Osmanlı Diplomasisi 2018-2019 Yaz okulu Sınavı

Osmanlı Diplomasisi 2018-2019 Yaz okulu Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Osmanlı Devleti’nde nispeten basit bir memuriyetle veya özellikle bir mektup götürmek göreviyle yollananlara ne ad verilir?

A
Zeyl
B
Nameres
C
Münşî
D
Ruznâme
E
Fütüvvetnâme
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi parlamenter diplomasinin özelliklerinden biri değildir?

A
Uygulanacak metodun ilgili uluslararası kuruluşun oluşturduğu kurallara göre belirlenmesi
B
Çeşitli basın organlarının, müsaade edildiği oranda görüşmeleri takip edebilmesi
C
Genellikle kuralların ve usullerin önceden belli olması
D
Üstünlüğün bir devletin elinde olması
E
Genellikle açık diplomasi uygulanması
Soru 3

Yabancı elçiler ve maiyetleri Osmanlı sınırlarından içeri girdiklerinden itibaren İslâmî ________ ilkesine göre misafir olarak telakki edilerek yol güvenlikleri başta olmak üzere her türlü yiyecek, yatacak, at ve araba masrafları devlet tarafından karşılanmıştır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
bad-ı heva
B
ispenç
C
emân
D
arus
E
ehl-i hibre
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde Tanzimat’a kadar ilmiye sınıfı mezunlarının sık sık elçi olarak gönderildiği ülkelerden biridir?

A
İngiltere
B
Rusya
C
İtalya
D
Fas
E
Fransa
Soru 5

Kotow giyip hükümdarın karşısına çıkmak çok aşağılayıcı diyen bir elçi aşağıdaki devletler den/imparatorluklardan hangisine elçi olarak gönderilmiştir?

A
Gazne
B
Roma
C
Sasani
D
Çin
E
Bizans
Soru 6

__________, hükümdarların emriyle bazı devlet, zümre ve kişilere özel haklar tanınmak üzere düzenlenen hukukî belgedir. Sözlüklerde “muahede” veya “antlaşma kâğıdı” gibi kısa tanımlar yanında “antlaşma şartlarını ve iki tarafın imzasını taşıyan kâğıt” biçiminde de tanımlanır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Ahidname
B
imdad-i Hazeriye
C
iane-i Cihadiyye
D
Müşir
E
Mirimiran
Soru 7

Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’nde İran ile imzalanan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kasr-ı Şirin Antlaşması
B
Vasvar Antlaşması
C
Buçaş Antlaşması
D
Nasuh Paşa Antlaşması
E
Amasya Antlaşması
Soru 8

Avrupa devletleriyle Osmanlılar arasında “Devletler Hukuku’na uygun olarak yapılan ilk antlaşma” diye nitelenen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karlofça Antlaşması
B
Pasarofça Antlaşması
C
Zitvatorok Antlaşması
D
Vasvar Antlaşması
E
Serav Antlaşması
Soru 9

Küçük Kaynarca’da yapılan barış görüşmelerinde Osmanlı Devleti'ni Nişancı rütbesiyle birinci delege olarak temsil eden kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmed Azmi Efendi
B
Ahmed Resmi Efendi
C
Abdürrezzak Efendi
D
Abdülkerim Efendi
E
İbrahim Münib Efendi
Soru 10

Osmanlı Devleti, 1779 yılında Aynalıkavak Tenkihnamesi Antlaşması’m aşağıdaki devletlerden hangisiyle imzalamıştır?

A
Polonya
B
İtalya
C
Rusya
D
Avusturya
E
İsveç
Soru 11

Fransa'nın 1755 yılında Osmanlı Devleti ile ittifak yapmak için İstanbul'a gönderdiği elçi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vergennes
B
Paget
C
Bonnac
D
Rexin
E
Diez
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Mehmed Raşid Efendi zamanında diplomasi alanında yapılan ve etkileri günümüze kadar tesir eden yeniliklerden biri değildir?

A
Tayinât usulünün kaldırılması
B
Avrupalı devletlerle olan ilişkilerde mütekabiliyet esasına uyulması
C
Avrupa’nın önemli merkezlerinde daimî ikamet elçiliklerinin açılması
D
Avrupa devletleri ile olan ilişkilerde devletlerarası hukukun benimsenmesi
E
Yabancı bir hükümdarın taç giymelerini kutlama uygulamasına son verilmesi
Soru 13

II. Mahmud 1821'de diplomatik temsilcilikleri kapattıktan sonra Avrupa ve dünyadan soyutlanmamak için kurduğu yeni kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dar'ül Fünun
B
Dar'ül Muallimin
C
Tercüme Odası
D
Meclis-i Ali-i Tazminat
E
Posta Nezareti
Soru 14

17 Ekim 1797'de Campo Formio Antlaşması neticesinde Fransa ile Avusturya tarafından taksim edilerek ortadan kaldırılan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sardunya
B
Ceneviz
C
Floransa
D
Napoli
E
Venedik
Soru 15

Osmanlı Devleti ile İngiltere arasında 16 Ağustos 1838 tarihinde imzalanan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yaş Antlaşması
B
Balta Limanı Ticaret Antlaşması
C
Belgrat Antlaşması
D
Pasarofça Antlaşması
E
Vasvar Antlaşması
Soru 16

Büyükelçilikle aynı anlamda kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şehbendenlik
B
Sefaret
C
imdad-ı Hazeriye
D
imdad-ı Seferiye
E
Sefâret-i Kübra
Soru 17

17 Mayıs 1853 tarihinde toplanan Osmanlı istişare meclisi tarafından reddedilen Rus isteği aşağıdakilerden hangisidir?

A
İsveç Kralı Demirbaş Şarl’ın Rusya’ya iade edilmesi
B
General Menschikovv’un Sultan Abdülmecid ile görüşme isteği
C
General Menschikovv’un olağanüstü elçi olarak İstanbul’da göreve başlaması
D
Ortodoks tebaa hakkında Rusya’ya bir senedin verilmesi
E
I. Nikola’nın İstanbul’a ziyareti
Soru 18

Sömürge yarışına ve rekabetine girdiğini ifade etmek için “Weltpolitik” ve “güneşteki yerlerini” almak tabirlerini kullanan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Almanya
B
Fransa
C
ABD
D
Japonya
E
Rusya
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi II. Abdülhamid diplomasisinin birinci döneminin (1876-1882) önemli gelişmelerinden biridir?

A
31 Mart Ayaklanması
B
Avusturya’nın Bosna-Hersek’i işgal etmesi
C
Devlet memuru yetiştirmek için Mekteb-i Maarif-i Adliye'nin açılması
D
Askeri Bando Okulu'nun (Mızıka-i Hümayun) açılması
E
Tarhuncu Ahmed Paşa'nın sadrazamlığa getirilmesi
Soru 20

II. Abdülhamid 1879 yılında kendisine karşı Ali Süavi tarafından yapılmak istenen başarısız ihtilal girişiminin İstanbul’daki ________ Büyükelçiliği tarafından tertiplendiğine inanmaktaydı.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
İngiltere
B
ispanya
C
Almanya
D
İtalya
E
Avusturya
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x