Örtü Altı üretim Sistemleri 2017-2018 Final Sınavı

Örtü Altı üretim Sistemleri 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir maddenin sıcaklığını değiştirmeden durum değişimine neden olan ısıya ne ad verilir?

A
Kondüksiyon
B
Duyulur ısı
C
Konveksiyon
D
Polarite
E
Gizli ısı
Soru 2

I. Bitkinin yaşı
II. Bitki çeşidi
III. Sera içi atmosferik koşullar
IV. Sera taban alanı büyüklüğü
Yukarıdakilerden hangileri seralarda bitki su tüketimini etkiler?

A
I ve II
B
I, II ve III
C
I, II ve IV
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 3

Seralarda kar yükünün etkisinin önlenebilmesi için sera içi sıcaklığın en az kaç °C olması gerekir?

A
12
B
15
C
19
D
22
E
32
Soru 4

__________ tarımda kullanılmaya başlanması, örtüaltı tarımı açısından dönüm noktası olmuş ve üretim ılıman (Akdeniz) iklimin hüküm sürdüğü bölgelere de kaymıştır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Bilgisayar teknolojilerinin
B
Traktörün
C
Gölge evlerinin
D
Camın
E
Plastiğin
Soru 5

Üç yollu karışım vanasının serada kullanıldığı sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Havalandırma sistemi
B
Soğutma sistemi
C
Isıtma sistemi
D
Gübreleme sistemi
E
Gölgeleme sistemi
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi sensör karakteristiklerinden biridir?

A
Kalibrasyon
B
Hassasiyet
C
Dijital sinyal
D
Analog sinyal
E
Giriş sinyali
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi modern seralarda otomasyonun başarılı olması için gerekli temel faktörlerden biridir?

A
Hava akışı
B
Üretim akışı
C
Bilgi akışı
D
Su akışı
E
Gübre akışı
Soru 8

Rölenin kullanımıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Sıvı akışı kontrolünde kullanılır.
B
Karbondioksit akışının kontrolünde kullanılır.
C
Hava akışının kontrolünde kullanılır.
D
Düşük güçteki elektriksel kontrolde kullanılır.
E
Yüksek seviyeli gerilim ve akımın kontrolünde kullanılır.
Soru 9

Elektronik ölçme teknikleri ile igili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Gerilimi ölçmek için voltmetre kullanılır.
B
Bir iletkene gerilim uygulandığında elektronlar pozitiften negatife doğru hareket eder.
C
Bir iletkene gerilim uygulandığında elektrik akımının yönü pozitif yüklü uçtan negatif yüklü uca doğrudur.
D
Elektik akımı bir elektrik devresinde bir saniyede akan elektrik yükü miktarı olarak tanımlanır.
E
Akımı ölçmek için ampermetre kullanılır.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi soğuk iklim kuşağı ülkelerinde seracılığın gelişimindeki önemli faktörlerden biri değildir?

A
Venlo tipi cam seralar
B
Karbon dioksit gübrelemesi
C
Enerji tasarruf önlemleri
D
Plastiğin örtü materyali olarak kullanımı
E
Bilgisayarlı iklim kontrolü
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi entegre hastalık ve zararlı yönetiminde alınabilecek kültürel önlemlerden biri değildir?

A
Kimyasal kontrol
B
Rotasyon
C
Buharla dezenfeksiyon
D
Solarizasyon
E
Biyolojik kontrol
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi sera topraklarında tuzluluk sorununun ortaya çıkma nedenlerinden biri değildir?

A
Drenaj sisteminin yetersizliği
B
Malçlama
C
Yoğun gübre kullanımı
D
Toprak yüzeyinden buharlaşma
E
Sera topraklarının yağışlarla yıkanamaması
Soru 13

Laboratuvar çalışmaları dışında ilk topraksız bitki yetiştiriciliğini gerçekleştiren araştırıcının bu tekniğe verdiği isim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Organik
B
Aquaponik
C
Zeoponik
D
Hidroponik
E
Higrofilik
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi erkenci çilek çeşitlerinin alçak veya yüksek plastik tünellerde yetiştirilmesinin esas amacıdır?

A
Çilekleri daha erken olgunlaştırmak
B
Sulamadan tasarruf sağlamak
C
Çilekleri sıcaktan korumak
D
Çilekleri ışıktan korumak
E
Çilekleri az gelişmeye teşvik etmek
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de ticari topraksız tarım işletmelerinde kullanılan ortamlardan biridir?

A
Kum
B
Vermikülit
C
Talaş
D
Kayayünü
E
Çakıl
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi örtüaltı meyve yetiştiriciliğinde bazı ağaçların soğuklama gereksinimlerini karşılayabilmeleri için alınması gereken önlemlerden biri değildir?

A
Ağaçların azotlu gübrelerle gübrelenmesi
B
Plastik ya da cam seraların kışın örtülerinin açık bırakılması
C
Buharlaştırarak serinletme yapılması
D
Hidrojen siyanamid ve potasyum nitrat gibi maddelerin ağaçlara püskürtülmesi
E
Yaprakların sıyrılması
Soru 17

Aeroponik yöntemle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Bitki kökleri besin çözeltisinin içinde gelişir.
B
Besin çözeltisi bitki kökleri boyunca akar.
C
Besin çözeltisinin derinliği yaklaşık 15 cm’dir.
D
Işık geçirgen kaplarda uygulanır.
E
Besin çözeltisi bitki köklerine sis şeklinde uygulanır.
Soru 18

I. Toprak seviyesinden itibaren 30 cm’ye kadar tüm meyve ve yan sürgünler temizlenir.
II. Toprak seviyesinden itibaren 40 cm’ye kadar gövde üzerindeki tüm kısımlar temizlenir.
III. Yan sürgünlerin ucu alınmadan, çıkan sürgünler tele sardırılır.
IV. Yan sürgünlerin ucu 1-2 meyve üzerinde 1 yaprak bırakılarak alınır.
Serada yetiştirilen hıyar bitkilerinde budamayla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
I ve III
C
I ve IV
D
II ve III
E
II ve IV
Soru 19

Örtüaltı muz yetiştiriciliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Örtüaltında yetiştirilen muzun salkımına rizom denir.
B
Örtüaltında yetiştirilen muzların bitki üzerinde olgunlaşması istenir.
C
Ankara, örtüaltı muz yetiştiriciliğine çok uygun bir ilimizdir.
D
Örtüaltında yetiştirilen muzların tadı ve aroması bozuk olur.
E
Örtüaltı muz yetiştiriciliğinde verim açığa göre daha yüksektir.
Soru 20

Serada yetiştirilen domates ve hıyar bitkilerinin çiçek yapıları aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Erselik - ginoik
B
Ginoik - erselik
C
Ginoik - erdişi
D
Erselik - erselik
E
Ginoik - ginoik
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x