Osmanlı Diplomasisi 2018-2019 Final Sınavı

Osmanlı Diplomasisi 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Diplomasi tarihinin birinci dönemine ne ad verilir?

A
Sürekli Diplomasi
B
Geçici/Tek Yanlı Diplomasi
C
Doruk Diplomasisi
D
ilkel Diplomasi
E
Parlamenter Diplomasi
Soru 2

__________ protokolde sadaret kethüdasından sonra gelmekle beraber, devletin bilhassa karmaşık politik durumlara girdiği devirlerde sadrazamdan sonra en önemli görevliler olmuşlardır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
Şeyhülislamlar
B
Defterdarlar
C
Kadıaskerler
D
Nişancılar
E
Reisülküttablar
Soru 3

Germiyan Beyi Süleyman Şah'ın, Osmanlılarla dünür olma isteğini Sultan I.Murad’a bildirmek üzere görevlendirilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmed Ağa
B
İsmail Ferruh Efendi
C
ishak Fakih
D
Seyid Ali Efendi
E
Giritli Ali Aziz Efendi
Soru 4

Osmanlı padişahları hangi antlaşmayla Avusturya İmparatoru’nun ‘Kayzer/Çasar’ unvanını kullanmasını ilk defa kabul etmişlerdir?

A
Zitvatorok Antlaşması
B
Buçaş Antlaşması
C
Prut Antlaşması
D
Pasarofça Antlaşması
E
Vasvar Antlaşması
Soru 5

III. Ahmed Dönemi’nde izlenilen dış politika ve diplomasi üzerinde önemli etkileri olan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hünkar iskelesi Antlaşması
B
Baltalimanı Antlaşması
C
Ayastefanos Antlaşması
D
Karlofça Antlaşması
E
Bükreş Antlaşması
Soru 6

Osmanlı Devleti’nin, Ruslara karşı ittifak kurmak amacıyla 1787 yılında Buhara Hanlığı’na gönderdiği diplomat aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nasuh Efendi
B
Alemdar Mehmed Ağa
C
Ahmed Emin Efendi
D
Ziştovili Ali Ağa
E
Müteferrika Süleyman Ağa
Soru 7

19 Ağustos 1772’de Fokşani’de Osmanlı Devleti ile ________ arasında başlayan barış görüşmelerinde arabulucu olarak Avusturya ve Prusya’nın İstanbul elçileri de yer almıştır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Rusya
B
Fransa
C
İsveç
D
Venedik
E
İngiltere
Soru 8

III. Ahmed tarafından Rus elçisinin diplomatik telkinleri altında kaldığı gerekçesiyle Haziran 1710’da görevden alman Osmanlı sadrazamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Köprülüzade Numan Paşa
B
Çorlulu Ali Paşa
C
Baltacı Mehmed Paşa
D
Damat İbrahim Paşa
E
Mehmet Rami Paşa
Soru 9

Osmanlı Devleti'nin ilk ikamet elçiliğini açtığı ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Prusya
B
Rusya
C
İngiltere
D
Avusturya
E
İtalya
Soru 10

1806-1811 yılları arasında Paris elçiliği yapan, Batı medeniyetine büyük bir ilgi gösterip, Fransa’daki sosyal hayat ve kurumlarla ilgili gözlemlerini bir sefaretname olarak kaleme alan diplomat aşağıdakilerden hangisidir?

A
Seyyid Murad Efendi
B
Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi
C
Kadızade-i Rumi Efendi
D
Hüseyin Efendi
E
Muhib Efendi
Soru 11

Osmanlı Devleti'yle 5 Ocak 1809'da Çanakkale'de Kale-i Sultaniye barış ve ittifak antlaşmalarını imzalayan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fransa
B
Rusya
C
Almanya
D
İtalya
E
İngiltere
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Mehmed Raşid Efendi zamanında diplomasi alanında yapılan ve etkileri günümüze kadar tesir eden yeniliklerden biri değildir?

