Osmanlı Diplomasisi 2015-2016 Vize Sınavı

Osmanlı Diplomasisi 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

“Siyâsetnâme” adlı eserinde elçilerin özellikleri ve görevleri hakkında önemli tespitlerde bulunan Selçuklu veziri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şemseddin Mahmud
B
Melik Şah
C
Nizâmülmülk
D
Mühezibüddin Ali
E
Şemseddin isfahanî
Soru 2

Roma İmparatorluğu'nda diplomatik görüşmeler neticesinde imzalanan antlaşmaların saklanması, protokol sorunlarının çözüme ulaştırılması ile savaşın ilan edilmesi ve barışın yapılması gibi işlerle uğraşmak için aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur?

A
Simoni
B
Synkretik
C
Kilise Kanonu
D
Fetialis Kurulu
E
Sebasteion
Soru 3

Diplomasiyi bugünkü anlamıyla kullanmaya başlayan İngiliz yazar ve devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Peter Burke
B
Harold Nicolson
C
Stanford Canning
D
Lord Palmerston
E
Edmund Burke
Soru 4

Devletlerarası diplomatik temasların yurtdışında daimî olarak istihdam edilen elçiler tarafından yürütülmesine veya duruma göre sorunların çözülmesine ne ad verilir?

A
Sürekli Diplomasi
B
Sefir Diplomasi
C
Konferans Diplomasi
D
Zirve Diplomasi
E
Geçici Diplomasi
Soru 5

Diplomasi tarihinin birinci dönemine ne ad verilir?

A
Parlamenter Diplomasi
B
Geçici/Tek Yanlı Diplomasi
C
Zirve Diplomasi
D
Yüksek Diplomasi
E
Doruk Diplomasisi
Soru 6

Kalemiye sınıfından yetişen nişancılar protokolde aşağıdaki makamlardan hangisine eşittir?

A
Defterdar
B
Beylerbeyi
C
Şeyhülislam
D
Kadıasker
E
Vezir
Soru 7

1836’da Hariciye Nezareti’nin kurulmasından sonra Osmanlı elçilikleri arasındaki diplomatik yazışmalar aşağıdaki dillerden hangisi ile yapılmaya başlanmıştır?

A
İngilizce
B
Rusça
C
Almanca
D
Fransızca
E
İtalyanca
Soru 8

Batıkların ‘Feneryot’, Osmanlıların ‘Fener Beyleri’ olarak adlandırdıkları görevli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Beyt’ül Mal Emini
B
Divan-ı Hümayun Tercümanı
C
Şehremini
D
Muhtesip
E
Köy Kethüdası
Soru 9

1793 yılında Osmanlı Devleti’nin ilk daimî ikâmet elçisinin gönderildiği Avrupa başkenti aşağıdakilerden hangisidir?

A
Londra
B
Berlin
C
Viyana
D
Paris
E
Stockholm
Soru 10

Reisülküttabın yabancı elçiliklerle yaptığı görüşmeden sonra mükâleme mazbata taslağı hangi kalem tarafından temize çekilirdi?

A
Beylik Kalemi
B
Rüûs Kalemi
C
Mühimme Kalemi
D
Amedi Kalemi
E
Tahvil Kalemi
Soru 11

Hükümdarın emriyle bazı devlet, zümre ve kişilere özel haklar tanımak üzere düzenlenen hukukî belge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahidname
B
Beşâretnâme
C
Sefernâme
D
Menâkıbnâme
E
Gazavatnâme
Soru 12

Osmanlı Devleti’nin Eğri seferi sırasında silah ve mühimmat satın aldığı devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
ABD
B
Almanya
C
Avusturya
D
Safevi
E
İngiltere
Soru 13

Osmanlıların kuruluş devrinde komşularla ilişkilerde kullandıkları müdârânın kelime anlamı nedir?

A
Görünüşte de olsa dostça geçinmek
B
Savaş ilan etmek
C
Muhtaç olmak
D
Törelerde değişiklik yapmak
E
Düşman edinmek
Soru 14

XII. yüzyılda Şam’da yazılmış olan Bahrü’l Fevaid adlı eserde ‘saldıran düşmanı uzaklaştırmaya’ ne ad verilmiştir?

A
istimâlet
B
Eman
C
Siyakat
D
Gaza
E
Cihad
Soru 15

I. Murad’ın oğlu Bayezid ile kızını evlendirmesi karşılığında Osmanlıların Kütahya, Simav, Emet ve Tavşanlı’yı çeyiz olarak aldığı beylik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karesioğulları
B
Germiyanoğulları
C
Aydınoğulları
D
Eşrefoğulları
E
Menteşeoğulları
Soru 16

Osmanlı padişahları hangi antlaşmayla Avusturya İmparatoru’nun ‘Kayzer/Çasar’ unvanını kullanmasını ilk defa kabul etmişlerdir?

A
Karlofça Antlaşması
B
Küçük Kaynarca Antlaşması
C
Vasvar Antlaşması
D
Zitvatorok Antlaşması
E
Pasarofça Antlaşması
Soru 17

Buçaş Antlaşmasında (1672) Leh heyetinin başkanlığını aşağıdakilerden hangisi yapmıştır?

A
Hanenko
B
Doroşenko
C
François Lubamirski
D
Sir Thomas Roe
E
De Lahey
Soru 18

IV. Mehmed devrinde İstanbul’a gelen ilk İsveç elçisi kimdir?

A
De Lahey
B
Novantel
C
Harborne
D
Ralamb
E
Frederik KregWitz
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Karlofça Antlaşmasının Avusturya ile ilgili kısmında karara bağlanan hususlar arasında yer almaz?

A
Belgrad'ın Avusturya'da kalması
B
Çete faaliyetlerinin karşılıklı olarak yasaklanması
C
Osmanlı topraklarında yaşayan Katolik kiliselerinin tamirine izin verilmesi
D
Savaş esirlerinin makul fidyelerle serbest bırakılması
E
Osmanlıların, Temeşvar hariç Erdel ve Macaristan'daki Hasburg egemenliğini kabul etmesi
Soru 20

XVII. yüzyılda diplomasi alanındaki başlıca görevleri dışarıya gönderilecek namelerin hazırlanması, gelen namelerin tercüme ettirilmesi ve kendisine bağlı kalemde saklanan ahidnâmelere ihtiyaç duyuldukça bunlarla ilgili sorulara cevap vermek olan görevli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Subaşı
B
Cebecibaşı
C
Reisülküttab
D
Şehremini
E
Muhtesip
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x