Osmanlı İktisat Tarihi 2017-2018 Final Sınavı

Osmanlı İktisat Tarihi 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Osmanlı Devleti’nde toptan ticaretin yapıldığı pazarlara ne ad verilir?

A
Kümbed
B
Meydan
C
imarethane
D
Han
E
Kapan
Soru 2

Osmanlı toplumunda uzun mesafeli ticaretin finansmanında en çok kullanılan ve en çok bilinen yöntemlerden biriydi. Bu yöntemde vakıflar veya ellerinde atıl para bulunduranlar, sermayelerini veya ticarete konu olacak mallarını sattıktan sonra ana sermayeyi geri getirecek olan bir ortağa teslim etmekteydi. Kârlar daha önceden kararlaştırılan biçimde paylaştırılmakta, zararlar ve kayıplar ise yatırımcı tarafından karşılanmaktaydı.
Yukarıda anlatılan iş ortaklığı yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Muaccele
B
Mudarebe
C
Bimetalizm
D
Moratoryum
E
Kitabü’l-kadı
Soru 3

Kethüdanın görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Müstakil işyeri açmak
B
Esnaf birliğini yönetmek
C
Esnafa hammadde temin etmek
D
Esnaf birliği için çırak yetiştirmek
E
Narhı belirlemek
Soru 4

Klasik Dönem Osmanlı Devleti’nde fiyat politikasının esasını teşkil eden uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

A
Millet Sistemi
B
Tımar Sistemi
C
Esnaf Sistemi
D
Narh Sistemi
E
Devşirme Sistemi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde sınırlı sayıdaki sosyal politika önlemlerinin öncelikli olarak madencilik alanında ortaya çıkmasının nedenlerinden biri değildir?

A
Madenciliğin doğasından kaynaklı çalışma koşullarının ağır olması
B
Madenlerde çok sayıda işçinin çalışıyor olması
C
Kömür üretiminin devlet açısından stratejik öneminin olması
D
Kömür üretiminde sürekli olarak görülen aksaklıkların giderilmesi
E
Osmanlı ekonomisinin yüzde yüze yakınını madencilik sektörünün oluşturması
Soru 6

18. yüzyıl boyunca Osmanlı Devleti’nin en fazla ticaret yaptığı Batılı ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
İtalya
B
Almanya
C
İngiltere
D
Hollanda
E
Fransa
Soru 7

Klasik Dönem Osmanlı’da ekildiği toprak için maktu, ürününden de öşür olmak üzere aynı anda iki farklı vergi alınan ziraî ürün aşağıdakilerden hangisidir?

A
Patates
B
Buğday
C
Pirinç
D
Tütün
E
Mısır
Soru 8

19. yüzyıl ortalarına doğru Osmanlı iktisadi düzenindeki değişimlerin başlıca nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahi teşkilatının bozulması
B
Batı ekonomileri ile yoğun ticari ilişkiler kurulması
C
Enflasyon düşmesi
D
Esnaf isyanlarının artması
E
Kapitülasyonların kaldırılması
Soru 9

Osmanlılar kendi adlarına ilk sikkeyi hangi padişah zamanında bastırmıştır?

A
Kanuni Sultan Süleyman
B
Osman Bey
C
Yıldırım Beyazıt
D
Orhan Bey
E
Fatih Sultan Mehmet
Soru 10

Negatif gelir vergisi olarak da ifade edilen İslam geleneği yardımlaşma türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zekat
B
Kefalet
C
Akile
D
Nafaka
E
Bahşiş
Soru 11

Devlet mülkiyetindeki toprakların, devlet memuru olan sipahilerin gözetiminde köylüler tarafından işletilmesine ne ad verilir?

A
Mukâtaa sistemi
B
Narh sistemi
C
Tımar sistemi
D
Vakıf sistemi
E
ihtisap sistemi
Soru 12

Aşağıdakilerin hangisinde yerleşim açısından Osmanlı toplum yapısı ile ilgili eşleştirme doğru olarak verilmiştir?

A
Konar - Göçer
B
Şehirli - Köylü
C
Yerleşik - Göçebe
D
Saraylı - Şehirli
E
Köylü - Reaya
Soru 13

Esham yöntemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Belirli bir vergi kaynağının çok sayıda paya bölünerek, her bir payın belirli bir yıllık gelir sağlamak amacıyla alıcılara satılmasıdır.
B
Bir çeşit dış borçlanma yöntemidir.
C
Yabancı devletlerin borçlarını alabilmeleri için Osmanlı vergi gelirlerine el koymasıdır.
D
Devlete ait bir yerin vergi gelirinin ihale yoluyla genellikle üç yıllığına bir kişiye verilmesidir.
E
Devletin banker veya tefeci denilen kimselere karşı borçlanmasıdır.
Soru 14

Tanzimat’tan sonra sosyal güvenliği sağlamaya yönelik vakıf statüsündeki sandıkların tamamen devlet tekeline alınması yolunda kurulan ilk sandık aşağıdakilerden hangisidir?

A
Orta sandığı
B
Avarız sandığı
C
Tekaüt sandığı
D
Reaya sandığı
E
Memur sandığı
Soru 15

Osmanlı Devleti’nde sosyal güvenlik sisteminin temelini oluşturan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vakıflar
B
Menafi Sandıkları
C
Özel Sandıklar
D
Memleket Sandıkları
E
Devlet Yardımları
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi yenileşme döneminde Osmanlı esnafının dönüşümünde etkili olan unsurlardan biri değildir?

A
Vakıf-esnaf ilişkilerinin değişmesi
B
Amerika’nın keşfi ve ticaret yollarının değişmesi
C
Yeniçerilerin esnaflaşması
D
Tımar sisteminin bozulması
E
Gedik uygulamasının nitelik değiştirmesi
Soru 17

Osmanlı Devleti tarafından, buharlı gemilerle taşımacılık yapmak için kurulan ilk şirket aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hazine-i Hassa Vapur Kumpanyası
B
Darphane-i Amire Nakliye Kumpanyası
C
Dersaadet Vapur işletmesi
D
Osmanlı Vapur Kumpanyası
E
Şirket-i Hayriye
Soru 18

Osmanlı esnaf teşkilatının rekabet düzeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tam rekabet
B
Tekelci rekabet
C
Serbest rekabet
D
Eksik rekabet
E
Sınırlı rekabet
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı merkez mâliyesi gelir kalemlerinden biri değildir?

A
Cizye Muhasebesi
B
Mukâtaa-i evvel
C
Salyâne Mukâtaası
D
Mevkûfât Kalemi
E
Muhasebe-i evvel
Soru 20

Moratoryum nedir?

A
Taksitli ödeme sistemi
B
Devletin borçlarını ödeyemez duruma geldiğini ilan etmesi
C
Çifte satış modeli
D
Bir tür maden yatağı
E
Peşin ödeme sistemi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x