A
Tayinât usulünün kaldırılması
B
Müsadere usulünün kaldırılması
C
Avrupa’nın önemli merkezlerinde daimî ikamet elçiliklerinin açılması
D
Avrupalı devletlerle olan ilişkilerde mütekabiliyet esasına uyulması
E
Avrupa devletleri ile olan ilişkilerde devletlerarası hukukun benimsenmesi
Soru 13

Büyükelçilikle aynı anlamda kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şehbendenlik
B
imdad-ı Hazeriye
C
imdad-ı Seferiye
D
Sefâret-i Kübra
E
Sefaret
Soru 14

I. Tercüme Odası’nda yetişen yabancı dil bilen diplomatların önemli oranda istihdam edilmeye başlanması
II. Avrupa’da daimî elçiliklerin açılmasının hemen hemen tamamlanması
III. Sanayi-i Nefise Mektebi’nin açılması
Yukarıdakilerden hangileri Sultan Abdülmecid Dönemi’nde modern diplomasinin uygulanmasını kolaylaştıran önemli gelişmeler arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 15

17 Mayıs 1853 tarihinde toplanan Osmanlı istişare meclisi tarafından reddedilen Rus isteği aşağıdakilerden hangisidir?

A
I. Nikola’nın İstanbul’a ziyareti
B
General Menschikow’un olağanüstü elçi olarak İstanbul’da göreve başlaması
C
Ortodoks tebaa hakkında Rusya’ya bir senedin verilmesi
D
İsveç Kralı Demirbaş Şarl’ın Rusya’ya iade edilmesi
E
General Menschikow’un Sultan Abdülmecid ile görüşme isteği
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi 11-23 Aralık 1876 tarihinde İstanbul’da yapılan “Tersane Konferansı” sırasında Osmanlı Devleti’nin yaptığı diplomatik hamlelerden biridir?

A
Rum Mehmed Paşa’nın Sadrazamlığa getirilmesi
B
Uşi Antlaşması’nın imzalanması
C
Islahat Fermanı’nın ilan edilmesi
D
Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesi
E
Mithat Paşa’nın Sadrazamlığa getirilmesi
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi II. Abdülhamid diplomasisinin birinci döneminin (1876-1882) önemli gelişmelerinden biridir?

A
Avusturya’nın Bosna-Hersek’i işgal etmesi
B
Askeri Bando Okulu'nun (Mızıka-i Hümayun) açılması
C
Tarhuncu Ahmed Paşa'nın sadrazamlığa getirilmesi
D
31 Mart Ayaklanması
E
Devlet memuru yetiştirmek için Mekteb-i Maarif-i Adliye'nin açılması
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi II. Abdülhamid’in denge siyasetinde Fransa’nın ikinci planda kalmasına yol açan esas nedenlerden biri değildir?

A
Suriye ve Lübnan’la Fransa’nın açıkça ilgilenmesi
B
Fransa’nın Cezayir’i işgal etmesi
C
Ermeni Meselesi’nde Fransa’nın yanlı siyaseti
D
Fransa’nın Safevi hükümdarı I. Tahmasb’ı desteklemesi
E
Fransa’nın Tunus’u işgal etmesi
Soru 19

I.II. Abdulhamid dönemindeki tek adam merkezli diplomasinin terk edilmesi
II. Avrupa’nın önemli başkentlerinde ilk defa geçici elçilikler açılması
III. Deniz Mühendishanesi’nin (Mühendishâne-i Bahrî-i Hümayun) açılması
Yukarıdakilerden hangileri Sultan V. Mehmed Reşad (1909-1918) döneminde gerçekleşmiştir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi 1878 Berlin Kongresi’yle başlayan yeni düzenin Osmanlı Devleti’nde yol açtığı önemli diplomatik sorunlardan biridir?

A
Ems Telgrafı Olayı
B
Westphalia Barışı
C
Keşmir Olayı
D
Makedonya Meselesi
E
Otrar Hadisesi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x