Ortaçağ Felsefesi 2 2016-2017 Vize Sınavı

Ortaçağ Felsefesi 2 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki ekol ve temsilcileri ile ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A
işrakıyye - Şihabüddin Sühreverdi
B
Dehriyye - İbnü'r-Ravendi
C
Meşşaiyye - ibn Sina
D
Eşariyye - ibn Rüşd
E
Tabiiyye - Ebu Bekir Zekeriyya Razi
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi kelam açısından güvenilir değildir?

A
Büyük bir İslam alimine ilham yoluyla malum olan bilgi
B
Birçok güvenilir hadisçinin peygamberin belli bir düşüncesine yönelik aktarımları
C
Peygamberin vahiy yoluyla getirdiği yargılar
D
Doğru akıl yürütmeler yoluyla edinilen sonuçlar
E
Sağlıklı işleyen duyular yoluyla edinilmiş bilgiler
Soru 3

İslam düşüncesinde “çoğunluğun nezdinde iyi ve güzel olan bir şeyin kendisinin de iyi ve güzel olarak görülmesi” aşağıdakilerden hangisinin iyiliğin kaynaklarından biri olarak kabul edildiğini gösterir?

A
Kıyas
B
Hadis
C
Sünnet
D
Kitap
E
icmâ
Soru 4

İman ile ameli ayrı gören ve büyük günah işleyen birinin imanlı olduğu sürece dinden çıkmış olmayacağını savunan biri aşağıdaki kelam ekollerinden hangisine yakın durmuş olur?

A
Mutezile
B
Cebriyye
C
Mürcie
D
Haricilik
E
Eşarilik
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi bütün Meşşai düşünürlerin üzerinde uzlaştıkları bir düşüncedir?

A
Evrenin Tanrı’dan taşmış olduğu düşüncesi
B
Rasyonalizmin evreni anlamakta yetersiz kalacağı düşüncesi
C
Tanrı’nın evreni yoktan yarattığı düşüncesi
D
Felsefe ile dinin uzlaştırılabileceği düşüncesi
E
Evrenin, Tanrı tarafından her an sürekli yaratılmakta olduğu düşüncesi
Soru 6

Kindi’nin “birlik” anlayışıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Doğada birliksiz çokluk, çokluksuz birlik mümkündür.
B
Bir ile nitelenen tüm kategorilerdeki ve tümellerdeki birlik özsel değil, ilinekseldir.
C
Bir şey bir ve birliktir dediğimizde, o şeyin kendisini oluşturan unsurlardan bağımsız olarak mutlak anlamda birlik olduğunu söylemiş oluruz.
D
Tanrı bile en yüksek anlamda bir “çoklukta birlik” durumudur.
E
insanın mutlak birliği kavrayıp gerçekleştirmesi mümkündür.
Soru 7

Kindî’nin kozmik varlığa ilişkin olarak yaptığı temel ayırımı aşağıdakilerden hangisi ifade eder?

A
değişen - değişmeyen
B
değişen - dönüşen
C
var olan - var olmayan
D
insan - cansız
E
oluşan - bozulan
Soru 8

Kindi'nin Bağdat'ta kurarak telif ve tercüme eserleri topladığı kütüphane aşağıdakilerden hangisidir?

A
Beytülkütüb
B
Darülhikme
C
Beytülhikme
D
Kindi Kütüphanesi
E
Bağdat Kütüphanesi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Kindi'nin eserlerinden biri değildir?

A
Nefis Üzerine Kısa Birkaç Söz
B
Oluş ve Bozuluş Üzerine
C
Tarifler Üzerine
D
Üzüntüyü Yenmenin Çareleri
E
ilk Felsefe Üzerine
Soru 10

Kindi’ye göre ilk ve en küçük sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Üç
B
iki
C
Sonsuz
D
Sıfır
E
Bir
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Razi'nin eserlerinden biri değildir?

A
et - Tıbbü'r-ruhani
B
el - Havi
C
Kitabü't - tecarib
D
et - Tıbbü'l - Mansuri
E
eş - Şifa
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Râzî’nin ezeli saydığı beş ilkeden biri değildir?

A
Suret
B
Hala
C
Heyula
D
Nefis
E
Dehr
Soru 13

Aristoteles’in evren anlayışında da önemli bir yeri olan ilk madde (heyula) Razi’nin evren sisteminde aşağıdakilerden hangisine karşılık gelir?

A
Külli nefis
B
Hiçbir formu olmayan salt imkan
C
Hacimli ve düzensiz parçacıklar
D
Cisimsiz cevher
E
Tanrısal inayet
Soru 14

Razi’nin ahlak anlayışını akıl, irade ve tutku kavramları etrafında şekillendirmiş olması aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olarak kabul edilebilir?

A
Ahlaklı olma ile bilge olmayı ayırmış olması
B
Ahlakı bedensel etkinliklere indirgemiş olması
C
Ahlakını psikoloji üzerine kurmuş olması
D
Ahlaklı olmayı bilimsel yetkinlikle özdeşleştirmiş olması
E
Ahlak anlayışında aşırılığa kaçmış olması
Soru 15

Razi’ye göre küp biçimindeki bütün nesneler ortadan kalksa bile zihnimizde bir küp kavramının varlığını koruyor olması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir?

A
Felek
B
Sermed
C
Hâlâ
D
Dehr
E
Müdded
Soru 16

Farabi’ye göre yok sayılması mantık açısından herhangi bir çıkmaza yol açmayan varlığa ne denir?

A
Zorunsuz varlık
B
Zorunlu varlık
C
Olumsuz varlık
D
Pozitif varlık
E
Devingen varlık
Soru 17

Farabi'ye göre ay-altı alemdeki varlıkları ay-üstü alemdekilerden ayıran aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cisim
B
Madde
C
Nefis
D
Suret
E
ilk madde
Soru 18

Farabi’ye göre gramerin dil ile olan ilişkisi mantığın aşağıdakilerden hangisiyle olan ilişkisine benzer?

A
Nesne
B
Çıkarım
C
Argüman
D
Kavram
E
Akıl
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Fârâbi'nin beş sanaf'ından biri değildir?

A
Hitabet
B
Cedel
C
Safsata
D
Musiki
E
Şiir
Soru 20

Farabi’nin evren sisteminde gök kürelerinin (felek) meydana gelmesinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dört temel öğenin tanrısal bir mükemmellikle birleşip dağılmaları
B
Tanrı’dan taşan akılların sırasıyla kendi kendilerini bilmeleri
C
Tanrı’nın meleklerinin yaratıcı etkinliği
D
Aklın yüce yaratıcının hikmetini kavraması
E
Tanrı’nın doğrudan yaratıcı etkinliği
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x