Örtü Altı üretim Sistemleri 2017-2018 Vize Sınavı

Örtü Altı üretim Sistemleri 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Türkiye'de en fazla kullanılan sera tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Plastik
B
Gölge evi
C
Yüksek tünel
D
Cam
E
Alçak tünel
Soru 2

I. Rüzgâr yükü
II. Kar yükü
III. Seraya asılı tesisat yükü
IV. Askıya alınan bitki yükü
Yukarıdakilerden hangileri seralarda etkili hareketli (canlı) yük olarak değerlendirilir?

A
I ve II
B
I, II ve III
C
I, II ve IV
D
I, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 3

Çeşitli büyüklüklerde, çatısı basit ve hiçbir yapıyla bağlantısı olmadan tek başına kurulabilen seralara ne ad verilir?

A
Bölmeli blok sera
B
Bağlantılı blok sera
C
Bölmesiz blok sera
D
Bireysel sera
E
Bölmesiz bireysel sera
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi sera yetiştiriciliğinde suyun kullanım alanlarından biri değildir?

A
Nemlendirme
B
ilaçların seyreltilmesi
C
CO2 gübrelemesi
D
Isıtma
E
Ürünün yıkanması
Soru 5

• Işık geçirgenliğinin yüksek olması
• Dayanıklı olması
• Maliyetinin yüksek olması

Yukarıdaki özellikler seralarda kullanılan örtü malzemelerden hangisine aittir?

A
Mika
B
Pleksiglas
C
Polivinilklorit (PVC)
D
Cam
E
Polietilen (PE)
Soru 6

I. Işık
II. Yola bağlantı
III. Rakım
IV. Toprak ve topoğrafya
Yukarıdakilerden hangileri sera yeri seçiminde dikkate alınması gereken faktörler arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
I ve IV
C
I, III ve IV
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 7

I. Isıtmalı seralardır.
II. Sera sıcaklığının 18 °C’nin altına düşmesine izin verilmez.
III. Genellikle turp ve lahana yetiştirilir.
Sıcak seralarla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur ?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 8

1 Plastik Malç
2 Cam Örtü
3 Siyah Malç
K. Bitkiyi dış etkilerden korur, yeterli oranda ışığın bitkiye ulaşmasını sağlar
L. Erkencilik ve yüksek verim için kullanılır
M. Yabancı ot gelişimini önler

Tablodaki örtü tipleri ve işlevleri ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

A
1-K, 2-L, 3-M
B
1-K, 2-M, 3-L
C
1-L, 2-K, 3-M
D
1-L, 2-M, 3-K
E
1-M, 2-K, 3-L
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi seralarda yapay aydınlatma sisteminin başarısında göz önüne alınması gereken faktörlerden biridir?

A
Transpirasyon
B
Fotosentez
C
Spektral aralık
D
Foto-periyot
E
Gün uzunluğu
Soru 10

1 Kızıl ötesi ışınım X.300-380 nm
2 Görünür ışınım
3 Mor ötesi ışınım Y.380-760 nm
4 Fotosentez etkili ışınım
5 Uzun dalgalı ışınım Z.400-700 nm
Tabloya göre, sera içine giren elektromanyetik ışınımlar ve spektral aralıkları ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

A
1-X, 2-Z, 4-Y
B
2-Y, 3-X, 4-Z
C
2-Y, 4-X, 5-Z
D
3-X, 4-Y, 5-Z
E
3-Z, 4-X, 5-Y
Soru 11

Seralarda iklim bileşenleri göz önüne alındığında bitki fizyolojisi açısından bitkinin meyve bağlama etkinliğini arttırmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A
Gece periyotlarında iç bağıl nem arttırılmalı
B
Gece ve gündüz sıcaklıkları eşit olarak arttırılmalı
C
Yüksek gece sıcaklığı tercih edilmeli
D
Düşük gece sıcaklığı tercih edilmeli
E
Gündüz periyotlarında iç bağıl nem arttırılmalı
Soru 12

Modern seralarda fertigasyon aşağıdaki sistemlerin hangisinde uygulanır?

A
Sulama - gübreleme sistemi
B
Yapay aydınlatma sistemi
C
Serinletme sistemi
D
Isıtma sistemi
E
Nemlendirme sistemi
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi ısı pompasının parçalarından biridir?

A
Sirkülasyon pompası
B
Kondansatör
C
Vantilatör
D
Aspiratör
E
Kompresör
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi çoğunlukla alçak boylu bitkilerin ya da fidelerin yetiştirildiği seralarda çalışma zorluğunu gidermek ve işgücü verimliliğini artırmak amacıyla yapılan yetiştiricilik ve sera tabanı düzenleme şeklidir?

A
Tavada yetiştiricilik
B
Çatı kirişlerinde yetiştiricilik
C
Masa sistemi
D
Raf sistemi
E
Yerde yetiştiricilik
Soru 15

I. Sera taban uzunluğu 10-20 m arasında ise serada saksı yetiştiriciliği daha uygundur.
II. Kesme çiçekçiliği ve sebze yetiştiriciliği için boyuna düzenleme daha uygundur.
III. Sera genişliği 9 m’den az ise bitki yetiştirme yerlerinin enine yapılması daha uygundur.
Sera taban düzenlemesi ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 16

Bitki hastalıklarının yayılmasını önlemek ve bitkilerin kirlenmesi azaltmak aynı zamanda, bitkilerin su alimim kolaylaştırmak amacıyla uygulanan sulama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kapilar sulama
B
Damla sulama
C
Şişleme
D
Tabla sulama
E
Yağmurlama sulama
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi seralarda kullanılabilecek aydınlatma lambalarından biri değildir?

A
Akkor-telli lamba
B
Civa buharlı lamba
C
Seramik metal halojen lamba
D
Yüksek basınçlı sodyum buharlı lamba
E
Düşük basınçlı sodyum buharlı lamba
Soru 18

Bitkilerde gövde gelişimi ve yaprak oluşumunun hızlı olduğu büyüme dönemine ne ad verilir?

A
Jeneratif aşama
B
Vejetatif aşama
C
Meyve bağlama aşaması
D
Olgunlaşma aşaması
E
Çiçeklenme aşaması
Soru 19

Hendek tavaların kullanımı aşağıdakilerden hangisi için uygundur?

A
Sera taban alanının yetersiz olması durumunda
B
Gül yetiştiriciliğinde
C
Yetersiz yol olduğu durumlarda
D
Sera toprağının yetiştiricilik açısından iyi olmadığı durumlarda
E
Saksı yetiştiriciliğinde
Soru 20

Normal bitki gelişimi için sera içinde olması gereken en uygun bağıl nem aralığı yüzde kaçtır?

A
30-45
B
45-50
C
50-60
D
60-65
E
70-85
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x