofun görüşlerini benimser?

A
Platon
B
Aristoteles
C
Augustinus
D
Anselmus
E
Thomas Aquinas
Soru 12

Branbant’ın, felsefenin konusu olarak belirlediği yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Varlık olarak varlık
B
Tikeller
C
Düşünülür olanlar
D
Varolanlar
E
Görülür olanlar
Soru 13

Ockham’a göre bileşik olmayan bilgi kendi içinde ikiye ayrılır. Aşağıdakilerden hangisinde bu bilgiler bir arada verilmiştir?

A
Tike/Tümel
B
Sezgisel / Soyutlayıcı
C
Soyutlayıcı / Somutlayıcı
D
Nitel / Nicel
E
Özsel / Yapısal
Soru 14

Nicolaus Cusanus’un felsefesinde aşağıdaki kavramlardan hangisi Tanrı’ya karşılık gelecek şekilde kullanılmıştır?

A
Esse
B
Maksimus
C
Potentia ad Esse
D
imago Dei
E
Suppositio
Soru 15

De Docta Ignorantia (Öğrenilmiş Cehalet) adlı eser aşağıdaki Ortaçağ düşünürlerinin hangisine aittir?

A
Sigerus De Brabant
B
Francisco Suarez
C
Guillelmus De Ockham
D
Nicolaus Cusanus
E
Boethius Dacus
Soru 16

“Her kuğu beyazdır” önermesindeki “ kuğu” ve “beyaz” kelimeleri, doğal veya uzlaşımsal bir şekilde belli bir nesneyi işaret ettikleri için Ockham’ın bu tür kelimelere verdiği ad aşağıdakilerden hangisidir?

A
Suppositio materialis
B
Suppositio terim
C
Niteliksel terim
D
Sünkategorematik terim
E
Kategorematik terim nasıl bir
Soru 17

Francisco Suarez’e göre Tanrı varlıktır?

A
Zorunsuz
B
Olumsal
C
Uzlaşımsal
D
Zorunlu
E
Gerçek
Soru 18

Francisco Suarez’in Tanrı kanıtlamasındaki en belirleyici kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Amaçsallık
B
Nedensellik
C
ilkesellik
D
Etkisellik
E
Üretilmişlik
Soru 19

Thomas Aquinas’a göre insanın eylemlerinin ölçüsü ve kuralı olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zorunluluk
B
Amaç
C
Neden
D
Yasa
E
ilke
Soru 20

Thomas Aquinas’ın Tanrı kanıtlama süreci aşağıdakilerden hangisidir?

A
ilkeden nedene ilerleyen
B
Amaçtan ilkeye ilerleyen
C
Nedenden sonuca ilerleyen
D
Etkiden nedene ilerleyen
E
Nedenden etkiye ilerleyen
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,67. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x