Osmanlı İktisat Tarihi 2016-2017 Üç Ders Sınavı

Osmanlı İktisat Tarihi 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Osmanlı sayımlarının ilk aşamasında hazırlanan defter aşağıdakilerden hangisidir?

A
icmal
B
Rûznâmçe
C
Yevmiye defteri
D
Defter-i kebir
E
Mufassal
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi 14 . yüzyılda Bizans İmparatorluğu’nun nüfusunun azalmasının nedenlerinden biri değildir?

A
Celali isyanları
B
Anadolu’nun İslamlaşma süreci
C
Savaşlar
D
Salgın hastalıklar
E
Kıtlık
Soru 3

Osmanlı çarşılarının güvenliğinden sorumlu olan görevli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kadı
B
Bedesten Ağası
C
Müstahfız
D
Bedesten Kethüdası
E
Subaşı
Soru 4

“Kötü para iyi parayı kovar” ilkesi hangi isimle bilinir?

A
Dürüstlük ilkesi
B
Tecdid-i Sikke
C
Gresham Kanunu
D
Tağşiş
E
Ahlaki Erdem
Soru 5

Osmanlılar kendi adların ilk sikkeyi hangi padişah zamanında bastırmıştır?

A
Orhan Bey
B
Osman Bey
C
Yıldırım Beyazıt
D
Fatih Sultan Mehmet
E
Kanuni Sultan Süleyman
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı sanayi ve ticaret kesimlerinin çerçevesini oluşturan esnaf birliklerinin dayandığı ilkelerden biri değildir?

A
Karşılıklı kontrol
B
imtiyaz
C
Tahsis
D
işbirliği
E
Rekabet
Soru 7

Osmanlı sosyal güvenlik sisteminin temelini oluşturan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aile yardımları
B
Sandıklar
C
Devlet yardımları
D
Geleneksel yardımlar
E
Vakıflar
Soru 8

Osmanlı ekonomisinde emek faktörü ayrımı aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Kırsal - Şehirli
B
Kadın - Erkek
C
Hür - Köle
D
Reaya - işçi
E
işçi - Köylü
Soru 9

Toprağını üç yıl üst üste boş bırakan köylünün ödediği vergi (tazminat) aşağıdakilerden hangisidir?

A
Resm-i çiftbozan
B
Resm-i zemin
C
Resm-i dönüm
D
Resm-i çift
E
Resm-i tapu
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi kişi üzerinden alınan vergilerden biri değildir?

A
Resm-i cürüm
B
Resm-i dönüm
C
Resm-i ispenç
D
Resm-i bennak
E
Resm-i arus
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı merkez mâliyesi gelir kalemlerinden biri değildir?

A
Salyâne Mukâtaası
B
Mevkûfât Kalemi
C
Cizye Muhasebesi
D
Mukâtaa-i evvel
E
Muhasebe-i evvel
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi 16. yüzyıldan itibaren esnaf sistemini olumsuz yönde etkileyen gelişmelerden biri değildir?

A
Avrupa’da fiyat artışlarının başlaması
B
Doğu ticaretinin gerilemesi
C
Amerika’nın keşfi ve ticaret yollarının değişmesi
D
Esnaf tekellerinin fiyatları aşırı derecede düşürmesi
E
Esnaf arasında hile ve çekişmelerin baş göstermesi
Soru 13

Osmanlı Devleti’nde ilk metal gemi denize kaç yılında indirilmiştir?

A
1526
B
1630
C
1718
D
1848
E
1894
Soru 14

Osmanlı Devleti’nde yol yapım ve bakım hizmetlerinin daha düzgün yürütülebilmesi için oluşturulan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şirket-i Hayriye
B
Tekaû Sandıkları
C
Menâfi Sandıkları
D
Şirket-i Umumiye
E
Dersaadet
Soru 15

Esnaf birliklerine seçilen yöneticileri onaylamak, gerektiğinde değiştirmek, esnaf nizamını oluşturmak, onaylamak ve denetlemek gibi görevleri olan esnaf birlikleri üst amiri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Muhtesip
B
Yiğitbaşı
C
Subaşı
D
Ahibaba
E
Kadı
Soru 16

Osmanlı’da ilk kâğıt paraya ne ad verilir?

A
Mangır
B
Kaime
C
Akçe
D
Kuruş
E
Pul
Soru 17

Klasik Dönem Osmanlı Devleti’nde şehir kim tarafından yönetilirdi?

A
Sancakbeyi
B
Subaşı
C
Beylerbeyi
D
Mimarbaşı
E
Kadı
Soru 18

1860’larda sanayi eğitimi vermek, gümrük resmini artırmak, sergiler açmak ve en önemlisi esnaf içinde şirketleşmeyi sağlamak için oluşturulan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası
B
Islah-ı Sanayi Komisyonu
C
Meclis-i Ticaret ve Ziraat
D
Esnaf Cemiyeti Odası
E
Dersaâdet Ticaret Odası
Soru 19

Osmanlı Devleti tarafından, buharlı gemilerle taşımacılık yapmak için kurulan ilk şirket aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dersaadet Vapur işletmesi
B
Hazine-i Hassa Vapur Kumpanyası
C
Osmanlı Vapur Kumpanyası
D
Darphane-i Amire Nakliye Kumpanyası
E
Şirket-i Hayriye
Soru 20

Osmanlı Topraklarının %90’a yakın bölümünde yapılan tarım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zeytincilik
B
Bağcılık
C
Sulu tarım
D
Kuru tarım
E
Seracılık
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x