Osmanlı Diplomasisi 2017-2018 Final Sınavı

Osmanlı Diplomasisi 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Osmanlı Devleti’nde nispeten basit bir memuriyetle veya özellikle bir mektup götürmek göreviyle yollananlara ne ad verilir?

A
Nameres
B
Fütüvvetnâme
C
Ruznâme
D
Münşî
E
Zeyl
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Karlofça Antlaşmasının Avusturya ile ilgili kısmında karara bağlanan hususlar arasında yer almaz?

A
Osmanlı topraklarında yaşayan Katolik kiliselerinin tamirine izin verilmesi
B
Osmanlıların, Temeşvar hariç Erdel ve Macaristan'daki Hasburg egemenliğini kabul etmesi
C
Belgrad'ın Avusturya'da kalması
D
Savaş esirlerinin makul fidyelerle serbest bırakılması
E
Çete faaliyetlerinin karşılıklı olarak yasaklanması
Soru 3

Venediklilerin Osmanlı Devleti nezdindeki daimî temsilcilerine genellikle ne ad verilir?

A
Kuros
B
Balyos
C
Palestra
D
Meander
E
Yarlığ
Soru 4

Dış ilişkilerde istihdam edeceği diplomatlarını eğitimden geçiren ilk devlet/imparatorluk aşağıdakilerden hangisidir?

A
Osmanlı imparatorluğu
B
Anadolu Selçuklu Devleti
C
Asya Hun imparatorluğu
D
Doğu Roma imparatorluğu
E
Büyük Selçuklu Devleti
Soru 5

Osmanlı Devleti'ne sığınan İsveç Kralı XII. Şarl ve Kazak Hatmanı Mazepa’nın Rusya'ya teslim edilmesi isteğini reddeden Osmanlı Padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

A
I. Bayezid
B
II. Selim
C
I. Mustafa
D
IV. Murad
E
III. Ahmed
Soru 6

Osmanlı Devleti, Ziştovi Antlaşması’m takiben Ebubekir Ratib Efendi’yi hangi devletin başkentine elçi olarak tayin emiştir?

A
Rusya
B
İsveç
C
Avusturya
D
Lehistan
E
Prusya
Soru 7

Küçük Kaynarca’da yapılan barış görüşmelerinde Osmanlı Devleti'ni Nişancı rütbesiyle birinci delege olarak temsil eden kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
İbrahim Münib Efendi
B
Abdülkerim Efendi
C
Ahmed Azmi Efendi
D
Ahmed Resmi Efendi
E
Abdürrezzak Efendi
Soru 8

19 Ağustos 1772’de Fokşani’de Osmanlı Devleti ile Rusya arasında başlayan barış görüşmelerinde hangi AvrupalI güçler arabulucu olmuşlardır?

A
Avusturya ve Prusya
B
İngiltere ve Hollanda
C
İtalya ve Fransa
D
Portekiz ve ispanya
E
İsveç ve Lehistan
Soru 9

İngiliz Büyükelçisi Liston İstanbul'dan ayrılırken (1795) yerine Maslahatgüzar olarak bıraktığı kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
John Murray
B
Robert Ainslie
C
Morton Eden
D
Spencer Smith
E
George Canning
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Mehmed Raşid Efendi zamanında diplomasi alanında yapılan ve etkileri günümüze kadar tesir eden yeniliklerden biri değildir?

A
Avrupa devletleri ile olan ilişkilerde devletlerarası hukukun benimsenmesi
B
Avrupa’nın önemli merkezlerinde daimî ikamet elçiliklerinin açılması
C
Avrupalı devletlerle olan ilişkilerde mütekabiliyet esasına uyulması
D
Tayinât usulünün kaldırılması
E
Protestan Kuzey-Batı Avrupa devletleriyle diplomatik ilişkilerin sonlandırılması
Soru 11

Avrupa’ya gönderilen ilk Osmanlı ikamet elçileri içinde Avrupa medeniyeti hakkında en olumsuz görüşlere sahip olan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
İsmail Ferruh Efendi
B
Hamid Efendi
C
Ömer Efendi
D
Mehmed Said Halet Efendi
E
Seyyid Ali Efendi
Soru 12

Osmanlı Devleti’nin ilk ikamet elçilerinden Ali Aziz Efendi’nin en önemli diplomatik teşebbüsü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Osmanlı Devleti’nin, Napolyon’un Mısır Seferi nedeniyle yayınladığı beyannameyi Prusya Hükümeti’ne sunması
B
Napolyon’un imparator unvanını tanıması
C
Portekiz’in Müslüman tüccarların ticaretini engelleme girişimine karşı Fransa’dan destek sağlaması
D
Akdeniz ticaretinin canlandırmak amacıyla İngiltere’yle bir antlaşma imzalaması
E
Fransa ile Avusturya arasında imzalanan Campo Formio Antlaşması’nı BabIâli’ye bildirmesi
Soru 13

II. Mahmud döneminde Avrupa lisanlarını bilen diplomatların ve idarecilerin yetişmesini sağlamak amacıyla açılan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Memleket Sandıkları
B
Sürat Topçuları Ocağı
C
Tercüme Odası
D
Beylik Kalemi
E
Tahvil Kalemi
Soru 14

XIX. yüzyılda modern Osmanlı diplomasisini yoğun bir şekilde meşgul eden gelişmelerin basında aşağıdakilerden hangisi gelmektedir?

A
Razgrad Olayı
B
Kutsal Yerler Meselesi
C
Otrar Hadisesi
D
Puvatya Savaşı
E
Sumatra Seferi
Soru 15

Osmanlı Devleti ile İngiltere arasında 16 Ağustos 1838 tarihinde imzalanan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pasarofça Antlaşması
B
Vasvar Antlaşması
C
Balta Limanı Ticaret Antlaşması
D
Belgrat Antlaşması
E
Yaş Antlaşması
Soru 16

Osmanlı Devleti'nde kullanılan Sefâret teriminin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Defterdarlık
B
Elçilik
C
Askerlik
D
Hattatlık
E
Kaymakamlık
Soru 17

I. İktisadî, sanayî ve askerî alanlarda gelişmiş olması
II. Ermeni Meselesi’nde Osmanlı karşıtı bir siyaset takip etmemesi
III. Müslüman bir milleti sömürgeci bir kuvvet olarak hâkimiyeti altında bulundurmaması
Yukarıdakilerden hangileri II. Abdülhamid’in denge siyasetinde Almanya’yı tercih etmesinin nedenleri arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 18

1878 Berlin Kongresi’ne ev sahipliği yapan Alman Şansölyesi ________ Namuslu bir emlakçı gibi davranarak çürümüş Türkiye üzerinden Avrupa barışını kurtarmaya gayret edeceğim demiştir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Frederik Kregvvitz
B
Otto von Bismarck
C
Von Wangenheim
D
Helmut von Moltke
E
Thomas Roe
Soru 19

Sömürge yarışına ve rekabetine girdiğini ifade etmek için “Weltpolitik” ve “güneşteki yerlerini” almak tabirlerini kullanan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rusya
B
Japonya
C
ABD
D
Fransa
E
Almanya
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi II. Abdülhamid’in denge siyasetinde Fransa’nın ikinci planda kalmasına yol açan nedenlerden biri değildir?

A
Sumatra Seferi’ni Fransa’nın desteklemesi
B
Fransa’nın Cezayir’i işgal etmesi
C
Suriye ve Lübnan’la Fransa’nın açıkça ilgilenmesi
D
Fransa’nın Tunus’u işgal etmesi
E
Ermeni Meselesi’nde Fransa’nın yanlı siyaseti
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x