Ortaçağ Felsefesi 2 2018-2019 Vize Sınavı

Ortaçağ Felsefesi 2 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kindi’nin felsefi sisteminde tümel kavramlar aşağıdakilerden hangisine karşılık gelirler?

A
Cisimli cevher
B
Cisimsiz cevher
C
Araz
D
Nefis
E
Heyula
Soru 2

Kindî aşağıdakilerden hangisini “varlığın hakikatini kavrayan basit (yalın) cevher” olarak tanımlar?

A
Suret
B
Akıl
C
iman
D
Bilgi
E
Duyu algısı
Soru 3

İnsanın eylemlerinin imanının bir parçası olduğunu, bu yüzden büyük günah işleyen bir insanın imanını yitirip dinden çıkmış olacağını söyleyen kelam okulu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mürcie
B
Haricilik
C
Mutezile
D
Dehriyye
E
Mütekaddimin
Soru 4

Allah’ın mutlak ilim, irade ve yaratıcı kudretiyle çizdiği kader planı karşısında insanın hiçbir irade ve gücünün olamayacağını ileri süren felsefe ekolüne ne ad verilir?

A
Mu’tezile
B
Eş’ariyye
C
Cebriyye
D
Mürcie
E
Âbid
Soru 5

Alemin ezeli olduğunu, dolayısıyla bir yaratıcının bulunmadığını ileri süren felsefe ekolü aşağıdakilerden hangisidir?

A
işrâkiyye
B
Meşşaiyye
C
ihvân-ı Safa
D
Dehriyye
E
Tabîiyye
Soru 6

Geçmişi, ilgi alanına giren problemler bakımından sahabeler devrine kadar geri götürülebilirse de konusu, amacı ve yöntemi belli bağımsız bir disiplin haline gelmesi, yüz elli yıllık bir sürecin sonunda Abbasi Halifesi Harûnürreşîd (786-809) zamanında gerçekleşen düşünce hareketi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fıkıh
B
Kelam
C
Kıraat
D
Mantık
E
Tefsir
Soru 7

Kindi’ye göre ilk ve en küçük sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sıfır
B
Sonsuz
C
Üç
D
iki
E
Bir
Soru 8

Kindi’ye göre güç halindeki heyulanın surete bölünmesi sonucunda aşağıdakilerden hangisi oluşur?

A
Ruh
B
Terbiye
C
Ahlak
D
Nefis
E
Madde
Soru 9

Kindi’ye göre feleğin oluş ve bozuluş kanununa tabi olmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ebedi olup ezeli olmaması
B
Tek maddeden meydana gelmiş olması
C
Saydam olması
D
Yoktan yaratılmamış olması
E
Zıddının olmaması
Soru 10

XII. yüzyılın sonlarına doğur Şehabettin Sühreverdî tarafından kurulan mantıki kanıtlama ve akıl yürütmenin gerçek bilgiye ulaştıramayacağı, hakikatin ancak mistik tecrübe yöntemiyle bilineceğinin ileri sürüldüğü felsefe akımına ne ad verilir?

A
Kelam
B
Cebriyye
C
Kaderiyye
D
Meşşâiyye
E
işrâkiyye
Soru 11

Razi’nin varlık ve yaradılış anlayışına göre alemin yaratılmasında rol oynayan aşağıdaki ilkelerden hangisi hem ezeli hem de pasif bir özellik taşır?

A
Dehr
B
Hâlâ
C
Heyula
D
Külli nefis
E
Cüzi nefis
Soru 12

Razi’nin felsefi sisteminde “hacim” aşağıdakilerden hangisine karşılık gelir?

A
Sermed
B
Zaman
C
Dehr
D
izafi mekân
E
Mutlak zaman
Soru 13

Aristoteles’in evren anlayışında da önemli bir yeri olan ilk madde (heyula) Razi’nin evren sisteminde aşağıdakilerden hangisine karşılık gelir?

A
Tanrısal inayet
B
Külli nefis
C
Hiçbir formu olmayan salt imkan
D
Cisimsiz cevher
E
Hacimli ve düzensiz parçacıklar
Soru 14

Râzî’nin temsil ettiği felsefe ekolü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Akılcılık
B
Maddecilik
C
Tabiatçılık
D
Kadercilik
E
Kelamcılık
Soru 15

Farabi’nin psikolojik akıllar kuramının temelini oluşturan etkin akıl-edilgin akıl ayrımı özünde aşağıdaki ayrımlardan hangisine dayanır?

A
Güç-fiil ayrımı
B
insan-hayvan ayrımı
C
Ruh-madde ayrımı
D
Özne-nesne ayrımı
E
Tanrı-evren ayrımı
Soru 16

Farabi’ye göre yok sayılması mantık açısından herhangi bir çıkmaza yol açmayan varlığa ne denir?

A
Olumsuz varlık
B
Zorunlu varlık
C
Devingen varlık
D
Zorunsuz varlık
E
Pozitif varlık
Soru 17

Farabi’nin evren sisteminde gök kürelerinin (felek) meydana gelmesinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tanrı’dan taşan akılların sırasıyla kendi kendilerini bilmeleri
B
Tanrı’nın doğrudan yaratıcı etkinliği
C
Dört temel öğenin tanrısal bir mükemmellikle birleşip dağılmaları
D
Aklın yüce yaratıcının hikmetini kavraması
E
Tanrı’nın meleklerinin yaratıcı etkinliği
Soru 18

Farabi'ye göre ay-altı alemdeki varlıkları ay-üstü alemdekilerden ayıran aşağıdakilerden hangisidir?

A
ilk madde
B
Madde
C
Suret
D
Cisim
E
Nefis
Soru 19

Fârâbî’nin ilimleri tasnifinde dil ilmi ve buna bağlı olarak dil, kelime bilgisi, cümle bilgisi gibi alanlar aşağıdakilerin hangisine dahildir?

A
Birinci Fasıl
B
ikinci Fasıl
C
Üçüncü Fasıl
D
Dördüncü Fasıl
E
Beşinci Fasıl
Soru 20

Farabi’nin evrenin meydana geliş sürecine ilişkin anlattıklarından yola çıkıldığında onun evrenin meydana gelişini aşağıdakilerden hangisiyle açıkladığı söylenebilir?

A
Yoktan yaratma
B
Mutlak oluş
C
Taşma
D
Sürekli oluş
E
Sürekli yaratma
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x