Osmanlı Diplomasisi 2016-2017 Final Sınavı

Osmanlı Diplomasisi 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Göktürklerde ve Uygurlarda diplomatik temasları yürüten görevlilerden biridir?

A
Ongun
B
Yarlığ
C
Tamgacı
D
Börü
E
Örgin
Soru 2

Osmanlı padişahları hangi antlaşmayla Avusturya İmparatoru’nun ‘Kayzer/Çasar’ unvanını kullanmasını ilk defa kabul etmişlerdir?

A
Pasarofça Antlaşması
B
Zitvatorok Antlaşması
C
Vasvar Antlaşması
D
Küçük Kaynarca Antlaşması
E
Karlofça Antlaşması
Soru 3

Osmanlı diplomasisinin XV. yüzyılın sonlarındaki en önemli konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Batı tarzında eğitim yapan Nizam-ı Cedit ordusunun kurulması
B
Lağımcı ve Humbaracı ocaklarının ıslah edilmesi
C
Balta Limanı Antlaşması
D
Patrona Halil isyanı
E
Şehzade Cem vakası
Soru 4

Batıkların ‘Feneryot’, Osmanlıların ‘Fener Beyleri’ olarak adlandırdıkları görevli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Beyt’ül Mal Emini
B
Şehremini
C
Köy Kethüdası
D
Divan-ı Hümayun Tercümanı
E
Muhtesip
Soru 5

III. Selim’in Rusya'ya karşı Prusya’yı savaşa sokabilmek amacıyla 1790 yılında Berlin’e gönderdiği elçi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nuri Efendi
B
Osman Efendi
C
Ahmed Azmi Efendi
D
Mehmed Emnî Efendi
E
İsmail Ferruh Efendi
Soru 6

AvrupalI devletlerle olan ilişkilerde mütekabiliyet esasına uyulması ve tayinât usulünün kaldırılması aşağıdaki hangi Reisülküttabın döneminde gerçekleşmiştir?

A
Ahmed Azmi Efendi
B
Mehmed Raşid Efendi
C
Mustafa Rasih Efendi
D
Mustafa Reşid Efendi
E
Ebubekir Ratib Efendi
Soru 7

Osmanlı Devleti’nin, Ruslara karşı ittifak kurmak amacıyla 1787 yılında Buhara Hanlığı’na gönderdiği diplomat aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mehmed Emin Efendi
B
Ziştovili Ali Ağa
C
Müteferrika Süleyman Ağa
D
Alemdar Mehmed Ağa
E
Mustafa Efendi
Soru 8

19 Ağustos 1772’de Fokşani’de Osmanlı Devleti ile Rusya arasında başlayan barış görüşmelerinde hangi AvrupalI güçler arabulucu olmuşlardır?

A
Avusturya ve Prusya
B
Portekiz ve ispanya
C
İtalya ve Fransa
D
İsveç ve Lehistan
E
İngiltere ve Hollanda
Soru 9

1806-1811 yılları arasında Paris elçiliği yapan, Batı medeniyetine büyük bir ilgi gösterip, Fransa’daki sosyal hayat ve kurumlarla ilgili gözlemlerini bir sefaretname olarak kaleme alan diplomat kimdir?

A
Amedi Galib Efendi
B
Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi
C
Mehmed Said Halet Efendi
D
Seyyid Ali Efendi
E
Muhib Efendi
Soru 10

17 Ekim 1797'de Campo Formio Antlaşması neticesinde Fransa ile Avusturya tarafından taksim edilerek ortadan kaldırılan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Venedik
B
Ceneviz
C
Floransa
D
Napoli
E
Sardunya
Soru 11

16 Ağustos 1838’de Mustafa Reşid Paşa ve İngiliz elçisi Ponsonby tarafından imzalanıp İngilizlerin Ortadoğu’ya ticarî ilgilerinin artmasını sağlayan ve II.Mahmud’un İngiliz politikasına olan güvensizliğini ortadan kaldıran antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hünkar iskelesi Antlaşması
B
Vasvar Antlaşması
C
Serav Antlaşması
D
Balta Limanı Antlaşması
E
Kale-i Sultani Antlaşması
Soru 12

Edirne Vakası ile II. Mustafa’nın devrilip, yerine III. Ahmed’in tahta çıkmasında önemli bir yeri olan antlaşmalar aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

A
Çehrin ve Amasya
B
Ferhat Paşa ve Prut
C
Karlofça ve İstanbul
D
Edirne Segedin ve Pasarofça
E
Vasvar ve Bucaş
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi 1878-1918 döneminin Osmanlı diplomasi tarihi açısından en önemli özelliklerinden biridir?

A
Diplomasinin BabIâli’den Yıldız Sarayı’na kayması
B
ilk kez devlet matbaasının kurulması
C
Mühendishane-i Berr-i Hümayun'un kurulması
D
Dar'ül Şûra-ı Askeri'nin kurulması
E
istihkâm Okulu'nun açılması
Soru 14

Osmanlı tarihinde 21 Haziran-17 Ağustos 1867 tarihleri arasında Avrupa’ya ilk ve tek diplomatik dış seyahat yapan hükümdâr aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sultan II. Abdülhamid
B
Sultan Abdülaziz
C
Sultan II. Mahmud
D
Sultan Abdülmecid
E
Sultan V. Murad
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi II. Abdülhamid’in Almanya’yı müttefik olarak seçmesinde etkili olan nedenler arasında yer almaz?

A
Dar'ül Şûra-ı Askeri'yenin kurulması için Almanya'nın maddi destek sağlaması
B
Almanya’nın başta iktisadi, sanayi ve askeri alanlarda olmak üzere birçok sahada gelişmiş olması
C
Almanya’nın Müslüman bir milleti sömürgeci bir kuvvet olarak hâkimiyeti altında bulundurmaması
D
Almanya'nın, Osmanlı Devleti’nin devamını isteyen bir devlet olması
E
Alman devlet adamlarının Ermeni Meselesi’ne olan yaklaşımları
Soru 16

Sömürge yarışına ve rekabetine girdiğini ifade etmek için “Weltpolitik” ve “güneşteki yerlerini” almak tabirlerini kullanan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Japonya
B
Fransa
C
ABD
D
Rusya
E
Almanya
Soru 17

Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu kötü durumu ifade etmek için “Hasta Adam” ifadesini ilk defa kim kullanmıştır?

A
Napolyon Bonaparte
B
I. Katerina
C
I. Nikola
D
VI. ivan
E
I. Petro
Soru 18

Osmanlı modern diplomasisinin başlatıcısı ve ilk önemli temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fuad Paşa
B
Mustafa Reşid Paşa
C
Mehmed Emin Âlî Paşa
D
Şehabeddin Şahin Paşa
E
Koca Ragıb Paşa
Soru 19

İtalya’nın Trablusgarb’ı işgal etmesiyle başlayan savaşı 15 Ekim 1912 tarihinde resmen bitiren barış antlaşması aşağıdakilerden hangisidir?

A
İstanbul Antlaşması
B
Paris Antlaşması
C
Bükreş Antlaşması
D
Libya Antlaşması
E
Uşi Antlaşması
Soru 20

Büyükelçilikle aynı anlamda kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şehbendenlik
B
Sefaret
C
imdad-ı Seferiye
D
Sefâret-i Kübra
E
imdad-ı Hazeriye
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x