Osmanlı Diplomasisi 2015-2016 Final Sınavı

Osmanlı Diplomasisi 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Diplomasi tarihinin bilinen ilk antlaşması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Marale Antlaşması
B
Kadeş Antlaşması
C
Nikias Barış Antlaşması
D
Kallias Antlaşması
E
Hudeybiye Antlaşması
Soru 2

Osmanlı Devleti’nde nispeten basit bir memuriyetle veya özellikle bir mektup götürmek göreviyle yollananlara ne ad verilir?

A
Zeyl
B
Münşî
C
Ruznâme
D
Amarna
E
Nameres
Soru 3

OsmanlIların kuruluş döneminde komşularla iyi geçinme, dost görünme siyaseti için kaynaklarda hangi tabir kullanılmıştır?

A
Temayül
B
istimalet
C
Müdârâ
D
ianet
E
Muavenet
Soru 4

Buçaş Antlaşmasında (1672) Osmanlı heyetinin başkanlığını aşağıdaki kişilerden hangisi yapmıştır?

A
Tabanıyassı Mehmed Paşa
B
Köprülü Mehmed Paşa
C
Fazıl Ahmed Paşa
D
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa
E
Hüsrev Paşa
Soru 5

Ruslar, Çeşme’de Temmuz 1770’te hangi ülkenin lojistik desteğiyle Osmanlı donanmasını tahrip etmişlerdir?

A
Prusya
B
İngiltere
C
ispanya
D
İsveç
E
Portekiz
Soru 6

Lale Devri'nde Paris'e elçi olarak gönderilen ve Osmanlı aydınlanmasında yazdığı sefaretname ile rol alan elçi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi
B
Müteferrika İbrahim Efendi
C
Müteferrika Süleyman Ağa
D
Damat İbrahim Paşa
E
Mehmed Said Paşa
Soru 7

Pasarofça Antlaşması hangi ülke elçilerinin yardımıyla imzalanmıştır?

A
Fransa ve Danimarka
B
İsveç ve Polonya
C
ispanya ve Prusya
D
Rusya ve Avusturya
E
İngiltere ve Hollanda
Soru 8

Edirne Vakası ile II. Mustafa’nın devrilip, yerine III. Ahmed’in tahta çıkmasında önemli bir yeri olan antlaşmalar aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

A
Çehrin ve Amasya
B
Vasvar ve Bucaş
C
Karlofça ve İstanbul
D
Ferhat Paşa ve Prut
E
Edirne Segedin ve Pasarofça
Soru 9

Osmanlı Devleti'yle 5 Ocak 1809'da Çanakkale'de Kale-i Sultaniye barış ve ittifak antlaşmalarını imzalayan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Almanya
B
İtalya
C
Rusya
D
İngiltere
E
Fransa
Soru 10

16 Ağustos 1838’de Mustafa Reşid Paşa ve İngiliz elçisi Ponsonby tarafından imzalanıp İngilizlerin Ortadoğu’ya ticarî ilgilerinin artmasını sağlayan ve II.Mahmud’un İngiliz politikasına olan güvensizliğini ortadan kaldıran antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Serav Antlaşması
B
Balta Limanı Antlaşması
C
Vasvar Antlaşması
D
Hünkar iskelesi Antlaşması
E
Kale-i Sultani Antlaşması
Soru 11

II. Mahmud, Avrupa başkentlerinde ikamet elçiliklerinin faaliyetlerinin artması, içerideki ve dışarıdaki icraatların daha etkili yürütülebilmesi amacıyla, 1836 yılında Reisülküttablık makamını aşağıdaki kurumlardan hangisine çevirmiştir?

A
Dahiliye Nezareti
B
Tercüme Odası
C
Divan-ı Hümayun Baştercümanlık
D
Başşehbenderlik
E
Hariciye Nezareti
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Mehmed Raşid Efendi zamanında diplomasi alanında yapılan ve etkileri günümüze kadar tesir eden yeniliklerden biri değildir?

A
AvrupalI devletlerle olan ilişkilerde mütekabiliyet esasına uyulması
B
Avrupa devletleri ile olan ilişkilerde devletlerarası hukukun benimsenmesi
C
Tayinât usulünün kaldırılması
D
Yabancı bir hükümdarın taç giymelerini kutlama uygulamasına son verilmesi
E
Avrupa’nın önemli merkezlerinde daimî ikamet elçiliklerinin açılması
Soru 13

Osmanlı Devleti’nin 1856 yılında, Avrupalı devletler hukukundan ve haklarından istifade etmesinin kabul edilmesi aşağıdakilerden hangisinde gerçekleşmiştir?

A
Yalta Konferansı
B
Kahire Kongresi
C
Paris Kongresi
D
Tahran Konferansı
E
Postdam Konferansı
Soru 14

Osmanlı modern diplomasisinin başlatıcısı ve ilk önemli temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Koca Ragıb Paşa
B
Mehmed Emin Âlî Paşa
C
Fuad Paşa
D
Mustafa Reşid Paşa
E
Nevşehirli Damat İbrahim Paşa
Soru 15

Kendi istikbâlini ve devletin menfaatlerini Rusya’da görerek, Rus yanlısı siyaset takip etmiş olan Osmanlı devlet adamı kimdir?

A
Mahmud Nedim Paşa
B
Âli Paşa
C
Mustafa Reşid Paşa
D
Mithad Paşa
E
Fuad Paşa
Soru 16

Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu kötü durumu ifade etmek için “Hasta Adam” ifadesini ilk defa kim kullanmıştır?

A
I. Petro
B
I. Aleksandr
C
II. Katerina
D
Napolyon Bonaparte
E
I. Nikola
Soru 17

1894 yılında “Ermeni Üçler İtilâfı”nı kuran devletler aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

A
Avusturya, Japonya ve Çin
B
ABD, Japonya ve ispanya
C
Rusya, Fransa ve İngiltere
D
Polonya, İtalya ve Avusturya
E
Prusya, İtalya ve ABD
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi 1878-1918 döneminin Osmanlı diplomasi tarihi açısından en önemli özelliklerinden biridir?

A
istihkâm Okulu'nun açılması
B
Mühendishane-i Berr-i Hümayun'un kurulması
C
ilk kez devlet matbaasının kurulması
D
Diplomasinin BabIâli’den Yıldız Sarayı’na kayması
E
Dar'ül Şûra-ı Askeri'nin kurulması
Soru 19

1908 Jön Türk İhtilâli’nin patlak vermesine neden olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Reval Görüşmesi
B
Sykes Picot Görüşmesi
C
St. Petersburg Görüşmesi
D
Mürzsteg Görüşmesi
E
Talin Görüşmesi
Soru 20

Birinci Dünya Savaşı öncesinde ittifak arayışlarında İngiltere, Fransa ve Rusya tarafından reddedilen Osmanlı hükümeti, 2 Ağustos 1914 tarihinde hangi devletle ittifak antlaşması yapmıştır?

A
ABD
B
Almanya
C
İtalya
D
Bulgaristan
E
Avusturya
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x