Osmanlı Devleti Yenileşme Hareketleri 2017-2018 Final Sınavı

Osmanlı Devleti Yenileşme Hareketleri 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Padişahın ve merkezi yönetimin otoritesini sağlamlaştırırken, aynı zamanda o tarihe kadar âyanların teamüle bağlı olan haklarını sözleşmeye bağlayan 1808 tarihli belge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Teşkilat-ı Esasiye
B
Islahat Fermanı
C
Tanzimat Fermanı
D
Sened-i ittifak
E
Halepa Misakı
Soru 2

Ceza ve hukuk usulü ayrımının Osmanlı hukukuna girmesinde büyük katkısı olan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hersekzade Ahmed Paşa
B
Koca Mustafa Paşa
C
Nişancı İbrahim Paşa
D
Piri Mehmed Paşa
E
Küçük Said Paşa
Soru 3

Osmanlı Hava Kuvvetleri'nin 1 numaralı brövesine sahip pilot aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yüzbaşı Hakkı Baha Bey
B
Süvari Yüzbaşı Fesa Bey
C
Yüzbaşı İsmail Canbolat Bey
D
Yarbay Tahir Bey
E
Binbaşı Nakî Bey
Soru 4

II. Meşrutiyet Dönemi’nde yükseköğretim alanındaki en önemli gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A
inâs Darülfünu’nu adıyla bir kız üniversitesinin açılması
B
Askeri teknik okullarda Fransızca'nın zorunlu dil olarak kabul edilmesi
C
istihkam Okulu'nun açılması
D
Kara kuvvetlerinin subay ihtiyacını karşılamak amacıyla Mühedishane-i Berr-i Hümayun'un (Kara Mühendishanesi) kurulması
E
Deniz kuvvetlerinin subay ihtiyacını karşılamak amacıyla Mühendishane-i Bahr-i Hümayun adıyla denizcilik okulunun kurulması
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi II. Abdülhamid devrinde açılan okullardan biri değildir?

A
Ameli Ziraat Mektebi
B
Sanay-i Nefise Mektebi
C
Hendese-i Mülkiyye Mektebi
D
Ticaret Mektebi
E
Darülbedayi
Soru 6

Seküler eğitim ilk kez aşağıdaki ülkelerden hangisinin ulusal sistemi haline gelmiştir?

A
İtalya
B
Fransa
C
Almanya
D
Rusya
E
Japonya
Soru 7

Tanzimat dönemi modern eğitim hareketinin en önemli bileşenlerinden biri, Batıda pedagoji alanında meydana gelen yeniliklerin, ilk çağdaş Türk pedagogları diye nitelendirilebilecek eğitimciler tarafından Osmanlı okullarında uygulanmaya çalışılmasıydı.
Buna göre Osmanlı okullarında pedagoji alanında meydana gelen yenilikler, dönemin resmi yazışma ve yayınlarında aşağıdaki terimlerden hangisiyle adlandırılmıştır?

A
Gulaman-ı saray
B
Ehl-i hibre
C
Bac-ı kil
D
Havayic-i salar
E
Usûl-i cedid
Soru 8

Rehnümâ-yı Muallimin (Öğretmenlere Rehber) adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Abdülaziz
B
Safvet Paşa
C
Selim Sabit Efendi
D
Namık Kemal
E
Kemal Efendi
Soru 9

Müslüman aşiret reislerinin çocuklarından bürokrat ve subay yetiştirmek üzere İstanbul’da açılan Aşiret Mektebi aşağıdaki padişahlardan hangisinin döneminde açılmıştır?

A
II. Murad
B
II. Bayezid
C
I. Mahmud
D
II. Abdülhamid
E
II. Selim
Soru 10

Osmanlı Devleti’nde mâliyenin kendisine ait gelirleri bizzat atadığı görevliler eliyle tahsil ettirmesine ne ad verilir?

A
Emanet Sistemi
B
Sahib-i Arz
C
Fakrü Zaruret
D
imtiyaz-ı Mahsusa
E
Kılıç Hakkı
Soru 11

Osmanlı Devleti'nde ihraç edilen ürünlerin en önde gelenlerinden biri olan ve merkezleri Gördes, Demirci, İsparta ve Uşak olan ürün aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tütün
B
Nohut
C
Sehpa
D
Halı
E
Dantel
Soru 12

Venedik ve Cenevizli tüccarların yerli gayrimüslimlerle evlenmeleri neticesinde ortaya çıkan zümre için kullanılan tabir aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dominyon
B
Sukkal
C
Levanten
D
Samarra
E
Limes
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Hicaz Demir Yolu inşaatını engelleyen hususlardan biri değildir?

A
II. Abdülhamid’in olumsuz tutumu
B
Bedevi Arapların saldırıları
C
İngiltere’nin demir yolunu çıkarları için tehlikeli görmesi
D
Çöl şartları
E
Susuzluk
Soru 14

Sadrazam Mahmud Nedim Paşa döneminde gerçekleşen ve Avrupa kamuoyunda büyük tepkiyle karşılanan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sumatra Seferi
B
1875 Moratoryumu
C
Belgrat Antlaşması
D
Yaş Antlaşması
E
inebahtı Deniz Savaşı
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi 22 Ocak 1871 tarihinde yayınlanan İdare-i Umumiyye-i Vilâyet Nizamnamesi ile yapılan değişikliklerden biri değildir?

A
Umur-ı nafıa memuru tarik emiri adını alması
B
Mutasarrıflıkların kaldırılması
C
Vilâyet idare meclisinin nihai karar organı olması
D
ilk kez Vali Muavinliği'nin getirilmesi
E
Kaymakamlıkların görev alanlarının genişletilmesi
Soru 16

1864 Vilayet Nizamnamesi hangi ülkedeki taşra idare sistemi esas alınarak hazırlanmıştır?

A
İngiltere
B
Almanya
C
Fransa
D
Avusturya
E
Rusya
Soru 17

Osmanlı Devleti’nin merkezi otoritesinin zayıfladığı ve “Ayanlar Çağı” olarak adlandırılan yüzyıl hangisidir?

A
XIII.
B
XV.
C
XVI.
D
XVIII.
E
XX.
Soru 18

II. Abdülhamid Anadolu Islahatını kontrol altında tutmak için “Anadolu Vilâyetleri Umum Müfettişliğine” atadığı kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmed Şakir Paşa
B
Halil Rıfat Paşa
C
Selim Paşa
D
Koca Mustafa Paşa
E
Hersekzade Ahmed Paşa
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi II. Abdülhamid döneminde kurulan yeni vilayetlerden biri değildir?

A
Bitlis
B
Konya
C
Basra
D
Kosova
E
Musul
Soru 20

Osmanlı Devleti’nde 1860’lara kadar gayrimüslimlerin köy ve mahallelerini yönetmekle sorumlu görevli aşağıdakilerden hangisidir?

A
ihtiyar Heyeti
B
Hınçak
C
Kocabaşı
D
Müstantik
E
Taşnak
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x