Osmanlı İktisat Tarihi 2015-2016 Final Sınavı

Osmanlı İktisat Tarihi 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

16. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde ortaya çıkan nüfus artışının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Savaşların ortaya çıkardığı nüfus kaybının azalması
B
Yeni fethedilen yerlerden gelen nüfusun artması
C
Toplumsal sistemde düzen ve istikrarın ortaya çıkması
D
Kırsal kesimden şehirlere doğru göç hareketlerinin olması
E
işletme ölçeğinde değişimin ortaya çıkması
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi merkez mâliyesi gelir kalemlerinden biridir?

A
Küçük Ruznamçe Kalemi
B
Mevkûfât Kalemi
C
Yeniçeri Kalemi
D
Teşrifat Kalemi
E
Salyâne Kalemi
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi kişi üzerinden alınan vergilerden biri değildir?

A
Resm-i cürüm
B
Resm-i ispenç
C
Resm-i bennak
D
Resm-i arus
E
Resm-i dönüm
Soru 4

Osmanlı yönetiminin, İktisadî hayatı düzenlerken öncelikle önem verdiği ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Merkantilizm
B
Kapitalizm
C
Provizyonizm
D
Fiskalizm
E
Tradisyonalizm
Soru 5

Buharlı makinenin yelkenlilerde denenmesiyle ortaya çıkan ilk başarılı uygulama hangi yıl gerçekleştirilmiştir?

A
1807
B
1810
C
1828
D
1829
E
1835
Soru 6

Osmanlı Devleti’nde yol yapım ve bakım hizmetlerinin daha düzgün yürütülebilmesi için oluşturulan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dersaadet
B
Şirket-i Hayriye
C
Menâfi Sandıkları
D
Tekaû Sandıkları
E
Şirket-i Umumiye
Soru 7

Osmanlı Devleti tarafından, buharlı gemilerle taşımacılık yapmak için kurulan ilk şirket aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hazine-i Hassa Vapur Kumpanyası
B
Dersaadet Vapur işletmesi
C
Darphane-i Amire Nakliye Kumpanyası
D
Osmanlı Vapur Kumpanyası
E
Şirket-i Hayriye
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Selçuklular Döneminde Anadolu’daki limanlar vasıtası ile mal mübadelesi gerçekleştirilen yerlerden biri değildir?

A
Çin
B
Avrupa
C
Mısır
D
Kırım
E
Suriye
Soru 9

Birinci Dünya Savaşı ve sonrasında bozuk para darlığını aşmak için büyük şirketlerin kullandığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Senet düzenlemek
B
Dış borçlanmaya gitmek
C
Para-bilet uygulamasını başlatmak
D
Veresiye uygulamasını başlatmak
E
Kaime bastırmak
Soru 10

OsmanlI’da ilk kâğıt paraya ne ad verilirdi?

A
Pul
B
Akçe
C
Kuruş
D
Kaime
E
Mangır
Soru 11

“Kötü para iyi parayı kovar” ilkesi hangi isimle bilinir?

A
Tecdid-i Sikke
B
Tağşiş
C
Ahlaki Erdem
D
Dürüstlük ilkesi
E
Gresham Kanunu
Soru 12

İlk Osmanlı akçesinin darbedildiği 1326 yılından 1740 yılına kadar geçen 414 yıllık süre zarfında Osmanlı akçesindeki değer kaybı oranı yüzde kaçtır?

A
25,5
B
35
C
50
D
75,8
E
84,3
Soru 13

Esnaf birliklerine seçilen yöneticileri onaylamak, gerektiğinde değiştirmek, esnaf nizamını oluşturmak, onaylamak ve denetlemek gibi görevleri olan esnaf birlikleri üst amiri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Subaşı
B
Kadı
C
Ahibaba
D
Yiğitbaşı
E
Muhtesip
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi 16. yüzyıldan itibaren esnaf sistemini olumsuz yönde etkileyen gelişmelerden biri değildir?

A
Esnaf arasında hile ve çekişmelerin baş göstermesi
B
Doğu ticaretinin gerilemesi
C
Amerika’nın keşfi ve ticaret yollarının değişmesi
D
Avrupa’da fiyat artışlarının başlaması
E
Esnaf tekellerinin fiyatları aşırı derecede düşürmesi
Soru 15

1860’larda sanayi eğitimi vermek, gümrük resmini artırmak, sergiler açmak ve en önemlisi esnaf içinde şirketleşmeyi sağlamak için oluşturulan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dersaâdet Ticaret Odası
B
Islah-ı Sanayi Komisyonu
C
Meclis-i Ticaret ve Ziraat
D
Esnaf Cemiyeti Odası
E
İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası
Soru 16

Narh sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Şehirlerde tüketiciye perakende satılan her mal ve hizmet için belirlenirdi.
B
Zaruri gıda maddelerinin kıtlık ve bolluğuna göre maliyet fiyatlarındaki artış ve azalışa göre narh yeniden belirlenebilirdi.
C
Genel ekonomideki fiyat hareketlerine göre ayarlanırdı.
D
Kâr gözetmeksizin yapılan bir uygulamaydı.
E
Amaç hem alıcıya hem de satıcıya zarar vermeyen en iyi fiyatı belirlemekti.
Soru 17

Osmanlı sosyal güvenlik sisteminin temelini oluşturan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vakıflar
B
Devlet yardımları
C
Geleneksel yardımlar
D
Aile yardımları
E
Sandıklar
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı sanayi ve ticaret kesimlerinin çerçevesini oluşturan esnaf birliklerinin dayandığı ilkelerden biri değildir?

A
imtiyaz
B
Rekabet
C
Tahsis
D
işbirliği
E
Karşılıklı kontrol
Soru 19

Belirli bir meblağı ödeme, belirli bir süre hizmet verme veya belirli miktarda mal üretme karşılığında kölelere özgürlüklerini sağlayan ve bazı üreticiler için istihdam meselesinin çözüm yolu olan sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mükatebe
B
Teavün
C
Maakıl
D
Mukavele
E
Akit
Soru 20

Osmanlı ekonomisinde emek faktörü ayrımı aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
işçi - Köylü
B
Kadın - Erkek
C
Reaya - işçi
D
Hür - Köle
E
Kırsal - Şehirli
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x