Örtü Altı üretim Sistemleri 2018-2019 Final Sınavı

Örtü Altı üretim Sistemleri 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Havalandırma etkinliğini artırmak ve daha geniş taban alanı yaratmak amacıyla kullanılan sera tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çift eğimli seralar
B
Yay çatılı seralar
C
Tünel tipi seralar
D
Yuvarlak çatılı seralar
E
Cam seralar
Soru 2

Aşağıdaki işlemlerden hangisi fotosentez sürecinde oluşmaz?

A
Karbondioksit kullanma
B
Oksijen üretme
C
Enerji açığa çıkarma
D
Su kullanma
E
Karbonhidrat (şeker) üretme
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi sera ısıtma yükünün hesaplanmasında kullanılan parametrelerden biri değildir?

A
Saydam örtü yüzey alanı
B
Sera dış sıcaklığı
C
Sera taban alanı
D
Kazan sıcaklığı
E
Sera iç sıcaklığı
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi seralarda kullanılan sulama yöntemlerinden biri değildir?

A
Kapilar sulama yöntemi
B
Karık sulama yöntemi
C
Üstten yağmurlama sulama yöntemi
D
Alttan yağmurlama sulama yöntemi
E
Damla sulama yöntemi
Soru 5

Aşağıdaki enlem bölgelerinin hangisinde yapılan seralarda ısıtma giderlerinin daha düşük olması beklenir?

A
30°-40° enlemleri arası
B
40°-50° enlemleri arası
C
50°-60° enlemleri arası
D
60°-70° enlemleri arası
E
70°-80° enlemleri arası
Soru 6

I. Biber
II. Patlıcan
III. Kavun
Yukarıdaki bitkilerden hangilerinde aşılı fide üretimi yapılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
II ve III
E
1,1I ve III
Soru 7

Dikey torbalar aşağıdaki bitki türlerinden hangisinin yetiştiriciliği için uygundur?

A
Kavun
B
Biber
C
Domates
D
Çilek
E
Hıyar
Soru 8

I. Hassasiyet
II. Analog sinyal
III. Kalibrasyon
IV. Çözünürlük
Yukarıdakilerden hangileri sensör karakteristiklerindendir?

A
Yalnız I
B
I ve IV
C
II ve III
D
1,11I ve IV
E
II, III ve IV
Soru 9

Kapalı sistem ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Su tasarrufu sağlar.
B
Çevreyi daha az kirletir.
C
Çözeltinin element içeriği zamanla değişebilir.
D
Atılan element miktarı azalır.
E
Daha fazla gübre kullanılır.
Soru 10

Serada hiyerarşik kontrol modeli için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Model iklim ve bitki büyümesine kontrolü esas alır. dayalı
B
Model tek boyutlu zaman ölçeğine kontrolü esas alır. dayalı
C
Model iklim ve piyasa kontrolü esas alır. verilerine dayalı
D
Model iklim ve zaman kontrolü esas alır. kontrolüne dayalı
E
Model bitki büyümesi ve dayalı kontrolü esas alır. piyasa verilerine
Soru 11

I. Sirkülasyon
II. Pastörizasyon
III. Konjugasyon
IV. Kimyasal uygulaması
Yukarıdakilerden hangileri çözelti dezenfeksiyon yöntemlerindendir?

A
Yalnız I
B
I ve III
C
II ve IV
D
III ve IV
E
I, II ve III
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi askıya alma işleminin nedenlerinden biri değildir?

A
Sera içindeki sıcaklığı azaltmak
B
Bitki bakım işlerini kolaylaştırmak
C
Hastalık ve zararlıların kontrolünü kolaylaştırmak
D
Kaliteyi yükseltmek
E
Metre karedeki bitki sayısını artırmak
Soru 13

Bir enerji formundan diğerine dönüşüm sağlayabilen, sensör algılama ve dönüştürme işlemini yapabilen cihaz aşağıdakilerden hangisidir?

A
Transmiter
B
Kumanda cihazı
C
Transdüser
D
Denetleyici
E
Röle
Soru 14

Sistemde yer alan donanım ve makinaları kullanarak, önceden tanımlanmış bir dizi işlemi insan müdahalesi olmadan kontrol altında tutma işlemlerinin tümüne ________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
mekanizasyon
B
kontrol
C
denetleme
D
kumanda
E
otomasyon
Soru 15

Akdeniz havzasında sera alanları bakımından ilk sırada yer alan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
İtalya
B
Türkiye
C
Fas
D
ispanya
E
Ürdün
Soru 16

Sera hıyar yetiştiriciliğinde kullanılan çeşit yan sürgün oluşturan bir çeşit ise budaması nasıl yapılır?

A
Yan sürgünlerin ucu 2 meyve üzerinde bir yaprak bırakılarak alınır.
B
Yan sürgünler alınmaz.
C
Yan sürgünlerin tamamı temizlenir.
D
Yan sürgünler 50 cm üzerinden kesilir.
E
Yan sürgünlerdeki meyveler alınır.
Soru 17

Aşağıdaki maddelerden hangisi muz olgunlaştırmasında kullanılan maddelerden biridir?

A
Azot
B
Hidrojen
C
Karpit
D
Oksijen
E
Potasyum
Soru 18

Türkiye’de açıkta üzüm yetiştiriciliğinde en erken olgunlaşma ne zaman görülür?

A
Mayıs ayinin ilk yarısı
B
Haziran ayının ilk yarısı
C
Haziran ayının ikinci yarısı
D
Temmuz ayının ilk yarısı
E
Temmuz ayının ikinci yarısı
Soru 19

Partenokarpi nedir?

A
Döllenme olmadan tohumlu meyve oluşumudur.
B
Döllenme sonucu meyve oluşumudur.
C
Şekli bozuk meyve oluşumudur.
D
Tohumlu meyve oluşumudur.
E
Döllenme olmadan tohumsuz meyve oluşumudur.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi domateslerde görülen fizyolojik bozukluklardan biri değildir?

A
Çiçek burnu çürüklüğü
B
Kedi yüzü
C
Güneş yanıklığı
D
Kurşuni küf
E
Lekeli olgunlaşma
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x