Osmanlı İktisat Tarihi 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Osmanlı İktisat Tarihi 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Osmanlı Devleti’nde tapu tahrir defterleri de denen sayımlar öncelikle hangi amaç için kullanılmıştır?

A
Bütçelerin hazırlanmasını sağlamak
B
Merkezi hazine gelirlerini tespit etmek
C
Tımar kesimini teşkilatlandırmak
D
Ülke nüfusunu belirlemek
E
Avarız sistemini oluşturmak
Soru 2

Osmanlı Devleti’nde ziraî toprakların mülkiyet hakkı kime aittir?

A
Çiftçiye
B
Devlete
C
Ortakçıya
D
Tımarlı sipahiye
E
Köylüye
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyıl Osmanlı kentinde görülen örgütlenmelerden biri değildir?

A
Mahalle örgütlenmesi
B
Toplumun dini gruplar-mezhepler arasında örgütlenmesi
C
Tarımsal örgütlenme
D
Devlet örgütlenmesi
E
Esnaf-ahi örgütlenmesi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde hayvanlar üzerinden alınan vergilerden biri değildir?

A
Yaylak ve kışlak resmi
B
Otlak resmi
C
Resm-i ağnam
D
Ağıl resmi
E
Resm-i çiftbozan
Soru 5

Osmanlı’da piyasaya sürülen ilk kağıt para aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kaime
B
Esham
C
Mecidiye
D
Zloti
E
Pul
Soru 6

Buharlı makinenin yelkenlilerde denenmesiyle ortaya çıkan ilk başarılı uygulama hangi yıl gerçekleştirilmiştir?

A
1807
B
1810
C
1828
D
1829
E
1835
Soru 7

Osmanlı Devleti tarafından, buharlı gemilerle taşımacılık yapmak için kurulan ilk şirket aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dersaadet Vapur işletmesi
B
Hazine-i Hassa Vapur Kumpanyası
C
Darphane-i Amire Nakliye Kumpanyası
D
Osmanlı Vapur Kumpanyası
E
Şirket-i Hayriye
Soru 8

Osmanlı Klasik Dönemi'nde en önemli kredi ve finans kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kadılar
B
Valiler
C
Para vakıfları
D
Tefeciler
E
Devlet
Soru 9

Başlangıçta kumaşçılar için inşa edilmiş olup zamanla çeşitli esnaf ve tüccarların toplandığı yerler haline gelen yapılara ne ad verilir?

A
Lonca
B
Didebân
C
Müstahfız
D
Panayır
E
Bedesten
Soru 10

Bimetalizm nedir?

A
Bakır ve gümüşün karıştırılmasıyla oluşan para sistemidir.
B
Yarısı gümüş yarısı bakır para sistemidir.
C
Yarısı altın yarısı bakır para sistemidir.
D
Altın ve gümüşten oluşan iki metalli para sistemidir.
E
1 ve 2 liradan oluşan para sistemidir.
Soru 11

Birinci Dünya Savaşı ve sonrasında bozuk para darlığını aşmak için büyük şirketlerin kullandığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dış borçlanmaya gitmek
B
Veresiye uygulamasını başlatmak
C
Senet düzenlemek
D
Para-bilet uygulamasını başlatmak
E
Kaime bastırmak
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Selçuklular Döneminde Anadolu’daki limanlar vasıtası ile mal mübadelesi gerçekleştirilen yerlerden biri değildir?

A
Kırım
B
Avrupa
C
Mısır
D
Suriye
E
Çin
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi 16. yüzyıldan itibaren esnaf sistemini olumsuz yönde etkileyen gelişmelerden biri değildir?

A
Esnaf arasında hile ve çekişmelerin baş göstermesi
B
Doğu ticaretinin gerilemesi
C
Amerika’nın keşfi ve ticaret yollarının değişmesi
D
Esnaf tekellerinin fiyatları aşırı derecede düşürmesi
E
Avrupa’da fiyat artışlarının başlaması
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı sanayi ve ticaret kesimlerinin çerçevesini oluşturan esnaf birliklerinin dayandığı ilkelerden biri değildir?

A
imtiyaz
B
Rekabet
C
Tahsis
D
işbirliği
E
Karşılıklı kontrol
Soru 15

Belirli bir meblağı ödeme, belirli bir süre hizmet verme veya belirli miktarda mal üretme karşılığında kölelere özgürlüklerini sağlayan ve bazı üreticiler için istihdam meselesinin çözüm yolu olan sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mükatebe
B
Teavün
C
Maakıl
D
Mukavele
E
Akit
Soru 16

Azledilen veya emekli edilen mülki ve ilmi memurlara mazuliyet-tekaüt maaşı kabilinden verilen gelir kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Derbent
B
Tımar
C
Zeamet
D
Arpalık
E
Malikâne
Soru 17

Negatif gelir vergisi olarak da ifade edilen İslam geleneği yardımlaşma türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Akile
B
Kefalet
C
Zekat
D
Nafaka
E
Bahşiş
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı esnaf birliklerinin fonksiyonlarından biri değildir?

A
Haksız rekabeti engelleme
B
Fiyat artışını sağlama
C
Kalite kontrolü sağlama
D
Üretim kesintisini engelleme
E
işsizliği önleme
Soru 19

Esnaf birliklerinin yönetimi belirlenirken bölge kadısının ve Divan-ı Hümayun’un onayından geçmesi gereken organ aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kethüda
B
Esnaf ustaları
C
Şeyh
D
Çıraklar
E
Yiğitbaşı
Soru 20

Esnaf birliklerine seçilen yöneticileri onaylamak, gerektiğinde değiştirmek, esnaf nizamını oluşturmak, onaylamak ve denetlemek gibi görevleri olan esnaf birlikleri üst amiri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Subaşı
B
Kadı
C
Muhtesip
D
Yiğitbaşı
E
Ahibaba
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x