Osmanlı Diplomasisi 2018-2019 Üç Ders Sınavı

Osmanlı Diplomasisi 2018-2019 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Osmanlıların kuruluş dönemindeki fetih politikalarının en temel ilkeleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Nefy ve Tagrip
B
Müdârâ ve istimalet
C
Caliye ve Tehcir
D
Üsera-yı muhacirin ve Şark mültecisi
E
Harikzede ve Tebid
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi II. Osman devrinin dış politika açısından en önemli gelişmelerinden biridir?

A
Lehistan Seferi
B
Preveze Deniz Savaşı
C
Sumatra Seferi
D
Çirmen Savaşı
E
Varna Savaşı
Soru 3

1793 yılında Osmanlı Devleti’nin ilk daimî ikâmet elçisinin gönderildiği Avrupa başkenti aşağıdakilerden hangisidir?

A
Viyana
B
Paris
C
Berlin
D
Londra
E
Stockholm
Soru 4

Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın kurulmasının ardından oluşan yeni örgütlü sistem çerçevesinde milletlerarası sorunların bazı uluslararası kuruluşlar vasıtasıyla görüşülmesine ne ad verilir?

A
Zirve Diplomasi
B
Tek Yanlı Diplomasi
C
Konferans Diplomasi
D
Parlamenter Diplomasi
E
Çok Taraflı Diplomasi
Soru 5

Küçük Kaynarca’da yapılan barış görüşmelerinde Osmanlı Devleti'ni Nişancı rütbesiyle birinci delege olarak temsil eden kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmed Resmi Efendi
B
İbrahim Münib Efendi
C
Abdürrezzak Efendi
D
Abdülkerim Efendi
E
Ahmed Azmi Efendi
Soru 6

Ruslar, Çeşme’de Temmuz 1770’te hangi ülkenin lojistik desteğiyle Osmanlı donanmasını tahrip etmişlerdir?

A
İsveç
B
Prusya
C
Portekiz
D
İngiltere
E
ispanya
Soru 7

Fransa'nın 1755 yılında Osmanlı Devleti ile ittifak yapmak için İstanbul'a gönderdiği elçi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bonnac
B
Diez
C
Paget
D
Rexin
E
Vergennes
Soru 8

Lale Devri'nde Paris'e elçi olarak gönderilen ve Osmanlı aydınlanmasında yazdığı sefaretname ile rol alan elçi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Müteferrika Süleyman Ağa
B
Müteferrika İbrahim Efendi
C
Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi
D
Davud Paşa
E
Mehmed Said Paşa
Soru 9

Avrupa’ya gönderilen ilk Osmanlı ikamet elçileri içinde Avrupa medeniyeti hakkında en olumsuz görüşlere sahip olan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hamid Efendi
B
Mehmed Said Halet Efendi
C
Seyyid Ali Efendi
D
Ömer Efendi
E
İsmail Ferruh Efendi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Mehmed Raşid Efendi zamanında diplomasi alanında yapılan ve etkileri günümüze kadar tesir eden yeniliklerden biri değildir?

A
Avrupa’nın önemli merkezlerinde daimî ikamet elçiliklerinin açılması
B
Avrupa devletleri ile olan ilişkilerde devletlerarası hukukun benimsenmesi
C
Tayinât usulünün kaldırılması
D
Avrupalı devletlerle olan ilişkilerde mütekabiliyet esasına uyulması
E
Yabancı bir hükümdarın taç giymelerini kutlama uygulamasına son verilmesi
Soru 11

II. Mahmud 1821'de diplomatik temsilcilikleri kapattıktan sonra Avrupa ve dünyadan soyutlanmamak için kurduğu yeni kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Meclis-i Ali-i Tazminat
B
Dar'ül Muallimin
C
Tercüme Odası
D
Dar'ül Fünun
E
Posta Nezareti
Soru 12

17 Ekim 1797'de Campo Formio Antlaşması neticesinde Fransa ile Avusturya tarafından taksim edilerek ortadan kaldırılan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ceneviz
B
Venedik
C
Sardunya
D
Floransa
E
Napoli
Soru 13

Osmanlı Devleti ile İngiltere arasında 16 Ağustos 1838 tarihinde imzalanan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Balta Limanı Ticaret Antlaşması
B
Yaş Antlaşması
C
Belgrat Antlaşması
D
Vasvar Antlaşması
E
Pasarofça Antlaşması
Soru 14

Osmanlı Devleti'nde kullanılan Sefâret teriminin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Defterdarlık
B
Askerlik
C
Hattatlık
D
Kaymakamlık
E
Elçilik
Soru 15

Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu kötü durumu ifade etmek için “Hasta Adam” ifadesini ilk defa kim kullanmıştır?

A
VI. ivan
B
Napolyon Bonaparte
C
I. Nikola
D
I. Katerina
E
I. Petro
Soru 16

Osmanlı Devleti’nin 1856 yılında, Avrupalı devletler hukukundan ve haklarından istifade etmesinin kabul edilmesi aşağıdakilerden hangisinde gerçekleşmiştir?

A
Yalta Konferansı
B
Kahire Kongresi
C
Paris Kongresi
D
Tahran Konferansı
E
Postdam Konferansı
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi 1878-1918 döneminin Osmanlı diplomasi tarihi açısından en önemli özelliklerinden biridir?

A
istihkâm Okulu'nun açılması
B
ilk kez devlet matbaasının kurulması
C
Mühendishane-i Berr-i Hümayun'un kurulması
D
Dar'ül Şûra-ı Askeri'nin kurulması
E
Diplomasinin BabIâli’den Yıldız Sarayı’na kayması
Soru 18

1888, 1898 ve 1917 yıllarında olmak üzere üç kez Osmanlı Devleti’ni ziyaret eden Alman kayzeri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Maximilian von Baden
B
II. Wilhelm
C
I. Otto
D
II. Fredrich
E
Caprivi
Soru 19

İtalya’nın Trablusgarb’ı işgal etmesiyle başlayan savaşı 15 Ekim 1912 tarihinde resmen bitiren barış antlaşması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Napoli Antlaşması
B
Derne Antlaşması
C
Libya Antlaşması
D
Uşi Antlaşması
E
Paris Antlaşması
Soru 20

1908 Jön Türk İhtilâli’nin patlak vermesine neden olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Reval Görüşmesi
B
Mürzsteg Görüşmesi
C
Talin Görüşmesi
D
St. Petersburg Görüşmesi
E
Sykes Picot Görüşmesi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x